TECHSOFT s.r.o. (1993-2023)

 • CADprofiAktuálna verzia: CADprofi 2024
 • Výrobca: CADPROFI
 • Základný popis: Parametrická modulárna 2D CAD nadstavba pre TZB, Elektro, Strojárstvo a Architektúru.
 • Jazykové verzie: CZ, EN, BG, HR, DK, NL, FI, FR, GE, HU, CHN, IT, LV, PL, PT, RO, RU, RS, SP, SE, TR

TZBTZB

 • Projektovanie všetkých druhov zložitých inštalácií (kúrenie, kanalizácia, voda ,plyn ,zdravotné inštalácie, požiarna bezpečnosť, vetranie, klimatizácia ,priemysel.automatizácia, atď )
 • Uľahčenie kreslenie plánov, rezy, schémy a izometrické pohľady.
 • Automatické kreslenie potrubí a vetracích kanálov.
 • Automatické spájanie rúrok a potrubí so všetkými vybranými tvarovými dielmi.
 • Výpočet dĺžky vedení a povrchu vetracích kanálov.

ElectricalElectrical

 • Rozsiahla knižnica symbolov pre elektrické inštalácie a inštalácie priemyselnej automatizácie.
 • Automatická kresba elektroinštalačných kanálov a trás.
 • Elektrické diely ako spínače, svietidlá a ďalšie.
 • Rýchle číslovanie (adresovanie) elektrických obvodov.
 • Výrobky a zariadenia od popredných výrobcov (Legrand, Cablofil, Zucchini, a ďalších).

MechanicalMechanical

 • Normalizované diely: skrutky, vruty, podložky, matice, kĺby, nity, otvory, drážky, kliny, čapy, kolíky, ložiská, maznice, a mnoho ďalších.
 • Množstvo miestnych aj medzinárodných noriem.
 • Oceľové profily: profily, tyče, rúrky, kužeľové tyče, ploché tyče, a ďalšie.
 • Skrine, zakončenia, rúry, kompenzátory, T kusy, redukcie a pod.
 • Postupy pre výpočet a automatické kreslenie výmenníkov tepla.
 • Editor schém pneumatických a klampiarskych systémov.

ArchitectureArchitecture

 • Sendvičové steny, možnosť špecifikovať konštrukciu steny.
 • Parametrické stolárske výrobky (okná a dvere). Půdorysné a rezové pohľady.
 • Knižnica nábytku, sanity, atď
 • Architektonické symboly: popisy pôdorysu, kótovanie, výškové kóty a symboly, symboly otvorov a stenových priechodiek, symboly stolárskych výrobkov, atď
 • Stavebné kótovanie v akejkoľvek presnosti.
 • Kreslenie a úpravy núdzových únikových a plánov.
 • Knižnica BOZP a požiarnych a bezpečnostných symbolov.
Minimálne Systémové požiadavky pre CADprofi:
 • Podporované CAD Systémy:
  AutoCAD, AutoCAD LT, ZWCAD, GstarCAD, BricsCAD, 4M CAD, progeCAD, CADopia, StarICAD, ArCADia IntelliCAD, CMS IntelliCAD, BitCAD, IntelliPlus, JetCAD, ARES Commander, CADian, FineELEC, ...

Licencovanie CADprofi

Samostatná licencia

Licenciu je možné nainštalovať a aktivovať len na jednom počítači.

Sieťová plávajúca NET licencia

ZWCAD LicensingSieťové licencie nie sú viazané na konkrétnu pracovnú stanicu alebo inštaláciu, ale centrálny server dynamicky a okamžite prideľuje sieťovú licenciu z množiny voľných licencií akonáhle sa spustí produkt CADprofi vo vašej sieti. CADprofi teda môžete inštalovať na ľubovoľný počet počítačov, pričom o sprístupnenie licencie sa stará licenčný server.

Ochrana licencie

ZWCAD Licensing SWSoftwarovým spôsobom

Ochrana licencie je riešená softwarovým spôsobom.

