TECHSOFT s.r.o. (1993-2023)

 • Aktuální verze: MITCalc 1.75
 • Výrobce: MITCalc - Ing. Miroslav Petele
 • Základní popis: MITCalc je sada strojírenských, průmyslových a technických výpočtů pro každodenní praxi. Spolehlivě, přesně a hlavně rychle vás provede návrhem součásti, řešením technického problému či výpočtem strojírenského uzlu bez větších nároků na speciální odborné znalosti.
 • Jazykové verze: CZ, EN, DE, SP, IT, FR, PT

MITCalc

Jste strojař, konstruktér, kreslič, výpočtář, technický pracovník či student technické školy? Potřebujete pracovat s profesionálním výpočetním systémem? Nechcete nebo nemůžete platit tisíce dolarů za neúměrně složitá či nesrozumitelná řešení? Pak potřebujete MITCalc.

MITCalc obsahuje návrhové a kontrolní výpočty například: čelní ozubení (vnější a vnitřní), kuželové ozubení, šnekové ozubení, planetový převod, klínové řemeny, ozubené řemenyřetězové převody, ložiska, nosníky, vzpěr, desky, skořepiny, hřídele, pružiny, šroubový spoj, spojení hřídelí, tolerance, nalisovaný spoj, čepy, toleranční analýza, svarové spoje, technické vzorce a mnoha dalších. K dispozici máte také řadu materiálových, srovnávacích a rozhodovacích tabulek včetně systému pro správu vyřešených úkolů.

MITCalc je otevřený systém navržený v Microsoft Excelu, ve kterém můžete provádět úpravy či uživatelská rozšíření bez jakýchkoli programátorských znalostí.

MITCalc se nemusíte učit ovládat, protože to již umíte. Přímočaré a maximálně srozumitelné uživatelské rozhraní s komplexní nápovědou a systémem "poznámek experta" vám zaručí produktivitu v několika minutách.

MITCalc umožňuje jednoduché propojování jednotlivých částí jak mezi sebou, tak s vašimi výpočty a vašimi tabulkami. Snadno si tak postavíte řešení speciálního úkolu na míru.

MITCalc spolupracuje se 2D i 3D CAD systémy (AutoCAD, AutoCAD LT, ZWCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, SolidEdge, Pro/Engineer...). Vykreslení navrženého řešení ve 2D nebo vložení příslušných 3D modelů a jejich sestav je otázkou sekund.

Minimální Systémové požadavky pro MITCalc:
 • Operační systém: Microsoft Windows 8.1, Windows 7, Windows XP
 • CPU: PIII 800Hz
 • RAM:  256 MB
 • Grafická karta: 1024x768
 • Ostatní požadavky: Microsoft Excel 2000, XP, 2003, 2007, 2010

Je pro vás MITCalc zajímavý a rádi by jste si jej vyzkoušeli? Nemusíte čekat! Stáhněte si jej zde (30 dní na vyzkoušení). Věříme, že se MITCalc stane nepostradatelným nástrojem pro řešení vašich technických úkolů.

Licencování MITCalc

Samostatná licence

Licenci je možné nainstalovat a aktivovat pouze na jednom počítači.

Ochrana licence

Softwarovým způsobem

ZWCAD Licensing SWOchrana licence je řešena softwarovým způsobem.

MITCalc - Download

Dostupné soubory:
MITCalc for Excel 2007, 2010, 2013, 2016 OBLÍBENÉ
v 1.75 Velikost 34.99 MB Datum 02-07-2019

Strojírenské, průmyslové a technické výpočty - Multijazyková verze (EN,DE,FR,CZ,Chinese). Verze pro Excel 2007, 2010 (výpočty uložené jako *.xlsb soubory)

MITCalc for Excel 2000, XP, 2003, 2007 OBLÍBENÉ
v 1.75 Velikost 21.34 MB Datum 02-07-2019

Strojírenské, průmyslové a technické výpočty - Multijazyková verze (EN,DE,FR,CZ,Chinese). Verze pro Excel 2000, XP, 2003, 2007 (výpočty uložené jako *.xls soubory)

 

MITCalc

Podpora 2D CAD systémů

Většina výpočtů umožňuje přímý výstup do podporovaných 2D CAD systémů. Ve výpočtu stačí vybrat cílový CAD systém a vybrat pohled (typ zobrazení). Do CAD systému je pak umístěn zvolený výkres ve správném měřítku a v odpovídajícím systému hladin. Řešení je maximálně otevřené. Je tak možné snadno připojit další CAD systémy nebo definovat nové šablony výkresů založené na vypočítaných hodnotách.

Podporované CAD systémy: DXF soubor, AutoCAD (12-2013...), AutoCAD LT(95-2013...), ZWCAD, Ashlar Graphite, TurboCAD...

