TECHSOFT s.r.o. (1993-2023)

 • Aktuálna verzia: MITCalc 1.75
 • Výrobca: MITCalc - Ing. Miroslav Petele
 • Základný popis: MITCalc je sada strojárenských, priemyselných a technických výpočtov pre každodennú prax. Spoľahlivo, presne a hlavne rýchlo vás prevedie návrhom súčastí, riešením technického problému či výpočtom strojárenského uzlu bez väčších nárokov na špeciálne odborné znalosti.
 • Jazykové verzie: CZ, EN, DE, SP, IT, FR, PT

MITCalc

Ste strojár, konštruktér, kreslič, výpočtář, technický pracovník alebo študent technickej školy ? Potrebujete pracovať s profesionálnym výpočtovým systémom ? Nechcete alebo nemôžete platiť tisíce dolárov za neúmerne zložité, či nezrozumiteľné riešenia ? Potom potrebujete MITCalc.

MITCalc obsahuje návrhové a kontrolné výpočty napríklad :čelné ozubenie( vonkajšie a vnútorné), kužeľové ozubenie, šnekové ozubenie, planétový prevod, klinové remene, ozubené remene , reťazové prevody, ložiská, nosníky,vzpier,dosky,škrupiny,hriadele,pružiny, skrutkový spoj, spojenie hriadeľov, tolerancia, nalisovaný spoj, čapy, tolerančná analýza, zvarové spoje, technické vzorce a mnohých ďalších. K dispozícii máte aj radu materiálových, porovnávacích a rozhodovacích tabuliek vrátane systému pre správu vyriešených úloh.

MITCalc je otvorený systém navrhnutý v Microsoft Exceli, v ktorom môžete vykonávať úpravy či užívateľské rozšírenia bez akýchkoľvek programátorských znalostí.

MITCalc sa nemusíte učiť ovládať, pretože to už viete. Priamočiare a maximálne zrozumiteľné užívateľské rozhranie s komplexnou nápovedou a systémom "poznámok experta" vám zaručí produktivitu v niekoľkých minútach.

MITCalc umožňuje jednoduché prepojovanie jednotlivých častí ako medzi sebou, tak s vašimi výpočtami a vašimi tabuľkami. Ľahko si tak postavíte riešenie špeciálnej úlohy na mieru.

MITCalcspolupracuje s 2D aj 3D CAD systémami (AutoCAD, AutoCAD LT, ZWCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, SolidEdge, Pro/Engineer ...). Vykreslenie navrhnutého riešenia v 2D alebo vloženie príslušných 3D modelov a ich zostáv je otázkou sekúnd.

Minimálne Systémové požiadavky pre MITCalc:
 • Operačný systém: Microsoft Windows 8.1, Windows 7, Windows XP
 • CPU: PIII 800Hz
 • RAM:  256 MB
 • Grafická karta: 1024x768
 • Ostatné požiadavky: Microsoft Excel 2000, XP, 2003, 2007, 2010

Je pre vás MITCalc zaujímavý a radi by ste si ho vyskúšali ? Nemusíte čakať! Stiahnite si ho tu (30 dní na vyskúšanie) . Veríme, že sa MITCalc stane nepostrádateľným nástrojom pre riešenie vašich technických úloh.

Licencovanie MITCalc

Samostatná licencia

Licenciu je možné nainštalovať a aktivovať len na jednom počítači.

Ochrana licencie

Softwarovým spôsobom

ZWCAD Licensing SWOchrana licencie je riešená softwarovým spôsobom.

MITCalc - Download

Dostupné súbory:
MITCalc for Excel 2007, 2010, 2013, 2016 HOT
v 1.75 Veľkosť 34.99 MB Dátum 02-07-2019

Strojárske, priemyselné a technické výpočty - multijazyková verzia (EN,DE,FR,CZ,Chinese). Verzia pre Excel 2007, 2010 (výpočty uložené ako *.xlsb súbory)

MITCalc for Excel 2000, XP, 2003, 2007 HOT
v 1.75 Veľkosť 21.34 MB Dátum 02-07-2019

Strojárske, priemyselné a technické výpočty - multijazyková verzia (EN,DE,FR,CZ,Chinese). Verzia pre Excel 2000, XP, 2003, 2007 (výpočty uložené ako *.xls súbory)

 

MITCalc

Podpora 2D CAD systémov

Väčšina výpočtov umožňuje priamy výstup do podporovaných 2D CAD systémov . Vo výpočte stačí vybrať cieľový CAD systém a vybrať pohľad (typ zobrazenia) . Do CAD systému je potom umiestnený zvolený výkres v správnom merítku a v zodpovedajúcom systéme hladín . Riešenie je maximálne otvorené . Je tak možné jednoducho pripojiť ďalšie CAD systémy alebo definovať nové šablóny výkresov založené na vypočítaných hodnotách.

Podporované CAD systémy : DXF súbor, AutoCAD (12-2013 ...), AutoCAD LT (95-2013 ...), ZWCAD, Ashlar Graphite, TurboCAD ...

Užívateľské rozhranie

Väčšina výpočtov má podobné užívateľské rozhranie, ktorého prednosťou je logická štruktúra úlohy zhora nadol - od zadania k výsledkom . Teda tak, ako ste zvyknutí postupovať ak riešite úlohu s kalkulačkou na liste papiera . Medzi niektoré ďalšie výhody patrí :

 • Systém"Poznámok experta", obsahujúce rady a odporúčania pre vstupné a výstupné hodnoty [1].
 • Podpora milimetrových aj palcových jednotiek [2].
 • Odporúčané hodnoty - výpočet vie navrhnúť (odhadnúť) rad koeficientov [3].
 • Pri ľubovoľnej zmene okamžité prepočítanie úlohy (tabuľky ).
 • Vo väčšine výpočtov je k dispozícii"Automatický návrh", ktorý s minimom vstupných informácií navrhne rad riešení podľa zvoleného optimalizačného parametra (napr. hmotnosť, bezpečnosť, rozmery) [4].