CADprofi - Download

Dostupné súbory:
CADprofi 2024 - Multilanguage HOT
2024 Veľkosť 1 248 MB Dátum 05-12-2023

Aktuálna multijazyková verzia modulovej nadstavby CADprofi pre TZB, Elektro, Strojárstvo, a Stavebníctvo. Podporované CAD Systémy: AutoCAD, AutoCAD LT, ZWCAD, GstarCAD, BricsCAD, 4M CAD, progeCAD, CADopia, StarICAD, ArCADia IntelliCAD, CMS IntelliCAD, BitCAD, IntelliPlus, JetCAD, ARES Commander, CADian, FineELEC, ...

Podrobné popisy CADprofi modulov:

CADprofi - modul TZB

HVACModul TZB, Vzduchotechnika a Potrubia obsahuje knižnicu objektov, ktoré umožňujú konštrukciu zariadení akéhokoľvek typu: TZB (vykurovanie, ventilácia, klimatizácia), potrubia, kanalizácia, voda ,plyn ,zdravotné inštalácie, požiarna bezpečnosť a chladiace zariadenia, rovnako ako iné druhy technologických zariadení pre pozemné staviteľstvo a využitie v priemysle. Funkcie, ako je navrhovanie pôdorysov a diagramov, izometrické pohľady, pohľady a rezy, umožňuje užívateľovi pri navrhovaní komplexného projektu použiť jediné softvérové riešenie.

Hlavné vlastnosti

 • Projektovanie všetkých druhov zložitých inštalácií (kúrenie, kanalizácia, voda ,plyn ,zdravotné inštalácie, požiarna bezpečnosť, vetranie, klimatizácia ,priemysel.automatizácia, atď )
 • Uľahčenie kreslenie plánov, rezy, schémy a izometrické pohľady.
 • Automatické kreslenie potrubí a vetracích kanálov.
 • Automatické spájanie rúrok a potrubí so všetkými vybranými tvarovými dielmi.
 • Výpočet dĺžky vedení a povrchu vetracích kanálov.
 • Rýchly priebeh práce s využitím symbolov a objektov pomocou "One-Click" technológie.
 • Sprievodca automatickým číslovaním.
 • Správca vlastného užívateľského obsahu (bloky, symboly, kreslenie rámov, atď).
 • Automatické generovanie výpisu materiálu, ktorý možno vytlačiť alebo exportovať do mnohých formátov súborov, vrátane PDF, RFT (doc), XLS, XML, CSV, atď
 • Automatické generovanie vizuálnych legiend symbolov.
 • Knižnica zariadení od popredných výrobcov z mnohých priemyselných odvetví.
 • Metrické aj palcové jednotky.
 • On-line aktualizácie.

CADprofi - modul Electrical

ElectricalModul Electrical môžete používať na návrh komplexných inštalácií, ako sú energetické, svetelné, nízko-napäťové, telekomunikačné, zabezpečovacie a anténne inštalácie. Program obsahuje niekoľko tisíc symbolov založené na najnovších normách, rovnako ako knižnice svietidiel, rozvádzačov a ďalšie. Aplikácia poskytuje jednoduchý spôsob kreslenia vedení a elektroinštalačných kanálov. Medzi najužitočnejšie funkcie patrí automatické číslovanie (adresovanie) elektrických obvodov a pohodlný editor plánov a diagramov.

Kľúčové vlastnosti

 • Rozsiahla knižnica symbolov pre elektrické inštalácie a inštalácie priemyselnej automatizácie.
 • Automatická kresba elektroinštalačných kanálov a trás.
 • Elektrické diely ako spínače, svietidlá a ďalšie.
 • Rýchle číslovanie (adresovanie) elektrických obvodov.
 • Výrobky a zariadenia od popredných výrobcov (Legrand, Cablofil, Zucchini, a ďalších).
 • Rýchly priebeh práce s využitím symbolov a objektov pomocou "One-Click" technológie.
 • Sprievodca automatickým číslovaním.
 • Správca vlastného užívateľského obsahu (bloky, symboly, kreslenie rámov, atď).
 • Automatické generovanie výpisu materiálu, ktorý možno vytlačiť alebo exportovať do mnohých formátov súborov, vrátane PDF, RFT (doc), XLS, XML, CSV, atď.
 • Automatické generovanie vizuálnych legiend symbolov.
 • Knižnica zariadení od popredných výrobcov z mnohých priemyselných odvetví.
 • Metrické aj palcové jednotky.
 • On-line aktualizácie.