Uživatelské rozhranní

Většina výpočtů má podobné uživatelské rozhranní, jehož předností je logická struktura úlohy shora dolů - od zadání k výsledkům. Tedy tak, jak jste zvyklí postupovat pokud řešíte úkol s kalkulačkou na listu papíru. Mezi některé další výhody patří:

 • Systém "Poznámek experta", obsahující rady a doporučení pro vstupní a výstupní hodnoty [1].
 • Podpora milimetrových i palcových jednotek [2].
 • Doporučené hodnoty - výpočet umí navrhnout (odhadnout) řadu koeficientů [3].
 • Při libovolné změně okamžité přepočítání úlohy (tabulky).
 • Ve většině výpočtů je k dispozici "Automatický návrh", který s minimem vstupních informací navrhne řadu řešení podle zvoleného optimalizačního parametru (např. hmotnost, bezpečnost, rozměry) [4].

Popis jednotlivých modulů.

Podrobné informace o všech výpočtech, zpracovaných normách, tabulkách a nástrojích naleznete v rozsáhlé dokumentaci, ke které budete mít přístup po instalaci aplikace MITCalc. Základní popis jednotlivých výpočtů modulů a souvisejících programů naleznete níže.

 • Nosníky, hřídele, profily

   • Přímé nosníky s konstantním průřezem

    Program je určen k výpočtu přímých maximálně třikrát staticky neurčitých nosníků s konstantním osově symetrickým profilem. Program řeší následující úlohy:
    • Jednoduchá definice typu nosníku a jeho zatížení s vizuální kontrolou.
    • Výpočet plošných charakteristik 20ti typů průřezů.
    • Výpočet reakcí v podporách.
    • Výpočet minimálního / maximálního ohybového momentu, napětí a průhybu nosníku.
    • Výpočet a grafické zobrazení momentu, napětí, průhybu a natočení zatíženého nosníku.
    • Program obsahuje tabulku materiálů a tabulku plošných charakteristik W, S, C, L profilů podle ANSI/AISC a I, U, L a T profilů podle DIN/ISO.


    Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem AISC, ISO, DIN a BS.
    Seznam norem (DIN 1025, 1026, 1028, 1029, 1024, AISC W, AISC S, AISC C, AISC L, AISC LU ...)  • Hřídele - návrh, deformace, pevnostní kontrola

   Výpočet je určen pro geometrický návrh a komplexní kontrolu hřídelí. Program řeší následující úlohy:
   • Jednoduchá definice osazených hřídelí včetně dutých.
   • Možnost definice zápichů, osazení, drážek a výpočet příslušných koeficientů koncentrace napětí.
   • Jednoduchá definice prostorového zatížení hřídele.
   • Výpočet reakcí, průběhů sil, momentů, napětí, průhybu a natočení hřídele a další.
   • Výpočet kritických otáček a bezpečnostních koeficientů.
   • Podpora 2D a 3D CAD systémů.
   Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem AGMA, ISO, DIN a BS.
   Seznam norem (DIN 743).
    
  • Profily - statické charakteristiky

   Výpočet řeší plošné charakteristiky obecných profilů a hmotnostní charakteristiky těles vzniklých vytažením nebo rotací profilu. Program umožňuje:
   • Tvorbu profilu v jednoduchém grafickém editoru.
   • Výpočet plošných charakteristik (Ix, Sx) k hlavním osám procházejícím těžištěm.
   • Výpočet plošných charakteristik (Ix, Sx) k libovolně natočeným osám procházejícím těžištěm včetně grafu.
   • Výpočet charakteristik k natočeným osám, které procházejí libovolným bodem.
   • Výpočet objemových a hmotnostních charakteristik (V, m, Im) těles vzniklých vytažením nebo rotací profilu.
  • Vzpěr štíhlých prutů

   Výpočet je určen k návrhu optimálního průřezu a k pevnostní kontrole štíhlých prutů namáhaných na vzpěr. Program obsahuje:
   • Volbu šesti základních typů vzpěru.
   • Výpočet plošných charakteristik 20ti typů průřezů.
   • Návrh optimálního profilu vyhovujícího zadanému zatížení.
   • Pevnostní kontrolu prutu.
   • Výpočet a grafické zobrazení dovoleného napětí závislého na štíhlostním poměru.
   • Tabulku materiálů a tabulku plošných charakteristik W, S, C, L profilů podle ANSI/AISC a I, U, L a T profilů podle DIN/ISO.
   Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy (Johnson, Tetmajer, Euler, Secant) a údaje z odborné literatury a norem AISC, ISO, DIN a BS.
   Seznam norem (DIN 1025, 1026, 1028, 1029, 1024, AISC W, AISC S, AISC C, AISC L, AISC LU ... ) • Desky a skořepiny

  • Desky

   Tento výpočet řeší průhyb, napětí a průběh sil v zatížených rovinných deskách. Výpočet je určen pro desky homogenní, stejné tloušťky a z jednoho materiálu. Desky mohou být kruhové, kruhové s otvorem a pravoúhlé. Desky mohou být zatíženy rovnoměrně (nerovnoměrně) po celé ploše (nebo její části) nebo mohou být zatíženy silou působící spojitě na kružnici. Program umožňuje:
   • Volbu z kruhových, mezikruhových nebo obdélníkových desek
   • Volbu různých způsobů zatížení (spojité, silou...)
   • Výpočet průhybu, natočení, momentu a napětí v libovolném bodě
   • Zobrazení grafů průběhu počítaných veličin
   • Výpočet koeficientu bezpečnosti
   • Výpočet minimální tloušťky desky či maximálního zatížení
   Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury (Roark formulas, Machinery's Handbook 26th, Teorie desek a skořepin [doc. Ing. Ladislav Šubrt, CSc.] a dalších)