Popis jednotlivých modulov.

Podrobné informácie o všetkých výpočtoch, spracovaných normách, tabuľkách a nástrojoch nájdete v rozsiahlej dokumentácii, ku ktorej budete mať prístup po inštalácii aplikácie MITCalc . Základný popis jednotlivých výpočtov modulov a súvisiacich programov nájdete nižšie.

 • Nosníky, hriadele, profily

   • Priame nosníky s konštantným prierezom

    Program je určený na výpočet priamych maximálne trikrát staticky neurčitých nosníkov s konštantným osovo symetrickým profilom . Program rieši nasledujúce úlohy :
    • Jednoduchá definícia typu nosníka a jeho zaťaženia s vizuálnou kontrolou.
    • Výpočet plošných charakteristík 20tich typov prierezov.
    • Výpočet reakcií v podporách.
    • Výpočet minimálneho/maximálneho ohybového momentu, napätie a priehybu nosníka.
    • Výpočet a grafické zobrazenie momentu, napätie, priehybu a natočenie zaťaženého nosníka.
    • Program obsahuje tabuľku materiálov a tabuľku plošných charakteristík W, S, C, L profilov podľa ANSI/AISC a I, U, L a T profilov podľa DIN/ISO.


    Vo výpočte sú použité dáta, postupy, algoritmy a údaje z odbornej literatúry a noriem AISC, ISO, DIN a BS.
    Zoznam noriem (DIN 1025, 1026, 1028, 1029, 1024, AISC W, AISC S, AISC C, AISC L, AISC LU ... )  • Hriadele - návrh, deformácia, pevnostná kontrola

   Výpočet je určený pre geometrický návrh a komplexnú kontrolu hriadeľov . Program rieši nasledujúce úlohy :
   • Jednoduchá definícia osadených hriadeľov vrátane dutých.
   • Možnosť definície zápichov, osadenie, drážok a výpočet príslušných koeficientov koncentrácie napätia.
   • Jednoduchá definícia priestorového zaťažení hriadeľa.
   • Výpočet reakcií, priebehov síl, momentov, napätie, priehybu a natočenie hriadele a ďalšie.
   • Výpočet kritických otáčok a bezpečnostných koeficientov.
   • Podpora 2D a 3D CAD systémov.
   Vo výpočte sú použité dáta, postupy, algoritmy a údaje z odbornej literatúry a noriem AGMA, ISO, DIN a BS.
   Zoznam noriem (DIN 743 ).
  • Profily - statické charakteristiky

   Výpočet rieši plošné charakteristiky všeobecných profilov a hmotnostné charakteristiky telies vzniknutých vytiahnutím alebo rotáciou profilu . Program umožňuje :
   • Tvorbu profilu v jednoduchom grafickom editore.
   • Výpočet plošných charakteristík (Ix, Sx) k hlavným osiam prechádzajúcim ťažiskom.
   • Výpočet plošných charakteristík (Ix, Sx) k ľubovoľne natočeným osiam prechádzajúcim ťažiskom vrátane grafu.
   • Výpočet charakteristík k natočeným osiam, ktoré prechádzajú ľubovoľným bodom.
   • Výpočet objemových a hmotnostných charakteristík (V, m, Im) telies vzniknutých vytiahnutím alebo rotáciou profilu.
  • Vzper štíhlych prútov

   Výpočet je určený k návrhu optimálneho prierezu a pevnostnej kontrole štíhlych prútov namáhaných na vzper . Program obsahuje :
   • Voľbu šiestich základných typov vzperu.
   • Výpočet plošných charakteristík 20tich typov prierezov.
   • Návrh optimálneho profilu vyhovujúceho zadanému zaťaženiu.
   • Pevnostné kontrolu prútu.
   • Výpočet a grafické zobrazenie dovoleného napätia závislého na štíhlostním pomere.
   • Tabuľku materiálov a tabuľku plošných charakteristík W, S, C, L profilov podľa ANSI/AISC a I, U, L a T profilov podľa DIN/ISO.
   Vo výpočte sú použité dáta, postupy, algoritmy (Johnson, Tetmajer, Euler, Secant) a údaje z odbornej literatúry a noriem AISC, ISO, DIN a BS.
   Zoznam noriem (DIN 1025, 1026, 1028, 1029, 1024, AISC W, AISC S, AISC C, AISC L, AISC LU ... ) • Dosky a škrupiny

  • Dosky

   Tento výpočet rieši priehyb, napätie a priebeh síl v zaťažených rovinných doskách . Výpočet je určený pre dosky homogénny, rovnakej hrúbky az jedného materiálu . Dosky môžu byť kruhové, kruhové s otvorom a pravouhlé . Dosky môžu byť zaťažené rovnomerne (nerovnomerne) po celej ploche (alebo jej časti) alebo môžu byť zaťažené silou pôsobiacou spojito na kružnici . Program umožňuje :
   • Voľbu z kruhových, mezikruhových alebo obdĺžnikových dosiek
   • Voľbu rôznych spôsobov zaťaženie (spojité, silou ... )
   • Výpočet priehybu, natočenie, momentu a napätie v ľubovoľnom bode
   • Zobrazenie grafov priebehu počítaných veličín
   • Výpočet koeficientu bezpečnosti
   • Výpočet minimálnej hrúbky dosky či maximálneho zaťaženia
   Vo výpočte sú použité dáta, postupy, algoritmy a údaje z odbornej literatúry (Roark formulas, Machinery 's Handbook 26th, Teória dosiek a škrupín [doc . Ing . Ladislav Šubrt, CSc .] a ďalších )

  • Skořepiny

   Výpočet rieši deformácie a priebehy napätia u rotačných škrupín zaťažených axiálne silou, tlakom, radiálne silou a ohybovým momentom . Tento program je určený pre škrupiny homogénny, rovnakej hrúbky az jedného materiálu . Výpočet ďalej umožňuje riešenie spojenie dvoch škrupín s rozdielnymi parametrami (hrúbka, materiál, rozmery ... ).

