TECHSOFT s.r.o. (1993-2023)

 • STAktuálna verzia: ST 3.01
 • Výrobca: Petr Schneider
 • Základný popis: Univerzálna bezplatná LISP 2D stavebná nadstavba.
 • Jazykové verzie: CZ

ST je bezplatná 2D stavebná nadstavba napísaná v LISPe. Celý program je napísaný tak, aby slúžil len ako pomocný nástroj, tj. aby príliš nediktoval štýl práce a neobmedzoval svojimi nedostatkami ďalšiu prácu.

Minimálne Systémové požiadavky pre ST
 • Podporované CAD Systémy:
  AutoCAD, AutoCAD LT, ZWCAD, GstarCAD, BricsCAD... CAD s podporou LISPu

Licencovanie ST

Bezplatná licencia

GNU General Public License (GPL)

ST - Download

Pozn: ST pre ZWCAD 2022 a ZWCAD 2023 je k dispozícii len pre zákazníkov TECHSOFT s.r.o.
Dostupné súbory:
ST pro ZWCAD 2022 a 2023
readme Veľkosť 282 B Dátum 09-06-2022

Inštalačný program bezplatnej univerzálnej LISP 2D stavebnej nadstavby pre ZWCAD 2022 a 2023 (k dispozícii len pre zákazníkov TECHSOFT s.r.o.) Pre download nás kontaktujte prosím emailom

ST pro ZWCAD 2020 HOT
Veľkosť 895.22 KB Dátum 20-06-2019

Bezplatná univerzálna LISP 2D stavebná nadstavba pre ZWCAD 2020.

ST pro ZWCAD 2021 HOT
Veľkosť 895.17 KB Dátum 15-12-2020

Bezplatná univerzálna LISP 2D stavebná nadstavba pre ZWCAD 2021.

ST pro ZWCAD+ 2015 HOT
Veľkosť 692.84 KB Dátum 16-03-2015

Bezplatná univerzálna LISP 2D stavebná nadstavba pre ZWCAD+ 2015.

ST pro ZWCAD+ 2014 HOT
Veľkosť 687.84 KB Dátum 16-03-2015

Bezplatná univerzálna LISP 2D stavebná nadstavba pre ZWCAD+ 2014.

ST pro ZWCAD+ 2012 HOT
Veľkosť 674.05 KB Dátum 16-03-2015

Bezplatná univerzálna LISP 2D stavebná nadstavba pre ZWCAD+ 2012.

ST pro CAD HOT
Veľkosť 651.93 KB Dátum 16-03-2015

Bezplatná univerzálna LISP 2D stavebná nadstavba. Nadstavbu je možné nainštalovať na CAD programy podporujúce LISP (AutoCAD, ZWCAD. GstarCAD, IntelliCAD, ...)

O nadstavbe ST:

Popis funkcií

 • ST OknaSteny: Steny sú z čiar a sami sa do seba napájajú. Vykonáva sa to na základe geometrických vzťahov a príslušnosti k hladinám stien. Zadávať možno osou alebo stranou.
 • Otvory sa vyrezávajú do stien na základe určenia polohy strany alebo osy. Na výber sú otvory s rovným, jedenkrát zalomeným a dvakrát zalomeným ostením.
 • Okná: Okná sa vytvárajú rovnako ako otvory. Voliť môžete z niekoľkých variánt okien. Niektoré typy okien možno vložiť do už hotového otvoru.
 • Dvere: Dvere se tvoria opäť rovnako ako otvory. K dispozícii sú 3 typy dverí a ich rôzne varianty. S dverami môžete generovať os aj popis šírky a výšky.
 • Stĺpy: Jednoduchá funkcia na kreslenie štvorcového, kruhového a obdňlžnikového stĺpu vrátane osí.
 • Dvojramenné schodiskoSchodisko: Môžete voliť medzi priamym jednoramenným a dvojramenným. Schodisko je z velkej časti parametrizované, takže si ho možno maximálne prispôsobiť. Pretože to ale nikdy nemôže byť dokonalé, je zložené z čiar, teda nie je to blok.
 • Dĺžkové kóty: Kótovanie je urobené tak, aby čo najviac vyhovovalo požadavkom na ľahké kótovanie stavebných výkresov. Kótované objekty môžete vyberať bodmi alebo celé čiary kolmé ku kótovacej čiare.
 • Výškové kóty: Sú tu výškové kóty ako do pôdorysu, tak aj do rezu. Do rezu sú v 4 variantách, takže si každý vyberie tú svoju obľúbenú. Kóty sa môžu vkladať aj ako bloky. Výhodou je potom ich jednoduchá manipulovatelnosť a vďaka funkcie na editáciu kót sa nestratí ani jednoduchá zmena hodnoty.
 • Kóta otvoru: Jednoduchá funkcia, ktorá ušetíí množstvo času. Po zadaní výšky otvoru alebo okna, stačí kliknúť na príslušnú kótu a pod ňou sa pridá text s výškou. Kóty pre jednu hodnotu môžete vyberať do nekonečna.
 • Úprava textu kót: Univerzálna funkcia na úpravu textu dĺžkových kót, výškových kót v bloku a obyčajných textov.
 • Popis: Ďalšia univerzálnejšia funkcia. Vytvoríte si text (popis niečoho vo výkrese) a potom môžete generovať tabuľku, kde sa spočíta koľkokrát tam je text vložený.
 • Bubliny: Môžete vytvárať bubliny plné alebo polené. Vkladať ich len tak, s odkazom, s leadrom, s osou dverí, na osu dverí alebo len ako text. Položka obsahuje číslo (označní), ktoré je v bubline a popis. Súčasťou funkcie je aj možnosť generovať tabuľku s výpisom vybraných prvkov a s ich počtom vo výkrese.
 • Tabulka miestnostíČísla miestností: Vkladá do výkresu číslo miestnosti. Ku každému číslu je priradený názov miestnosti, plocha, podlaha a poznámka. Možno potom generovať tabuľku miestností.
 • Symboly: Program umožňuje jednoduchú správu knižníc symbolov. Ľahko sa vkladajú a súčasťou definície symbolu je aj jeho náhľad, takže sa dá medzi nimi ľahko orientovať.
 • Profily: Funkcia na vkladanie rôznych oceľových profilov.
 • Výstuž: Vkladanie popisu prútov a generovanie výpisu výztuže. Nie je dokonalé, ale môže dobre poslúžiť.
 • Šrafovacie vzory: Len niekoľko základných šrafovacích vzorov (betón, žb, murivo, ľahký betón, ....).
 • Typy čiar: Množstvo rôznych typov, od izolácií cez elektro po kanalizáciu...

Niekoľko obslužných funkcií a nástrojov.....

 • Mazánie otvorov: Táto funkcia vymaže otvor a všetko vnútri oblasi vybranej oknom. Stena, v ktorej bol otvor sa samozrejme zacelí.
 • Spojiť čiary: Tato funkce spojí 2 čiary do jednej. Nezáleží na polohe, ale zmysel to má len v prípade, ak leží na jednej priamke.
 • Otočit čiaru: Otočenie čiary je potrebné u zložitých typov čiar, napr.pri izolácii definovanej stranou sa tak prevráti na druhú stranu. Alebo pri kanalizácii sa otočí smer hrdiel, ap.
 • Hrúbka izolácie: Takto možno presne nastaviť hrúbku izolácie definovanej ako typ čiary v závislosti na merítku čiary. Dá sa to len pri tu definovaných typov čiar.
 • Správa hladín: ST používa peo objekty, ako sú steny, okná, schody,... , označené hladiny. Preto, aby ste ich mohli meniť alebo vyberať iné, je tu táto funkcia.
 • Výber hladín pre steny: Funkcia, na kreslenie steny, umožňuje používať viac hladín. Dôvod je taký, že napríklad chcete mať priečky v inej hladine, ale chcete, aby sa na steny napájali. Hladiny môžete vyberať len z tých, ktoré ST nepoužíva.
 • Správa knižníc symbolov: Funkcia na vytváranie a úpravu knižníc symbolov a na definovanie jednotlivých symbolov.
 • Tvorba náhľadu: Táto funkcia maximálne zjednodušuje tvorbu náhľadu symbolu.
 • Nastavenie: Tu sa dolaďuje nastavenie, ktoré sa buď nevošlo inde alebo nie je tak často používané.

...Ako tieto funkcie používať – je popísané v nápovede.

Podpora a školenia

Podpora pre ST

Školenia ST

Naša spoločnosť neposkytuje pre nadstavbu ST žiadne školenia

Go to top

2D CAD Systémy a 3D CAD Systémy s nativným DWG formátom, ako aj nadstavby pre AutoCAD, AutoCAD LT a ZWCAD predstavujú hlavné CAD produkty spoločnosti TECHSOFT s.r.o.