  • Skořepiny

   Výpočet řeší deformace a průběhy napětí u rotačních skořepin zatížených axiální silou, tlakem, radiální silou a ohybovým momentem. Tento program je určen pro skořepiny homogenní, stejné tloušťky a z jednoho materiálu. Výpočet dále umožňuje řešení spojení dvou skořepin s rozdílnými parametry (tloušťka, materiál, rozměry...).

   Program umožňuje:

   • Výpočet válcové, kuželové a kulové tenkostěnné skořepiny
   • Výpočet válcové a kulové tlustostěnné skořepiny
   • Výpočet kruhové desky
   • Volbu různých způsobů zatížení (spojité, silou, momentem, rotační, zatížení kapalinou...)
   • Výpočet deformace, natočení, momentu a napětí v libovolném bodě
   • Zobrazení grafů průběhu počítaných veličin
   Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury (Roark formulas, Machinery's Handbook 26th, Teorie desek a skořepin [doc. Ing. Ladislav Šubrt, CSc.] a dalších)
 • Ozubení

  • Čelní ozubení vnitřní a vnější

   Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu vnějšího čelního ozubení s přímými a šikmými zuby.

   Program řeší následující úlohy:
   • Výpočet šikmého a přímého ozubení (vnější / vnitřní).
   • Automatický návrh převodu s minimem vstupních požadavků.
   • Návrh pro zadané koeficienty bezpečnosti.
   • Výpočet kompletních geometrických parametrů (včetně korigovaného ozubení).
   • Optimalizace ozubení volbou vhodné korekce (vyrovnání měrných skluzů, minimalizace měrných skluzů, pevnost...).
   • Výpočet pevnostních parametrů, kontrola bezpečnosti.
   • Návrh ozubení na přesnou osovou vzdálenost.
   • Doplňkové výpočty (výpočet parametrů existujícího kola, oteplení, návrh hřídelí, kontrolní rozměry).
   • Podpora 2D a 3D CAD systémů
   • Výkresy přesného tvaru zubu včetně datových podkladů (souřadnice X,Y).
   Výpočty používají postupy, algoritmy a údaje z norem ANSI, ISO, DIN, BS a z odborné literatury.

   Seznam norem: ISO 6336, ISO 1328, DIN 867, DIN 3990, ANSI B6.1-1968, AGMA 2001-C95, AGMA 908-B89/95 a další.
  • Planetové ozubení

   Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu planetového ozubení s přímými a šikmými zuby. Program řeší následující úlohy.
   • Výpočet šikmého a přímého ozubení.
   • Automatický návrh převodu s minimem vstupních požadavků.
   • Návrh pro zadané koeficienty bezpečnosti.
   • Výpočet kompletních geometrických parametrů (včetně korigovaného ozubení).
   • Optimalizace ozubení volbou vhodné korekce (vyrovnání měrných skluzů, minimalizace měrných skluzů, pevnost...).
   • Výpočet pevnostních parametrů, kontrola bezpečnosti.
   • Doplňkové výpočty (výpočet parametrů existujícího kola, návrh hřídelí, kontrolní rozměry).
   • Podpora 2D a 3D CAD systémů.
   • Výkresy přesného tvaru zubu včetně datových podkladů (souřadnice X,Y).
   Výpočty používají postupy, algoritmy a údaje z norem ISO, DIN, BS a z odborné literatury.
   Seznam norem: ISO 6336, ISO 1328, DIN 867, DIN 3960, DIN 3990, ISO 6336-5 a další.
  • Kuželové ozubení

   Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu kuželového ozubení s přímými, šikmými a zakřivenými zuby. Program řeší následující úlohy.
   • Výpočet šikmého a přímého ozubení.
   • Automatický návrh převodu s minimem vstupních požadavků.
   • Návrh pro zadané koeficienty bezpečnosti (statický, dynamický).
   • Výpočet kompletních geometrických parametrů (včetně korigovaného ozubení).
   • Výpočet pevnostních parametrů, kontrola bezpečnosti.
   • Doplňkové výpočty (oteplení, návrh hřídelí)
   • Podpora 2D a 3D CAD systémů.
   Výpočty používají postupy, algoritmy a údaje z norem ANSI, ISO, DIN, BS a z odborné literatury.
   Seznam norem: DIN 3971, DIN 3991 Kegelradern 1-4, ISO 6336 1-3, DIN 3965 Toleranzen für Kegelradverzahnungen 1-4, ISO 1328, DIN 3990, ANSI B6.1-1968, AGMA 2001-C95, AGMA 908-B89/95, AGMA 2003-A86/88, AGMA 2005-B88 a další.
  • Šnekové ozubení

   Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu šnekového soukolí.