   Program umožňuje :

   • Výpočet valcové, kužeľové a guľové tenkostenné škrupiny
   • Výpočet valcové a guľové hrubostenné škrupiny
   • Výpočet kruhovej dosky
   • Voľbu rôznych spôsobov zaťaženie (spojité, silou, momentom, rotačné, zaťaženie kvapalinou ... )
   • Výpočet deformácie, natočenie, momentu a napätie v ľubovoľnom bode
   • Zobrazenie grafov priebehu počítaných veličín
   Vo výpočte sú použité dáta, postupy, algoritmy a údaje z odbornej literatúry (Roark formulas, Machinery 's Handbook 26th, Teória dosiek a škrupín [doc . Ing . Ladislav Šubrt, CSc .] a ďalších )
 • Ozubenie

  • Čelné ozubenie vnútorné a vonkajšie

   Výpočet je určený pre geometrický a pevnostné návrh a kontrolu vonkajšieho čelného ozubenia s priamymi a šikmými zubami.

   Program rieši nasledujúce úlohy :
   • Výpočet šikmého a priameho ozubenie (vonkajšie/vnútorné ).
   • Automatický návrh prevodu s minimom vstupných požiadaviek.
   • Návrh pre zadané koeficienty bezpečnosti.
   • Výpočet kompletných geometrických parametrov (vrátane korigovaného ozubenie ).
   • Optimalizácia ozubenie voľbou vhodnej korekcie (vyrovnanie merných sklzov, minimalizácia merných sklzov, pevnosť ... ).
   • Výpočet pevnostných parametrov, kontrola bezpečnosti.
   • Návrh ozubenie na presnú osovú vzdialenosť.
   • Doplnkové výpočty (výpočet parametrov existujúceho kola, oteplenie, návrh hriadeľov, kontrolný rozmery ).
   • Podpora 2D a 3D CAD systémov
   • Výkresy presného tvaru zuba vrátane dátových podkladov (súradnice X, Y ).
   Výpočty používajú postupy, algoritmy a údaje z noriem ANSI, ISO, DIN, BS az odbornej literatúry.

   Zoznam noriem : ISO 6336, ISO 1328, DIN 867, DIN 3990, ANSI B6 . 1-1968, AGMA 2001 - C95, AGMA 908-B89/95 a ďalšie.
  • Planétové ozubenie

   Výpočet je určený pre geometrický a pevnostné návrh a kontrolu planétového ozubenie s priamymi a šikmými zubami . Program rieši nasledujúce úlohy .
   • Výpočet šikmého a priameho ozubenie.
   • Automatický návrh prevodu s minimom vstupných požiadaviek.
   • Návrh pre zadané koeficienty bezpečnosti.
   • Výpočet kompletných geometrických parametrov (vrátane korigovaného ozubenie ).
   • Optimalizácia ozubenie voľbou vhodnej korekcie (vyrovnanie merných sklzov, minimalizácia merných sklzov, pevnosť ... ).
   • Výpočet pevnostných parametrov, kontrola bezpečnosti.
   • Doplnkové výpočty (výpočet parametrov existujúceho kola, návrh hriadeľov, kontrolný rozmery ).
   • Podpora 2D a 3D CAD systémov.
   • Výkresy presného tvaru zuba vrátane dátových podkladov (súradnice X, Y ).
   Výpočty používajú postupy, algoritmy a údaje z noriem ISO, DIN, BS az odbornej literatúry.
   Zoznam noriem : ISO 6336, ISO 1328, DIN 867, DIN 3960, DIN 3990, ISO 6336-5 a ďalšie.
  • Kužeľové ozubenie

   Výpočet je určený pre geometrický a pevnostné návrh a kontrolu kužeľového ozubenia s priamymi, šikmými a zakrivenými zubami . Program rieši nasledujúce úlohy .
   • Výpočet šikmého a priameho ozubenie.
   • Automatický návrh prevodu s minimom vstupných požiadaviek.
   • Návrh pre zadané koeficienty bezpečnosti (statický, dynamický ).
   • Výpočet kompletných geometrických parametrov (vrátane korigovaného ozubenie ).
   • Výpočet pevnostných parametrov, kontrola bezpečnosti.
   • Doplnkové výpočty (oteplenie, návrh hriadeľov)
   • Podpora 2D a 3D CAD systémov.
   Výpočty používajú postupy, algoritmy a údaje z noriem ANSI, ISO, DIN, BS az odbornej literatúry.
   Zoznam noriem : DIN 3971, DIN 3991 Kegelradern 1-4, ISO 6336 1-3, DIN 3965 Toleranzen für Kegelradverzahnungen 1-4, ISO 1328, DIN 3990, ANSI B6.1 - 1968, AGMA 2001 - C95, AGMA 908-B89/95, AGMA 2003-A86/88, AGMA 2005 - B88 a ďalšie.
  • Závitovkové ozubenie

   Výpočet je určený pre geometrický a pevnostné návrh a kontrolu šnekového súkolia.