CADprofi - modul Mechanical

MechanicalModul Mechanical je vybavený rozsiahlou sadou normalizovaných dielov, oceľových armatúr a ďalších výrobkov z ocele, na základe miestnych a medzinárodných noriem. Knižnica obsahuje skrutky, vruty, podložky, matice, kĺby, nity, otvory, drážky, kliny, čapy, kolíky, ložiská, maznice, zúžené nosníky a súčasti používané pri návrhu tepelných výmenníkov a ďalších zariadení. Vynikajúci editor schém a náčrtov značne uľahčuje tvorbu výkresov inštalatérskych a pneumatických inštalácií.

Kľúčové vlastnosti

 • cadprofi mechanicalNormalizované diely: skrutky, vruty, podložky, matice, kĺby, nity, otvory, drážky, kliny, čapy, kolíky, ložiská, maznice, a mnoho ďalších.
 • Množstvo miestnych aj medzinárodných noriem.
 • Oceľové profily: profily, tyče, rúrky, kužeľové tyče, ploché tyče, a ďalšie.
 • Skrine, zakončenia, rúry, kompenzátory, T kusy, redukcie a pod.
 • Všetky diely sú k dispozícii v mnohých pohľadoch.
 • Postupy pre výpočet a automatické kreslenie výmenníkov tepla.
 • Editor schém pneumatických a klampiarskych systémov.
 • Rýchly priebeh práce s využitím symbolov a objektov pomocou "One-Click" technológie.
 • Sprievodca automatickým číslovaním.
 • Správca vlastného užívateľského obsahu (bloky, symboly, kreslenie rámov, atď).
 • Automatické generovanie kusovníku, ktorý možno vytlačiť alebo exportovať do mnohých formátov súborov, vrátane PDF, RFT (doc), XLS, XML, CSV, atď.
 • Automatické generovanie vizuálnych legiend symbolov.
 • Knižnica zariadení od popredných výrobcov z mnohých priemyselných odvetví.
 • Metrické aj palcové jednotky.
 • On-line aktualizácie.

CADprofi - modul Architectural

ArchitecturalModul Architectural môžete používať pre vytváranie stavebných pôdorysov, rezov a výškových pohľadov. Program obsahuje funkcie uľahčujúce kreslenie sendvičových stien, stavebné kótovanie a rýchle spracovanie popisov výkresu. Modul je dodávaný s rozsiahlou knižnicu okien, dverí, nábytku a ďalších zariaďovacích predmetov. Aplikácia disponuje aj jedinečnou podporou pre návrh núdzových plánov únikových a trás.

Kľúčové vlastnosti

 • cadprofi architecturalSendvičové steny, zadanie ľubovoľnej konštrukcie.
 • Možnosť špecifikovať konštrukciu sendvičovej steny.
 • Parametric woodwork (doors and windows). Plan, cross-section, and elevation views.
 • Knižnica nábytku, sanity, atď
 • Architektonické symboly: popisy pôdorysu, kótovanie, výškové kóty a symboly, symboly otvorov a stenových priechodiek, symboly stolárskych výrobkov, atď
 • Stavebné kótovanie v akejkoľvek presnosti.
 • Kreslenie a úpravy núdzových únikových a plánov.
 • Knižnica BOZP a požiarnych a bezpečnostných symbolov.
 • Rýchly priebeh práce s využitím symbolov a objektov pomocou "One-Click" technológie.
 • Sprievodca automatickým číslovaním.
 • Správca vlastného užívateľského obsahu (bloky, symboly, kreslenie rámov, atď).
 • Automatické generovanie výpisu materiálu, ktorý možno vytlačiť alebo exportovať do mnohých formátov súborov, vrátane PDF, RFT (doc), XLS, XML, CSV, atď.
 • Automatické generovanie vizuálnych legiend symbolov.
 • Knižnica zariadení od popredných výrobcov z mnohých priemyselných odvetví.
 • Metrické aj palcové jednotky.
 • On-line aktualizácie.