   Program řeší následující úlohy.
   • Výpočet rozměrů ozubení.
   • Automatický návrh převodu s minimem vstupních požadavků.
   • Návrh pro zadané koeficienty bezpečnosti.
   • Výpočet tabulky vyhovujících řešení.
   • Výpočet kompletních geometrických parametrů.
   • Výpočet pevnostních parametrů, kontrola bezpečnosti.
   • Návrh ozubení na přesnou osovou vzdálenost.
   • Doplňkové výpočty (oteplení, návrh hřídelí).
   • Podpora 2D a 3D CAD systémů.
   Výpočty používají postupy, algoritmy a údaje z norem ANSI, ISO, DIN a z odborné literatury.
   Seznam norem: ANSI/AGMA 6022-C93 (Revision of AGMA 341.02), ANSI/AGMA 6034-B92 (Revision of ANSI/AGMA 6034-A87), DIN 3996, DIN 3975-1, DIN 3975-2
  • Návrh převodového poměru

   Tento sešit obsahuje dva pomocné výpočty k výpočtům převodů.
   • Optimalizace parametrů (rozměry, hmotnost, objem) rozdělením celkového převodového poměru "i" na jednotlivá soukolí u dvoustupňové nebo třístupňové převodovky s čelními koly.
   • Optimalizace počtu zubů převodových kol pro dosažení přesného celkového převodového poměru "i" u jedno, dvou a třístupňových převodů (ozubená kola, ozubené řemeny, řetězy)
 • Řemeny a řetězy

  • Klínové řemeny

   Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh řemenových převodů klínovými řemeny. Program řeší následující úlohy:
   • Výpočet pro 2 nebo 3 řemenice.
   • Automatický návrh převodu s minimem vstupních požadavků.
   • Návrh a výpočet geometrických parametrů (průměry řemenic, osové vzdálenosti, délka řemene, hmotnost převodu)
   • Výpočet pevnostních parametrů (výkon přenášený řemenem, počet řemenů, účinnost....)
   • Výpočet silových poměrů (předpětí, osové zatížení řemenic, ...)
   • Podpora 2D a 3D CAD systémů.
   Program spolupracuje s CAD systémy a obsahuje příslušné modely řemenic a řemenů. Výpočty používají postupy, algoritmy a údaje z podkladů a norem ANSI, RMA (Rubber Manufacturers Association), ISO, DIN, BS a podkladů z katalogů firem CONTITECH ® a Gates Rubber Company ®.
   Seznam norem: Narrow V-Belts ANSI/RMA IP-22; Classical V-Belts ANSI/RMA IP-20; Light Duty V-Belts ANSI/RMA IP-23; DIN 7753; DIN 2211; DIN 2215; ISO 4184
  • Ozubené řemeny

   Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu řemenových převodů ozubenými řemeny. Program řeší následující úlohy. 
   • Výběr výkonově vhodného typu řemene.
   • Výběr optimální varianty převodu z hlediska výkonového, geometrického a hmotnostního.
   • Možnost návrhu nestandardního převodu.
   • Výpočet všech potřebných pevnostních a geometrických parametrů.
   • Výpočet silových parametrů a osového zatížení.
   • Podpora 2D a 3D CAD systémů.
   Program spolupracuje s CAD systémy a obsahuje příslušné modely řemenic a řemenů. Výpočty používají postupy, algoritmy a údaje z ANSI, RMA (Rubber Manufacturers Association), ISO, DIN, BS a podkladů z katalogů firem ContiTech® a Gates Rubber Company®. Databáze řemenů obsahuje 20 nejpoužívanějších typů ozubených řemenů.
   Seznam norem: Synchronous Belts ANSI/RMA IP-24, 1983; DIN 7721; DIN ISO 5296; ISO 5295; ISO 5294
  • Řetězy

   Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu běžných řetězových převodů válečkovými řetězy.

   Program řeší následující úlohy.

   • Výběr výkonově vhodného typu řetězu.
   • Výběr optimální varianty převodu z hlediska výkonového, geometrického a hmotnostního.
   • Výpočet geometrických, pevnostních, bezpečnostních a provozních parametrů.
   • Výpočet silových parametrů a osového zatížení.
   • Podpora 2D a 3D CAD systémů.
   Program spolupracuje s vybranými CAD systémy a obsahuje příslušné databáze válečkových řetězů. Výpočty používají data, postupy, algoritmy a údaje z ANSI/ASME, ACA (American Chain Association), ISO, DIN, BS a JIS. 
   Seznam norem: ANSI/ASME B29.1M (Dec2001), ANSI/ASME B29.3, DIN 8187, DIN 8181, DIN 8181, DIN 8164, DIN 8150, ISO R606, ISO 1275, BS 228, JIS B1801, JIS B1803.
  • Převod více řemenicemi/řetězovými koly