   Program rieši nasledujúce úlohy.
   • Výpočet rozmerov ozubenie.
   • Automatický návrh prevodu s minimom vstupných požiadaviek.
   • Návrh pre zadané koeficienty bezpečnosti.
   • Výpočet tabuľky vyhovujúcich riešení.
   • Výpočet kompletných geometrických parametrov.
   • Výpočet pevnostných parametrov, kontrola bezpečnosti.
   • Návrh ozubenie na presnú osovú vzdialenosť.
   • Doplnkové výpočty (oteplenie, návrh hriadeľov).
   • Podpora 2D a 3D CAD systémov.
   Výpočty používajú postupy, algoritmy a údaje z noriem ANSI, ISO, DIN az odbornej literatúry.
   Zoznam noriem : ANSI/AGMA 6022 - C93 (Revision of AGMA 341.02), ANSI/AGMA 6034 - B92 (Revision of ANSI/AGMA 6034 - A87), DIN 3996, DIN 3975-1, DIN 3975-2
  • Návrh prevodového pomeru

   Tento zošit obsahuje dva pomocné výpočty k výpočtom prevodov .
   • Optimalizácia parametrov (rozmery, hmotnosť, objem) rozdelením celkového prevodového pomeru"i"na jednotlivé súkolia u dvojstupňovej alebo trojstupňové prevodovky s čelnými kolesami.
   • Optimalizácia počtu zubov prevodových kolies pre dosiahnutie presného celkového prevodového pomeru"i"u jedno, dvoj a trojstupňových prevodov (ozubené kolesá, ozubené remene, reťaze )
 • Remene a reťaze

  • Klinové remene

   Výpočet je určený pre geometrický a pevnostné návrh remeňových prevodov klinovými remeňmi . Program rieši nasledujúce úlohy :
   • Výpočet pre 2 alebo 3 remenice.
   • Automatický návrh prevodu s minimom vstupných požiadaviek.
   • Návrh a výpočet geometrických parametrov (priemery remeníc, osovej vzdialenosti, dĺžka remeňa, hmotnosť prevodu )
   • Výpočet pevnostných parametrov (výkon prenášaný remeňom, počet remeňov, účinnosť .... )
   • Výpočet silových pomerov (predpätie, osové zaťaženie remeníc, ... )
   • Podpora 2D a 3D CAD systémov.
   Program spolupracuje s CAD systémami a obsahuje príslušné modely remeníc a remeňov . Výpočty používajú postupy, algoritmy a údaje z podkladov a noriem ANSI, RMA (RubberManufacturers Association), ISO, DIN, BS a podkladov z katalógov firiem CONTITECH ® a Gates Rubber Company ®.
   Zoznam noriem : Narrow V - Belts ANSI/RMA IP - 22 ; Classical V - Belts ANSI/RMA IP - 20 ; Light Duty V - Belts ANSI/RMA IP - 23; DIN 7753 ; DIN 2211 ; DIN 2215 ; ISO 4184
  • Ozubené remene

   Výpočet je určený pre geometrický návrh a pevnostné kontrolu remeňových prevodov ozubenými remeňmi . Program rieši nasledujúce úlohy .
   • Výber výkonovo vhodného typu remeňa.
   • Výber optimálnej varianty prevodu z hľadiska výkonového, geometrického a hmotnostného.
   • Možnosť návrhu neštandardného prevodu.
   • Výpočet všetkých potrebných pevnostných a geometrických parametrov.
   • Výpočet silových parametrov a osového zaťaženia . img border ="1"src="images/cad/tbels3d.gif"align ="right"width ="220"height ="197">
   • Podpora 2D a 3D CAD systémov.
   Program spolupracuje s CAD systémami a obsahuje príslušné modely remeníc a remeňov . Výpočty používajú postupy, algoritmy a údaje z ANSI, RMA (Rubber Manufacturers Association), ISO, DIN, BS a podkladov z katalógov firiem ContiTech ® a Gates Rubber Company ® . Databáza remeňov obsahuje 20 najpoužívanejších typov ozubených remeňov.
   Zoznam noriem : Synchronous Belts ANSI/RMA IP - 24, 1983 ; DIN 7721 ; DIN ISO 5296 ; ISO 5295 ; ISO 5294
  • Reťaze

   Výpočet je určený pre geometrický návrh a pevnostné kontrolu bežných reťazových prevodov valčekovými reťazami.

   Program rieši nasledujúce úlohy.

   • Výber výkonovo vhodného typu reťaze.
   • Výber optimálnej varianty prevodu z hľadiska výkonového, geometrického a hmotnostného.
   • Výpočet geometrických, pevnostných, bezpečnostných a prevádzkových parametrov.
   • Výpočet silových parametrov a osového zaťaženia.
   • Podpora 2D a 3D CAD systémov.
   Program spolupracuje s vybranými CAD systémami a obsahuje príslušné databázy valčekových reťazí . Výpočty používajú dáta, postupy, algoritmy a údaje z ANSI/ASME, ACA (American Chain Association), ISO, DIN, BS a JIS.
   Zoznam noriem : ANSI/ASME B29.1M (Dec2001), ANSI/ASME B29.3, DIN 8187, DIN 8181, DIN 8181, DIN 8164, DIN 8150, ISO R606, ISO 1275, BS 228, JIS B1801, JIS B1803.
  • Prevod viac remenicami/reťazovými kolesami

   Výpočet je určený pre geometrický návrh remeňových/reťazových prevodov s viacerými kolesami (max. 15) . Program rieši nasledujúce základné úlohy .
   • Výpočet potrebnej dĺžky remeňa/reťaze zo známej polohy a priemerov kolies
   • Dosiahnutie požadovanej (tabuľkové) dĺžky remeňa/reťaze zmenou polohy vbraného kola
   • Výpočet geometrie (uhly opásanie, počty zubov v zábere, osovej vzdialenosti .... )
   • Výpočet radiálne sily pôsobiace na os kolesa
   • Program spolupracuje so 2D CAD systémy
 • Ložiská

  • Valivé ložiská I - SKF, II - (Palcová) a III - (INA, FAG )