CADprofi - CP-Symbols

CP-SymbolsCP-Symbols obsahuje základnú knižnicu symbolov a schém, ktoré sa používajú na vytváranie projektov v rôznych odvetviach. K dispozícii sú 4 moduly: CP-Symbols TZB a Electrical, Mechanical a Architectural.

Rozsiahlejšie riešenie poskytuje program CADprofi ktorý obsahuje aj zodpovedajúce moduly CP-Symbols (napr. CADprofi Electrical má mnoho ďalších funkcií a knižníc a taktiež obsahuje knižnice symbolov z CP-Symbols Electrical).

Kľúčové vlastnosti

 • Jednoduchosť použitia

  CP-Symbols je knižnica symbolov prepojených priamo s CAD programom. Aplikácia je pohodlná, má užívateľsky príjemné rozhranie umožňujúce okamžite naplno využívať jeho funkcie - bez nutnosti rozsiahleho školenia. Vďaka tomu sú CP-Symboly často používané projektantami a konštruktérmi, rovnako ako ďalšími užívateľmi, ktorí len občas pracujú s CAD výkresmi.
 • Komplexná funkčnosť

  CP-Symboly sa skladajú z niekoľkých modulov a vďaka tomu môžu spoločnosti používať ocelený systém knižníc symbolov z rôznych odborov. Každý modul môže byť inštalovaný samostatne alebo v kombinácii s ľubovoľným počtom ďalších modulov:

  - CP-Symbols HVAC
  - CP-Symbols Electrical
  - CP-Symbols Mechanical
  - CP-Symbols Architectural

  Po nainštalovaní programu CADprofi máte prístup aj k toolbaru CP-Symbols
  .CP Symbols
 • Maximálna kompatibilita

  CP-Symbols používajú mnohí užívatelia z celého sveta. To je aj dôvod, prečo sa dbá o zachovanie plnej kompatibility s inými CAD aplikáciami v každej novej verzii. CP-Symboly sa automaticky nakonfigurujú tak, aby boli optimálne kompatibilné s akýmkoľvek vybraným softwarovým prostredím (AutoCAD, ZWCAD, ... ). Výkresy vytvorené v CP-Symbols sú plne kompatibilné s DWG a DXF formátmi a možno ich upravovať v ľubovoľnej CAD aplikácii bez nutnosti spúšťať a používať CP-Symbols. On-line aktualizácie umožňujú každému užívateľovi okamžitý prístup k najnovšej softwarovej technológi .

Poznámka: Moduly CP-Symbols sú už zahrnuté v moduloch CADprofi.

Objednávky a cenová ponuka

Online nákup

Ak si prajete objednať CADprofi, môžete tak pohodlne urobiť aj bez registrácie v našom internetovom obchode.
Kliknite na: Online nákup CADprofi

Rýchla objednávka

Ak sa neradi orientujete v online obchodoch, pre objednanie môžete využiť náš formulár pre rýchlu objednávku.
Kliknite na: Rýchla objednávka

Cenová ponuka

Pre CADprofi Vám radi vyhotovíme výhodnú cenovú ponuku.
Kliknie na: Kontaktný Formulár

TECHSOFT CAD eShop

Podpora a školenia

Podpora pre CADprofi

Školenia CADprofi

Naša spoločnosť poskytuje pre CADprofi školenia akejkoľvek úrovne a to buď priamo vo Vašej kancelárii, alebo online cez internet (s nahrávaním školenia na video).

Ak máte záujem o školenie CADprofi - kontaktujte nás prosím prostredníctvom formulára.
Kliknie na: Kontaktný Formulár

Go to top

2D CAD Systémy a 3D CAD Systémy s nativným DWG formátom, ako aj nadstavby pre AutoCAD, AutoCAD LT a ZWCAD predstavujú hlavné CAD produkty spoločnosti TECHSOFT s.r.o.