   Výpočet je určen pro geometrický návrh řemenových / řetězových převodů s více koly (max. 15). Program řeší následující základní úlohy.
   • Výpočet potřebné délky řemenu / řetězu ze známé polohy a průměrů kol 
   • Dosažení požadované (tabulkové) délky řemenu / řetězu změnou polohy vbraného kola
   • Výpočet geometrie (úhly opásání, počty zubů v záběru, osové vzdálenosti....)
   • Výpočet radiální síly působící na osu kola
   • Program spolupracuje se 2D CAD systémy
 • Ložiska

  • Valivá ložiska I - SKF, II - (Palcová) a III - (INA, FAG)

   Tyto moduly jsou určeny pro výběr, výpočet a kontrolu valivých ložisek. Programy řeší následující úlohy:
   • Výběr a kontrolu vhodného ložiska.
    Valivá ložiska I - Sešit obsahuje databázi cca. 10000 různých valivých ložisek SKF (milimetrová), ve všech základních typech a provedeních.
    Valivá ložiska II - Sešit obsahuje databázi cca. 5000  valivých ložisek firem RBC Bearings, Nice Ball Bearing, General Bearing Company, New Hampshire Ball Bearing, NMB USA Inc., MRC Bearing Group, Fafnir Bearings Company, Torrington Company, Timken Company, Barden Precision Bearing, McGill Manufacturing Co. Inc., NTN Bearing Corporation a INA USA Corporation.
    Valivá ložiska III - Sešit obsahuje databázi cca. 5 000 různých valivých ložisek INA/FAG, ve všech základních typech a provedeních.
   • Výpočet základních parametrů ložiska (trvanlivost, statická bezpečnost, ..).
   • Výpočet modifikované trvanlivosti ložiska dle nové metodiky ISO 281.
   • Výpočet zatížení u dvojice kuželíkových ložisek resp. u dvojice kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem.
   • Podpora 2D a 3D CAD systémů.

   Mimo výše uvedené základní výpočty obsahuje sešit několik dalších pomocných výpočtů (např. výpočet provozní viskozity maziva, výpočet středního zatížení pro ložiska namáhaná proměnlivým zatížením, výpočet dovolených otáček ložiska, ...).

   V programu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury, katalogů valivých ložisek a norem ISO, ANSI, SAE a dalších a obsahuje: kuličková ložiska, kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, naklápěcí kuličková ložiska, válečková ložiska, jehlová ložiska, kuželíková ložiska, soudečková ložiska, toroidní ložiska, axiální kuličková ložiska, axiální válečková ložiska, axiální jehlová ložiska, axiální soudečková ložiska.

   Související normy: ISO 15, ISO 76, ISO 104, ISO 281, ISO 355, ISO 1132, ISO 5593, ISO 5753, ISO 3448, ISO 15312, DIN 615, DIN 620, DIN 625, DIN 628, DIN 630, DIN 635, DIN 711, DIN 715, DIN 720, DIN 722, DIN 728, BS 290, BS 292, BS 3134, ANSI/ABMA 9-1990, ANSI/ABMA 11-1990

 • Tolerance, tolerování

  • Tolerance a uložení

   Tento sešit obsahuje tabulky a výpočty pro snadnou volbu uložení strojních součástí a určení jejich rozměrových tolerancí a úchylek. Pomocí tohoto nástroje lze řešit následující úlohy:
   • Volba vhodného uložení strojních částí dle mezinárodního standardu ISO 286.
   • Stanovení rozměrových tolerancí a úchylek strojních částí dle mezinárodního standardu ISO 286.
   • Volba preferovaného uložení strojních částí a určení jejich rozměrových tolerancí a úchylek dle ANSI B4.1.
   • Určení nepředepsaných mezních úchylek délkových a úhlových rozměrů dle ISO 2768.
   • Automatický návrh uložení pro danou vůli resp. přesah uložení.
   Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN a dalších.

   Seznam norem: ANSI B4.1, ANSI B4.2, ISO 286, ISO 1829, ISO 2768, EN 20286, JIS B 0401
  • Toleranční analýza lineárních, rovinných a prostorových rozměrových řetězců

   Pro analýzu lineárních, rovinných a prostorových rozměrových řetězců jsou k dispozici dva programy, které kromě základní analýzy obsahují i řešení některých speciálních věcí, jako je například analýza rozměrového řetězce deformovaného v důsledku změny teploty a návrh tolerancí pro selektivní montáž.
   Toleranční analýza lineárních rozměrových řetězců./font>
   Program je určen pro toleranční analýzu lineárních (1D) rozměrových řetězců. Program řeší následující úlohy:
   • Toleranční analýza, syntéza a optimalizace rozměrového řetězce pomocí aritmetické metody "WC" (Worst case) resp. statistické metody "RSS" (Root Sum Squares).
   • Analýza rozměrového řetězce deformovaného v důsledku změny teploty. Rozšířená statistická analýza rozměrového řetězce metodou "6 Sigma".
   • Toleranční analýza rozměrového řetězce při selektivní montáži včetně optimalizace počtu sestavených výrobků.
   Všechny řešené úlohy umožňují pracovat s normalizovanými hodnotami tolerancí a to jak při návrhu, tak i při optimalizaci rozměrového řetězce.
   Toleranční analýza rovinných a prostorových rozměrových řetězců.
   Program je určen pro toleranční analýzu rovinných (2D) a prostorových (3D) rozměrových řetězců. Program řeší následující úlohy:
   • Toleranční analýza rozměrového řetězce metodou "Worst case"
   • Toleranční analýza rozměrového řetězce metodou "Monte Carlo"
   Při návrhu rozměrového řetězce umožňuje výpočet pracovat s normalizovanými hodnotami tolerancí.