   Tieto moduly sú určené pre výber, výpočet a kontrolu valivých ložísk . Programy rieši nasledujúce úlohy :
   • Výber a kontrolu vhodného ložiská.
    Valivé ložiská Aj- Zošit obsahuje databázu cca . 10000 rôznych valivých ložísk SKF (milimetrová), vo všetkých základných typoch a prevedeniach.
    Valivé ložiská II- Zošit obsahuje databázu cca . 5000 valivých ložísk firiem RBC Bearings, Nice Ball Bearing, General Bearing Company, New Hampshire Ball Bearing, NMB USA Inc ., MRC Bearing Group, Fafnir Bearings Company, Torrington Company, Timken Company, Barden Precision Bearing, McGill Manufacturing Co . Inc ., NTN Bearing Corporation a INA USA Corporation.
    Valivé ložiská III- Zošit obsahuje databázu cca . 5 000 rôznych valivých ložísk INA/FAG, vo všetkých základných typoch a prevedeniach.
   • Výpočet základných parametrov ložiska (trvanlivosť, statická bezpečnosť, .. ).
   • Výpočet modifikované trvanlivosti ložiska podľa novej metodiky ISO 281.
   • Výpočet zaťaženia u dvojice kuželíkových ložísk resp . u dvojice guľkových ložísk s kosouhlým stykom.
   • Podpora 2D a 3D CAD systémov.

   Mimo vyššie uvedené základné výpočty obsahuje zošit niekoľko ďalších pomocných výpočtov (napr. výpočet prevádzkové viskozity maziva, výpočet stredného zaťaženia pre ložiská namáhaná premenlivým zaťažením, výpočet dovoleniek otáčok ložiská, ... ).

   V programu sú použité dáta, postupy, algoritmy a údaje z odbornej literatúry, katalógov valivých ložísk a noriem ISO, ANSI, SAE a ďalších a obsahuje : guličkové ložiská, guľkové ložiská s kosouhlým stykom, naklápacie guľkové ložiská, valčekové ložiská, ihlové ložiská, kuželíkové ložiská, súdkové ložiská, toroidný ložiská, axiálne guľôčkové ložiská, axiálne valčekové ložiská, axiálne ihlové ložiská, axiálne súdkové ložiská.

   Súvisiace normy : ISO 15, ISO 76, ISO 104, ISO 281, ISO 355, ISO 1132, ISO 5593, ISO 5753, ISO 3448, ISO 15312, DIN 615, DIN 620, DIN 625, DIN 628, DIN 630, DIN 635, DIN 711, DIN 715, DIN 720, DIN 722, DIN 728, BS 290, BS 292, BS 3134, ANSI/ABMA 9-1990, ANSI/ABMA 11-1990

 • Tolerancia, tolerovanie

  • Tolerancia a uloženie

   Tento zošit obsahuje tabuľky a výpočty pre jednoduchú voľbu uloženie strojných súčastí a určenie ich rozmerových tolerancií a úchyliek . Pomocou tohto nástroja možno riešiť nasledujúce úlohy :
   • Voľba vhodného uloženia strojných častí podľa medzinárodného štandardu ISO 286.
   • Stanovenie rozmerových tolerancií a úchyliek strojných častí podľa medzinárodného štandardu ISO 286.
   • Voľba preferovaného uloženie strojných častí a určenie ich rozmerových tolerancií a úchyliek podľa ANSI B4.1.
   • Určenie nepredpísaných medzných úchyliek dĺžkových a uhlových rozmerov podľa ISO 2768.
   • Automatický návrh uloženie pre danú vôli resp . presah uloženie.
   Vo výpočte sú použité dáta, postupy, algoritmy a údaje z odbornej literatúry a noriem ANSI, ISO, DIN a ďalších.

   Zoznam noriem : ANSI B4.1, ANSI b4.2, ISO 286, ISO 1829, ISO 2768, EN 20286, JIS B 0401
  • Tolerančný analýza lineárnych, rovinných a priestorových rozmerových reťazcov

   Pre analýzu lineárnych, rovinných a priestorových rozmerových reťazcov sú k dispozícii dva programy, ktoré okrem základnej analýzy obsahujú aj riešenie niektorých špeciálnych vecí, ako je napríklad analýza rozmerového reťazca deformovaného v dôsledku zmeny teploty a návrh tolerancií pre selektívny montáž .
   Tolerančný analýza lineárnych rozmerových reťazcov ./font>
   Program je určený pre tolerančný analýzu lineárnych (1D) rozmerových reťazcov . Program rieši nasledujúce úlohy :
   • Tolerančný analýza, syntéza a optimalizácia rozmerového reťazca pomocou aritmetické metódy"WC"(Worst case) resp . štatistické metódy"RSS"(Root Sum Squares ).
   • Analýza rozmerového reťazca deformovaného v dôsledku zmeny teploty . Rozšírená štatistická analýza rozmerového reťazca metódou"6 Sigma".
   • Tolerančný analýza rozmerového reťazca pri selektívnej montáži vrátane optimalizácie počtu zostavených výrobkov.
   Všetky riešené úlohy umožňujú pracovať s normalizovanými hodnotami toleranciou a to ako pri návrhu, tak aj pri optimalizácii rozmerového reťazca.
   Tolerančný analýza rovinných a priestorových rozmerových reťazcov.
   Program je určený pre tolerančný analýzu rovinných (2D) a priestorových (3D) rozmerových reťazcov . Program rieši nasledujúce úlohy :
   • Tolerančný analýza rozmerového reťazca metódou"Worst case"
   • Tolerančný analýza rozmerového reťazca metódou"Monte Carlo"
   Pri návrhu rozmerového reťazca umožňuje výpočet pracovať s normalizovanými hodnotami toleranciou.

