TECHSOFT s.r.o. (1993-2023)

 • STAktuální verzie: ST 3.01
 • Výrobce: Petr Schneider
 • Základní popis: Univerzální bezplatná LISP 2D stavební nadstavba.
 • Jazykové verze: CZ

je bezplatná 2D stavařská nadstavba napsaná v LISPu. Celý program je napsán tak, aby sloužil jen jako pomocný nástroj, tj. aby příliš nediktoval styl práce a neomezoval svými nedostatky další práci.

Minimální Systémové požadavky pro ST
 • Podporované CAD Systémy:
  AutoCAD, AutoCAD LT, ZWCAD, GstarCAD, BricsCAD... CAD s podporou LISPu

Licencování ST

Bezplatná licence

GNU General Public License (GPL)

ST - Download

Pozn: ST pro ZWCAD 2022 a ZWCAD 2023 je k dispozici pouze pro zákazníky TECHSOFT s.r.o.
Dostupné soubory:
ST pro ZWCAD 2022 a 2023
readme Velikost 282 B Datum 09-06-2022

Instalační program univerzální LISP 2D stavební nadstavby pro ZWCAD 2022 a 2023 (k dispozici pouze pro zákazníky TECHSOFT s.r.o.)Pro download nás kontaktujte prosím emailem

ST pro ZWCAD 2020 OBLÍBENÉ
Velikost 895.22 KB Datum 20-06-2019

Bezplatná univerzální LISP 2D stavební nadstavba pro ZWCAD+ 2020.

ST pro ZWCAD 2021 OBLÍBENÉ
Velikost 895.17 KB Datum 15-12-2020

Bezplatná univerzální LISP 2D stavební nadstavba pro ZWCAD 2021.

ST pro ZWCAD+ 2015 OBLÍBENÉ
Velikost 692.84 KB Datum 16-03-2015

Bezplatná univerzální LISP 2D stavební nadstavba pro ZWCAD+ 2015.

ST pro ZWCAD+ 2014 OBLÍBENÉ
Velikost 687.84 KB Datum 16-03-2015

Bezplatná univerzální LISP 2D stavební nadstavba pro ZWCAD+ 2014.

ST pro ZWCAD+ 2012 OBLÍBENÉ
Velikost 674.05 KB Datum 16-03-2015

Bezplatná univerzální LISP 2D stavební nadstavba pro ZWCAD+ 2012.

ST pro CAD OBLÍBENÉ
Velikost 651.93 KB Datum 16-03-2015

Bezplatná univerzální LISP 2D stavební nadstavba. Nadstavbu je možné nainstalovat na CAD programy podporující LISP (AutoCAD, ZWCAD. GstarCAD, IntelliCAD, ...)

O nadstavbě ST:

Popis funkcí

 • ST OknaStěny: Stěny jsou z čar a sami se do sebe napojují. Děje se tak na základě geometrických vztahů a příslušnosti k hladinám stěn. Zadávat lze osou nebo stranou.
 • Otvory Otvory se vyřezávají do stěn na základě určení polohy strany nebo osy. Na výběr jsou otvory s rovným, jednou zalomeným a dvakrát zalomeným ostěním.
 • Okna: Okna se tvoří stejně jako otvory. Volit můžete z několika variant oken. Některé typy oken jdou vložit do již hotového otvoru.
 • Dveře: Dveře se tvoří opět stejně jako otvory. K dispozici jsou 3 typy dveří a jejich různé varianty. Se dveřmi můžete generovat osu i popis šířky a výšky.
 • Sloupy: Jednoduchá funkce na kreslení čtvercového, kruhového a obdélníkového sloupu včetně os.
 • Dvojramenné schodiskoSchodiště: Můžete volit mezi přímým jednoramenným a dvouramenným. Schodiště je z velké části parametrizované, takže si ho lze maximálně přizpůsobit. Protože to ale nikdy nemůže být dokonalé, je složeno z čar, není to blok.
 • Délkové kóty: Kótování je uděláno tak, aby co nejvíce vyhovovalo požadavkům na snadné kótování stavařských výkresů. Kótované objekty můžete vybírat body nebo celé čáry kolmé ke kótovací čáře.
 • Výškové kóty: Jsou zde výškové kóty jak do půdorysu, tak do řezu. Do řezu jsou ve 4 variantách, takže si každý vybere tu svou oblíbenou. Kóty se můžou vkládat i jako bloky. Výhodou je pak jejich snadná manipulovatelnost a díky funkci na editaci kót se neztratí ani snadná změna hodnoty.
 • Kóta otvoru: Jednoduchá funkce, co ušetří spoustu času. Po zadání výšky otvoru nebo okna, stačí kliknout na příslušnou kótu a pod ní se přidá text s výškou. Kóty pro jednu hodnotu můžete vybírat do nekonečna.
 • Úprava textu kót: Univerzální funkce na úpravu textu délkových kót, výškových kót v bloku a obyčejných textů.
 • Popis: Další univerzálnější funkce. Vytvoříte si text (popis něčeho ve výkresu) a potom můžete generovat tabulku, kde se spočítá kolikrát tam je text vložen.
 • Bubliny: Můžete vytvářet bublinami plné nebo půlené. Vkládat je jen tak, s odkazem, s leadrem, s osou dveří, na osu dveří nebo jen jako text. Položka obsahuje číslo (označní), které je v bublině a popis. Součástí této funkce je i možnost generovat tabulku v výpisem vybraných prvků a s jejich počtem ve výkresu.
 • Tabulka miestnostíČísla místností: Vkládá do výkresu číslo místnosti. Ke každému číslu je přiřazen název místnosti, plocha, podlaha a poznámka. Lze pak generovat tabulku místností.
 • Symboly: Program umožňuje snadnou správu knihoven symbolů. Snadno se vkládají a součástí definice symbolu je i jeho náhled, takže se lze mezi nimi snadno orientovat.
 • Profily: Funkce na vkládání různých ocelových profilů.
 • Výstuž: Vkládání popisu prutů a generování výpisu výztuže. Není dokonalé, ale může dobře posloužit.
 • Šrafovací vzory: Jen několik základních šrafovacích vzorů (beton, žb, zdivo, lehký beton, ....).
 • Typy čar: Velká spousta různých typů, od izolací přes elektro po kanalizaci...

Několik obslužných funkcí a nástrojů.....

 • Spojit čáry: Tato funkce spojí 2 čáry v jednu. Nezáleží na poloze, ale smysl to má jen v případě, že leží na jedné přímce.
 • Otočit čáru: Otočení čáry je potřebné u složitých typů čar, třeba u izolace definované stranou se tak převrátí na druhou stranu. Nebo u kanalizace se otočí směr hrdel, ap.
 • Tloušťka izolace: Takto lze přesně nastavit tloušťku izolace definované jako typ čáry v závislosti na měřítku čáry. Lze jen u zde definovaných typů čar.
 • Správa hladin: ST používá pro objekty, jako jsou stěny, okna, schody,... , označené hladiny. Proto, aby jste je mohli měnit a nebo vybírat jiné, je tu tato funkce.
 • Výběr hladin pro stěny: Funkce, na kreslení stěny, umožňuje používat více hladin. Důvod je takový, že třeba chcete mít příčky v jiné hladině, ale chcete, aby se na stěny napojovaly. Hladiny můžete vybírat jen z těch, které ST nepoužívá.
 • Správa knihoven symbolů: Funkce na vytváření a úpravu knihoven symbolů a na definování jednotlivých symbolů.
 • Tvorba náhledu: Tato funkce maximálně zjednodušuje tvorbu náhledu symbolu.
 • Nastavení: Zde se dolaďuje nastavení, které se buď nevešlo jinam a nebo není tak často používané.

... Jak tyto funkce používat, je popsáno v nápovědě.

Podpora a školení

Podpora pro ST

Školení ST

Naše společnost neposkytuje pro nadstavbu ST žádná školení

Go to top