   Ve výpočtech jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN a dalších. Seznam použitých norem: ANSI B4.1, ISO 286, ISO 2768, DIN 7186
 • Spoje

  • Šroubový spoj

   Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu předepjatého šroubového spoje, namáhaného statickým resp. cyklickým zatížením, působícím jak v ose šroubu, tak i v rovině spojovaných částí. Program řeší následující úlohy:
   • Automatický návrh spojovacího šroubu standardního provedení.
   • Výpočet a kontrolu spojů se speciálními osazenými dříky.
   • Návrh a výpočet potřebného montážního předpětí spoje a utahovacího momentu.
   • Výpočet silových poměrů zatíženého spoje.
   • Statická a dynamická pevnostní kontrola.
   • Program obsahuje tabulku běžně používaných materiálů šroubů podle ISO, SAE a ASTM a výběr materiálů spojovaných částí dle AISI/SAE, DIN, BS, AF a dalších.
   • Podpora 2D CAD systémů.
   Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN.
   Seznam norem: ANSI B1.1, ANSI 273, ANSI B18.2.1, ANSI B18.2.2, ANSI B18.3, ANSI B18.6.2, ANSI B18.6.3, ANSI B18.22.1, ISO 273, ISO 1207, ISO 4016, ISO 4032, ISO 4035, ISO 4762, ISO 8738, VDI 2230
  • Spojení hřídelí perem, drážkováním

   Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu tvarových spojů hřídele s nábojem. Program řeší následující úlohy:
   • Návrh spoje s pery přesnými.
   • Návrh spoje s pery Woodruffovými.
   • Návrh spoje rovnobokým drážkováním.
   • Návrh spoje evolventním drážkováním.
   • Pevnostní kontrolu navržených spojů.
   • Program obsahuje tabulky rozměrů per a drážkování podle ANSI, ISO, SAE, DIN, BS, JIS a ČSN.
   • Podpora 2D CAD systémů.
   Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN a dalších. Seznam norem: ANSI B17.1, ANSI B17.2, ANSI B92.1, ANSI B92.2M, ISO R773, ISO 14, ISO 4156, DIN 6885, DIN 6888, DIN 5464, DIN 5471, DIN 5472, DIN 5480, BS 4235, BS 6, JIS B 1301, ČSN 02 2562, ČSN 30 1385, ČSN 01 4942, ČSN 4950.
  • Spojení hřídelí nalisováním, svěrným spojem

   Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu silových spojů hřídele s nábojem s válcovou stykovou plochou. Program řeší následující úlohy:
   • Návrh nalisovaných spojů montovaných za studena resp. za tepla.
   • Návrh svěrných spojů s děleným resp. jednostranně rozříznutým nábojem.
   • Pevnostní kontrolu navržených spojů.
   • Kontrolu nalisovaného spoje zatíženého přídavnou radiální silou a ohybovým momentem.
   • Kontrolu nalisovaného spoje pracujícího za specifické provozní teploty.
   Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury  a norem ANSI, ISO, DIN a dalších.
   Seznam norem: ANSI B4.1, ISO 286, DIN 7190
  • Čepové a kolíkové spoje

   Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu čepových a kolíkových spojů. Program řeší následující úlohy:
   • Návrh kolíku pro uchycení pružiny.
   • Návrh spojů se zajišťovacími kolíky.
   • Návrh příčného kolíku v táhle a objímce.
   • Návrh radiálního kolíku pro spojení hřídele s nábojem.
   • Návrh spárového kolíku pro spojení hřídele s nábojem.
   • Návrh čepu pro točné (kloubové) spojení táhla s vidlicí.
   • Pevnostní kontrolu navržených spojů.
   • Program obsahuje tabulky rozměrů kolíků a čepů podle ANSI, ISO, DIN, BS, JIS a ČSN.
   • Podpora 2D CAD systémů.
   Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN a dalších.
   Seznam norem: ANSI B18.8.1, ANSI B18.8.2, ISO 2338, ISO 2339, ISO 2340, ISO 2341, ISO 8733, ISO 8734, ISO 8735, ISO 8739, ISO 8740, ISO 8741, ISO 8742, ISO 8743, ISO 8744, ISO 8745, ISO 8746, DIN 1, DIN 7, DIN 1443, DIN 1444, DIN 1470, DIN 1471, DIN 1472, DIN 1473, DIN 1474, DIN 1475, DIN 1476, JIS B 1352, JIS B 1354, JIS B 1355, BS EN 22339, BS EN 22340, BS EN 22341, ČSN EN 22339, ČSN EN 22340, ČSN EN 22341.
  • Svarové spoje

   Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu staticky zatížených svarových spojů strojních konstrukcí, vyrobených z uhlíkových ocelí. Program umožňuje návrh více než 50-ti nejběžnějších provedení svarových spojů, namáhaných různými kombinacemi zatížení. Ve výpočtu jsou řešeny následující úlohy:
   • Návrh spojů s tupými svary.
   • Návrh spojů s koutovými svary.
   • Návrh spojů s děrovými a žlábkovými svary.
   • Návrh spojů s bodovými (odporovými) svary.
   • Pevnostní kontrola navržených spojů.
   • Program obsahuje tabulku cca. 700 uhlíkových ocelí vhodných ke svařování, dle materiálových norem ANSI, EN, JIS, ISO, DIN, BS, NF, UNI, UNE, SIS, CSA, NBN, NP, NS, ON a ČSN.
   • Program dále obsahuje rozměrovou tabulku ocelových profilů S, ST, W, WT, C, L podle ASTM/AISI/AISC a T, I, U, L profilů podle DIN/EN/ISO.
   Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem AWS, AISC, ANSI, ISO, EN, DIN a dalších.

   Seznam norem: prEN 1993-1-8, EN 10024, EN 10034, EN 10055, EN 10056, EN 10279, DS 952, DIN 15018, DIN 18800, DIN 1024, DIN 1025, DIN 1026, DIN 1028, DIN 1029, ČSN 050120

 • Pružiny

  • Tlačná pružina

   Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh šroubovitých pružin válcových tlačných z drátů a tyčí kruhového průřezu, namáhaných statickým resp. cyklickým zatížením. Kromě návrhu geometrických a pevnostních parametrů výpočet spolupracuje s CAD systémy. Program řeší následující úlohy:
   • Automatický návrh pružiny.
   • Výběr optimální varianty provedení pružiny z hlediska pevnostního, geometrického a hmotnostního.
   • Statická a dynamická pevnostní kontrola.
   • Výpočet pracovních sil pružiny známých výrobních a montážních rozměrů.
   • Výpočet montážních rozměrů pro známé zatížení a výrobní parametry pružiny.
   • Podpora výpočtu pružin formovaných za tepla a za studena.
   • Program obsahuje tabulku běžně používaných pružinových materiálů podle ISO, EN, ASTM/SAE, DIN, BS, JIS a dalších.
   • Podpora 2D a 3D CAD systémů.
   Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem EN 13906-1, DIN 2089-1, DIN 2095, DIN 2096.
  • Tažná pružina

   Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh šroubovitých pružin válcových tažných z drátů a tyčí kruhového průřezu, namáhaných statickým zatížením. Kromě návrhu geometrických a pevnostních parametrů výpočet spolupracuje s CAD systémy. Program řeší následující úlohy:
   • Automatický návrh pružiny.
   • Výběr optimální varianty provedení pružiny z hlediska pevnostního, geometrického a hmotnostního.
   • Pevnostní kontrola pružiny.
   • Výpočet pracovních sil pružiny známých výrobních a montážních rozměrů.
   • Výpočet montážních rozměrů pro známé zatížení a výrobní parametry pružiny.
   • Podpora výpočtu pružin formovaných za tepla a za studena.
   • Program obsahuje tabulku běžně používaných pružinových materiálů podle ISO, EN, ASTM/SAE, DIN, BS, JIS a dalších.
   • Podpora 2D a 3D CAD systémů.
   Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem EN 13906-2, DIN 2089-2, DIN 2097.
  • Zkrutná pružina

   Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh šroubovitých pružin válcových zkrutných z drátů a tyčí kruhového průřezu, namáhaných statickým resp. cyklickým zatížením. Kromě návrhu geometrických a pevnostních parametrů výpočet spolupracuje s CAD systémy. Program řeší následující úlohy:
   • Automatický návrh pružiny.
   • Výběr optimální varianty provedení pružiny z hlediska pevnostního,geometrického a hmotnostního.
   • Statická a dynamická pevnostní kontrola.
   • Výpočet pracovních sil pružiny známých výrobních a montážních rozměrů.
   • Výpočet montážních rozměrů pro známé zatížení a výrobní parametry pružiny.
   • Podpora výpočtu pružin formovaných za tepla a za studena.
   • Program obsahuje tabulku běžně používaných pružinových materiálů podle ISO, EN, ASTM/SAE, DIN, BS, JIS a dalších.
   • Podpora 2D a 3D CAD systémů.
   Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem EN 13906-3, DIN 2088.
  • Pružiny - 15 typů

   Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh kovových pružin různých typů a provedení, namáhaných statickým resp. cyklickým zatížením. Program řeší následující úlohy:
   1. Geometrický návrh a výpočet parametrů pracovního cyklu pro kovové pružiny následujících typů a provedení:
    -  Šroubovité pružiny válcové tlačné z drátů a tyčí kruhového průřezu
    -  Šroubovité pružiny válcové tlačné z drátů a tyčí obdélníkového průřezu
    -  Šroubovité pružiny kuželové tlačné z drátů a tyčí kruhového průřezu
    -  Šroubovité pružiny kuželové tlačné z drátů a tyčí obdélníkového průřezu
    -  Talířové pružiny
    -  Šroubovité pružiny válcové tažné z drátů a tyčí kruhového průřezu
    -  Šroubovité pružiny válcové tažné z drátů a tyčí obdélníkového průřezu
    -  Spirálové pružiny
    -  Šroubovité pružiny válcové zkrutné z drátů a tyčí kruhového průřezu
    -  Šroubovité pružiny válcové zkrutné z drátů a tyčí obdélníkového průřezu
    -  Torzní tyče kruhového průřezu
    -  Torzní tyče obdélníkového průřezu
    -  Listové pružiny konstantního průřezu
    -  Listové pružiny parabolického průřezu
    -  Listové pružiny svazkové
   2. Automatický návrh (vyhledání) pružiny vhodných rozměrů.
   3. Statická a dynamická pevnostní kontrola.
   Program obsahuje tabulku běžně používaných pružinových materiálů podle EN, ASTM/SAE, DIN, BS, JIS, UNI, SIS, ČSN a dalších.

   Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem EN 13906, DIN 2088, DIN 2089, DIN 2090, DIN 2091, DIN 2092, DIN 2093, DIN 2095, DIN 2096, DIN 2097.
 • Nástroje a tabulky

  • Vyhledání výpočtu, projekt

   Většina výpočtů obsahuje jednotnou hlavičku, která:
   • Sjednocuje vzhled a zlepšuje orientaci v tiskových sestavách.
   • Udržuje jednotné informace o provedených výpočtech a umožňuje jejich efektivní správu.
   • Umožňuje za pomoci dodávaného nástroje "Vyhledání výpočtu" provádět rychlé vyhledání výpočtu (projektu).
   Vyhledání výpočtu.
   Při intenzivnějším používání výpočtů se vám bude zvětšovat množství*.xls výpočtových souborů s různými variantami řešení či souborů určených pro různé projekty. Pro jednoduché vyhledání výpočtu a pro snadnou orientaci mezi výpočetními *.xls soubory je určen tento nástroj, který umožňuje:
   • Prohledání kompletní adresářové struktury včetně vnořených podadresářů.
   • Načtení všech informací z hlaviček výpočtů do přehledné tabulky.
   • Jednoduché filtrování a vyhledávání podle zadaných parametrů.
   • Rychlé otevření vybraného souboru / výpočtu.
  • Převody jednotek, tabulky

   MITCalc obsahuje kromě mnoha výpočtů, také řadu srovnávacích a převodních tabulek.
   Převody jednotek.
   Tabulka umožňující konvertovat mezi sebou různé jednotky z různých jednotkových soustav. Navíc umožňuje konverze týkající se ozubení (modul, rozteč, mm, palce), drsností a převody tvrdostí materiálu a jejich pevností.
   Tabulky koeficientů bezpečnosti.
   Několik používaných teorií a tabulek pro stanovení koeficientu bezpečnosti odpovídajícího návrhovým podmínkám.
   Srovnávací tabulka převodů.
   Ucelené informace umožňující rychle zvolit vhodný a optimální typ převodu s konstantním převodovým poměrem.
   Srovnávací tabulka hřídelových spojů.
   Při volbě typu spoje hřídele s nábojem vám může pomoci toto srovnání základních vlastností jednotlivých typů spoje.
  • Technické vzorce

   Sešit obsahuje řešení mnoha desítek základních vzorců z oblastí fyziky, techniky a strojírenství. Ke vzorcům je dostupná nápověda, obrázky a v mnoha případech i výběrové tabulky s hodnotami různých koeficientů a materiálových vlastností. V sešitu je řešeno:
   1. Charakteristiky těles (objem, povrch, hmotnost, moment setrvačnosti)
   2. Přímočarý pohyb (rychlost, zrychlení, dráha, čas, síla, energie....)
   3. Rotační pohyb (rychlost, zrychlení, dráha, čas, síla, energie....)
   4. Tepelná roztažnost (délková, objemová)
   5. Tření (smykové, valivé, čepové, pásové)
   6. Návrh výkonu motoru (čerpadlo, větrák, výtah, jeřáb)

   Pozn: U samostatně instalovatelného modulu je připojen i sešit s převody jednotek a tabulkami

Objednávky a cenová nabídka

MITCalc Online nákup

Pokud si přejete objednat MITCalc, můžete tak pohodlně udělat i bez registrace v našem internetovém obchodě.
Klikněte na: Online nákup MITCalc

Rychlá objednávka

Pokud se neradi orientujete v online obchodech, pro objednání můžete využít náš formulář pro rychlou objednávku.
Klikněte na: Rychlá objednávka

Cenová nabídka

Pro MITCalc Vám rádi vyhotovíme výhodnou cenovou nabídku.
Klikněte na: Kontaktní Formulář

TECHSOFT CAD eShop

Podpora a školení

Podpora pro MITCalc

Školení MITCalc

Naše společnost poskytuje pro MITCalc pouze školení základní úrovně.

Pokud máte zájem o školení MITCalc - kontaktujte nás prosím prostřednictvím formuláře: Kontaktní Formulář

Go to top