   Vo výpočtoch sú použité dáta, postupy, algoritmy a údaje z odbornej literatúry a noriem ANSI, ISO, DIN a ďalších . Zoznam použitých noriem : ANSI B4.1, ISO 286, ISO 2768, DIN 7186
 • Spoje

  • Skrutkový spoj

   Výpočet je určený pre geometrický návrh a pevnostné kontrolu predpätého skrutkového spoja, namáhaného statickým resp . cyklickým zaťažením, pôsobiacim ako v osi skrutky, tak aj v rovine spájaných častí . Program rieši nasledujúce úlohy :
   • Automatický návrh spojovacieho skrutky štandardného prevedenia.
   • Výpočet a kontrolu spojov so špeciálnymi osadenými drieky.
   • Návrh a výpočet potrebného montážneho predpätia spoje a uťahovacieho momentu.
   • Výpočet silových pomerov zaťaženého spoje.
   • Statická a dynamická pevnostné kontrola.
   • Program obsahuje tabuľku bežne používaných materiálov skrutiek podľa ISO, SAE a ASTM a výber materiálov spájaných častí podľa AISI/SAE, DIN, BS, AF a ďalších.
   • Podpora 2D CAD systémov.
   Vo výpočte sú použité dáta, postupy, algoritmy a údaje z odbornej literatúry a noriem ANSI, ISO, DIN.
   Zoznam noriem : ANSI B1.1, ANSI 273, ANSI B18.2.1, ANSI B18.2.2, ANSI B18.3, ANSI B18.6.2, ANSI B18.6.3, ANSI B18.22.1, ISO 273, ISO 1207, ISO 4016, ISO 4032, ISO 4035, ISO 4762, ISO 8738, VDI 2230
  • Spojenie hriadeľov perom, drážkovaním

   Výpočet je určený pre geometrický návrh a pevnostné kontrolu tvarových spojov hriadeľa s nábojom . Program rieši nasledujúce úlohy :
   • Návrh spoje s perami presnými.
   • Návrh spoje s perami Woodruffovými.
   • Návrh spoje rovnobokým drážkovaním.
   • Návrh spoje evolventných drážkovaním.
   • Pevnostné kontrolu navrhnutých spojov.
   • Program obsahuje tabuľky rozmerov pier a drážkovanie podľa ANSI, ISO, SAE, DIN, BS, JIS a STN.
   • Podpora 2D CAD systémov.
   Vo výpočte sú použité dáta, postupy, algoritmy a údaje z odbornej literatúry a noriem ANSI, ISO, DIN a ďalších . Zoznam noriem : ANSI B17.1, ANSI B17.2, ANSI B92.1, ANSI B92.2M, ISO R773, ISO 14, ISO 4156, DIN 6885, DIN 6888, DIN 5464, DIN 5471, DIN 5472, DIN 5480, BS 4235, BS 6, JIS B 1301, STN 02 2562, STN 30 1385, STN 01 4942, STN 4950.
  • Spojenie hriadeľov nalisovaním, zverným spojom

   Výpočet je určený pre geometrický návrh a pevnostné kontrolu silových spojov hriadeľa s nábojom s valcovou stykovou plochou . Program rieši nasledujúce úlohy :
   • Návrh nalisovaných spojov montovaných za studena resp . za tepla.
   • Návrh zverných spojov s deleným resp . jednostranne rozrezaným nábojom.
   • Pevnostné kontrolu navrhnutých spojov.
   • Kontrolu nalisovaného spoje zaťaženého prídavnou radiálne silou a ohybovým momentom.
   • Kontrolu nalisovaného spoja pracujúceho za špecifické prevádzkové teploty.
   Vo výpočte sú použité dáta, postupy, algoritmy a údaje z odbornej literatúry a noriem ANSI, ISO, DIN a ďalších.
   Zoznam noriem : ANSI B4.1, ISO 286, DIN 7190
  • Čapové a kolíkové spoje

   Výpočet je určený pre geometrický návrh a pevnostné kontrolu čapových a kolíkových spojov . Program rieši nasledujúce úlohy :
   • Návrh kolíka pre uchytenie pružiny.
   • Návrh spojov sa zaisťovacími kolíkmi.
   • Návrh priečneho kolíka v tiahle a objímke.
   • Návrh radiálneho kolíka na spojenie hriadeľa s nábojom.
   • Návrh štrbinovej kolíka na spojenie hriadeľa s nábojom.
   • Návrh čapu pre točňa (kĺbové) spojenie tiahla s vidlicou.
   • Pevnostné kontrolu navrhnutých spojov.
   • Program obsahuje tabuľky rozmerov kolíkov a čapov podľa ANSI, ISO, DIN, BS, JIS a STN.
   • Podpora 2D CAD systémov.
   Vo výpočte sú použité dáta, postupy, algoritmy a údaje z odbornej literatúry a noriem ANSI, ISO, DIN a ďalších.
   Zoznam noriem : ANSI B18.8.1, ANSI B18.8.2, ISO 2338, ISO 2339, ISO 2340, ISO 2341, ISO 8733, ISO 8734, ISO 8735, ISO 8739, ISO 8740, ISO 8741, ISO 8742, ISO 8743, ISO 8744, ISO 8745, ISO 8746, DIN 1, DIN 7, DIN 1443, DIN 1444, DIN 1470, DIN 1471, DIN 1472, DIN 1473, DIN 1474, DIN 1475, DIN 1476, JIS B 1352, JIS B 1354, JIS B 1355, BS EN 22339, BS EN 22340, BS EN 22341, STN EN 22339, STN EN 22340, STN EN 22341.
  • Zvarové spoje

   Výpočet je určený pre geometrický návrh a pevnostné kontrolu staticky zaťažených zvarových spojov strojných konštrukcií, vyrobených z uhlíkových ocelí . Program umožňuje návrh viac než 50 - tich najbežnejších prevedení zvarových spojov, namáhaných rôznymi kombináciami zaťažení . Vo výpočte sú riešené nasledovné úlohy :
   • Návrh spojov s tupými zvarmi.
   • Návrh spojov s kútovými zvarmi.
   • Návrh spojov s dierovými a žliabkovým zvary.
   • Návrh spojov s bodovými (odporovými) zvary.
   • Pevnostné kontrola navrhnutých spojov.
   • Program obsahuje tabuľku cca . 700 uhlíkových ocelí vhodných na zváranie, podľa materiálových noriem ANSI, EN, JIS, ISO, DIN, BS, NF, UNI, UNE, SIS, CSA, NBN, NP, NS, ON a STN.
   • Program ďalej obsahuje rozmerovú tabuľku oceľových profilov S, ST, W, WT, C, L podľa ASTM/AISI/AISC a T, I, U, L profilov podľa DIN/EN/ISO.
   Vo výpočte sú použité dáta, postupy, algoritmy a údaje z odbornej literatúry a noriem AWS, AISC, ANSI, ISO, EN, DIN a ďalších.

   Zoznam noriem : prEN 1993-1-8, EN 10024, EN 10034, EN 10055, EN 10056, EN 10279, DS 952, DIN 15018, DIN 18800, DIN 1024, DIN 1025, DIN 1026, DIN 1028, DIN 1029, STN 050120

 • Pružiny

  • Tlačná pružina

   Výpočet je určený pre geometrický a pevnostné návrh skrutkových pružín valcových tlačných z drôtov a tyčí kruhového prierezu, namáhaných statickým resp . cyklickým zaťažením . Okrem návrhu geometrických a pevnostných parametrov výpočet spolupracuje s CAD systémami . Program rieši nasledujúce úlohy :
   • Automatický návrh pružiny.
   • Výber optimálnej varianty prevedení pružiny z hľadiska pevnostného, geometrického a hmotnostného.
   • Statická a dynamická pevnostné kontrola.
   • Výpočet pracovných síl pružiny známych výrobných a montážnych rozmerov.
   • Výpočet montážnych rozmerov pre známe zaťaženie a výrobné parametre pružiny.
   • Podpora výpočtu pružín formovaných za tepla a za studena.
   • Program obsahuje tabuľku bežne používaných pružinových materiálov podľa ISO, EN, ASTM/SAE, DIN, BS, JIS a ďalších.
   • Podpora 2D a 3D CAD systémov.
   Vo výpočte sú použité dáta, postupy, algoritmy a údaje z odbornej literatúry a noriem EN 13906-1, DIN 2089-1, DIN 2095, DIN 2096.
  • Ťažná pružina

   Výpočet je určený pre geometrický a pevnostné návrh skrutkových pružín valcových ťažných z drôtov a tyčí kruhového prierezu, namáhaných statickým zaťažením . Okrem návrhu geometrických a pevnostných parametrov výpočet spolupracuje s CAD systémami . Program rieši nasledujúce úlohy :
   • Automatický návrh pružiny.
   • Výber optimálnej varianty prevedení pružiny z hľadiska pevnostného, geometrického a hmotnostného.
   • Pevnostné kontrola pružiny.
   • Výpočet pracovných síl pružiny známych výrobných a montážnych rozmerov.
   • Výpočet montážnych rozmerov pre známe zaťaženie a výrobné parametre pružiny.
   • Podpora výpočtu pružín formovaných za tepla a za studena.
   • Program obsahuje tabuľku bežne používaných pružinových materiálov podľa ISO, EN, ASTM/SAE, DIN, BS, JIS a ďalších.
   • Podpora 2D a 3D CAD systémov.
   Vo výpočte sú použité dáta, postupy, algoritmy a údaje z odbornej literatúry a noriem EN 13906-2, DIN 2089-2, DIN 2097.
  • Skrutná pružina

   Výpočet je určený pre geometrický a pevnostné návrh skrutkových pružín valcových zakrivenia z drôtov a tyčí kruhového prierezu, namáhaných statickým resp . cyklickým zaťažením . Okrem návrhu geometrických a pevnostných parametrov výpočet spolupracuje s CAD systémami . Program rieši nasledujúce úlohy :
   • Automatický návrh pružiny.
   • Výber optimálnej varianty prevedení pružiny z hľadiska pevnostného, geometrického a hmotnostného.
   • Statická a dynamická pevnostné kontrola.
   • Výpočet pracovných síl pružiny známych výrobných a montážnych rozmerov.
   • Výpočet montážnych rozmerov pre známe zaťaženie a výrobné parametre pružiny.
   • Podpora výpočtu pružín formovaných za tepla a za studena.
   • Program obsahuje tabuľku bežne používaných pružinových materiálov podľa ISO, EN, ASTM/SAE, DIN, BS, JIS a ďalších.
   • Podpora 2D a 3D CAD systémov.
   Vo výpočte sú použité dáta, postupy, algoritmy a údaje z odbornej literatúry a noriem EN 13906-3, DIN 2088.
  • Pružiny - 15 typov

   Výpočet je určený pre geometrický a pevnostné návrh kovových pružín rôznych typov a prevedení, namáhaných statickým resp . cyklickým zaťažením . Program rieši nasledujúce úlohy :
   1. Geometrický návrh a výpočet parametrov pracovného cyklu pre kovové pružiny nasledujúcich typov a prevedení :
    - Vinuté pružiny valcové tlačné z drôtov a tyčí kruhového prierezu
    - Vinuté pružiny valcové tlačné z drôtov a tyčí obdĺžnikového prierezu
    - Vinuté pružiny kužeľové tlačné z drôtov a tyčí kruhového prierezu
    - Vinuté pružiny kužeľové tlačné z drôtov a tyčí obdĺžnikového prierezu
    - Tanierové pružiny
    - Vinuté pružiny valcové ťažné z drôtov a tyčí kruhového prierezu
    - Vinuté pružiny valcové ťažné z drôtov a tyčí obdĺžnikového prierezu
    - Špirálové pružiny
    - Vinuté pružiny valcové skrutné z drôtov a tyčí kruhového prierezu
    - Vinuté pružiny valcové skrutné z drôtov a tyčí obdĺžnikového prierezu
    - Torzná tyče kruhového prierezu
    - Torzná tyče obdĺžnikového prierezu
    - listové pružiny konštantného prierezu
    - listové pružiny parabolického prierezu
    - listové pružiny zväzkové
   2. Automatický návrh (vyhľadanie) pružiny vhodných rozmerov.
   3. Statická a dynamická pevnostné kontrola.
   Program obsahuje tabuľku bežne používaných pružinových materiálov podľa EN, ASTM/SAE, DIN, BS, JIS, UNI, SIS, STN a ďalších.

   Vo výpočte sú použité dáta, postupy, algoritmy a údaje z odbornej literatúry a noriem EN 13906, DIN 2088, DIN 2089, DIN 2090, DIN 2091, DIN 2092, DIN 2093, DIN 2095, DIN 2096, DIN 2097.
 • Nástroje a tabuľky

  • Vyhľadanie výpočtu, projekt

   Väčšina výpočtov obsahuje jednotnú hlavičku, ktorá :
   • Zjednocuje vzhľad a zlepšuje orientáciu v tlačových zostavách.
   • Udržuje dôsledné informácie o vykonaných výpočtoch a umožňuje ich efektívnu správu.
   • Umožňuje za pomoci dodávaného nástroja"Vyhľadanie výpočtu"vykonávať rýchle vyhľadanie výpočtu (projektu ).
   Vyhľadanie výpočtu.
   Pri intenzívnejšom používaní výpočtov sa vám bude zväčšovať množstvo * . xls výpočtových súborov s rôznymi variantmi riešenia či súborov určených pre rôzne projekty . Pre jednoduché vyhľadanie výpočtu a pre ľahkú orientáciu medzi výpočtovými * . Xls súbory je určený tento nástroj, ktorý umožňuje :
   • Prehľadanie kompletnej adresárovej štruktúry vrátane vnorených podadresárov.
   • Načítanie všetkých informácií z hlavičiek výpočtov do prehľadnej tabuľky.
   • Jednoduché filtrovanie a vyhľadávanie podľa zadaných parametrov.
   • Rýchle otvorenie vybraného súboru/výpočtu.
  • Prevody jednotiek, tabuľky

   MITCalc obsahuje okrem mnohých výpočtov, tiež niekoľko porovnávacích a prevodových tabuliek .
   Prevody jednotiek.
   Tabuľka umožňujúci konvertovať medzi sebou rôzne jednotky z rôznych jednotkových sústav . Navyše umožňuje konverzie týkajúce sa ozubenie (modul, rozteč, mm, palce), drsnosťou a prevody tvrdosťou materiálu a ich pevnosťou .
   Tabuľky koeficientov bezpečnosti.
   Niekoľko používaných teórií a tabuliek pre stanovenie koeficientu bezpečnosti zodpovedajúceho návrhovým podmienkam .
   Porovnávacia tabuľka prevodov.
   Ucelené informácie umožňujúce rýchlo zvoliť vhodný a optimálny typ prevodu s konštantným prevodovým pomerom .
   Porovnávacia tabuľka hriadeľových spojov.
   Pri voľbe typu spoja hriadeľa s nábojom vám môže pomôcť toto porovnanie základných vlastností jednotlivých typov spoja.
  • Technické vzorce

   Zošit obsahuje riešenie mnohých desiatok základných vzorcov z oblastí fyziky, techniky a strojárstva . Ku vzorcom je dostupná nápoveda, obrázky a v mnohých prípadoch aj výberové tabuľky s hodnotami rôznych koeficientov a materiálových vlastností . V zošite je riešené :
   1. Charakteristiky telies (objem, povrch, hmotnosť, moment zotrvačnosti )
   2. Priamočiary pohyb (rýchlosť, zrýchlenie, dráha, čas, sila, energia .... )
   3. Rotačný pohyb (rýchlosť, zrýchlenie, dráha, čas, sila, energia .... )
   4. Tepelná rozťažnosť (dĺžková, objemová )
   5. Trenie (šmykovej, valivé, čapové, pásové )
   6. Návrh výkonu motora (čerpadlo, ventilátor, výťah, žeriav )

   Pozn :U samostatne inštalovateľného modulu je pripojený aj zošit s prevody jednotiek a tabuľkami

Objednávky a cenová ponuka

MITCalc Online nákup

Ak si prajete objednať MITCalc, môžete tak pohodlne urobiť aj bez registrácie v našom internetovom obchode.
Kliknite na: Online nákup MITCalc

Rýchla objednávka

Ak sa neradi orientujete v online obchodoch, pre objednanie môžete využiť náš formulár pre rýchlu objednávku.
Kliknite na: Rýchla objednávka

Cenová ponuka

Pre MITCalc Vám radi vyhotovíme výhodnú cenovú ponuku.
Kliknie na: Kontaktný Formulár

TECHSOFT CAD eShop

Podpora a školenia

Podpora pre MITCalc

Školenia MITCalc

Naša spoločnosť poskytuje pre MITCalc len školenia základnej úrovne.

Ak máte záujem o školenie MITCalc - kontaktujte nás prosím prostredníctvom formulára.
Kliknie na: Kontaktný Formulár

Go to top

2D CAD Systémy a 3D CAD Systémy s nativným DWG formátom, ako aj nadstavby pre AutoCAD, AutoCAD LT a ZWCAD predstavujú hlavné CAD produkty spoločnosti TECHSOFT s.r.o.