TECHSOFT s.r.o. (1993-2023)

 • Aktuálna verzia: ZW3D 2024
 • Výrobca: ZWSOFT
 • Základný popis: ZW3D je "všetko-v-jednom", efektívny CAD/CAM software ktorý integruje navrhovanie dizajnu výrobkov, plechových dielov, reverzné inžinierstvo, tvorbu zostáv, návrh foriem a CNC obrábanie v jedninom produkte.
 • Jazykové verzie: CZ, EN, FR, GE, IT, PL, PT, RU, SP, TUR
 • Nativný formát súborov: Z3

ZW3D

ZW3D poskytuje inžinierom spoluprácu pri modelovaní od koncepčného návrhu až po hotové výrobky v jednom ľahko použiteľnom a jednotnom prostredí.

Minimálne Systémové požiadavky pre ZW3D 2022:
 • Operačný systém: Microsoft Windows 10, 8.1, 7 sp1 (Pro, Enterprise)
 • CPU: Intel Core 2 Duo @2GHz
 • RAM: 4 GB
 • Grafická karta: 1280x1024 True Color, OpenGL 3.1, nVIDIA Quadro FX 580 @ 512MB

ZW3D varianty

 • ZW3D Lite

  ZW3D Lite je výkonný, efektívny a ľahko použiteľný 3D CAD software. Ponúka príjemné užívateľské rozhranie s pekným "ribonovým" štýlom a jasným priebehom práce s inteligentnými systémami riadenia projektu. A môže nielen priamo čítať a upravovať 3D modely z CATIA, NX, Creo, Inventor a Solidworks, ale tiež vie aj importovať a exportovať STEP, STL, IGES, Parasolid, DWG, DXF, SAT formáty.
  Postavený na výkonnom jadre OverdriveTM, ZW3D poskytuje Hybridný Modelovanie, ktoré umožňuje užívateľom bezproblémovú prácu s 3D telesami, s neobjemovými a otvorenými povrchmi
 • ZW3D Standard

  Pridáva do ZW3D Freeform modelovanie plôch triedy "A" a Morfing tvarov, Optimalizátor návrhu, Prepojenie na FEA, PDM, ... , Integrovanú PARTsolutions knižnicu dielov a Návrh plechových dielov
 • ZW3D Professional

  Pridáva do ZW3D Reverzné inžinierstvo a nástroje pre Návrh foriem (Dutina formy, Deliace čiary a plochy, Knižnicu foriem, Chladiace kanály, vodiace kolíky, vložky či elektródy )
 • ZW3D Premium

  Pridáva do ZW3D nástroje pre CAM obrábanie (2-osé sústruženie a frézovanie, Vŕtanie dier, Taktiku postavenú na auto vlastnostiach,3-osé frézovanie, Vysoko rýchlostné frézovanie, Smoothflow adaptívne riadenie posuvu, CAM zložku, Tabuľku automatického priradenie rýchloposuvu, ZW3D Post Processor, Správca CNC výstupu, Overenie telesa). Váše ZW3D CNC obrábanie môžete rozšíriť dokúpením modulu pre 4 a 5 - osé obrábanie

Licencovanie ZW3D

Samostatná licencia

Licenciu je možné nainštalovať a aktivovať len na jednom počítači.

Sieťová plávajúca NET licencia

ZWCAD LicensingSieťové licencie nie sú viazané na konkrétnu pracovnú stanicu alebo inštaláciu, ale centrálny server dynamicky a okamžite prideľuje sieťovú licenciu z množiny voľných licencií akonáhle sa spustí produkt ZW3D vo vašej sieti. ZW3D teda môžete inštalovať na ľubovoľný počet počítačov, pričom o sprístupnenie licencie sa stará licenčný server.

 

Výhody sieťovej licencie
- Licencie môžete volne prenášať na rôzne počítače.
- Licencie môžete "požičať" na počítač či notebook - a používať tak licenciu mimo siete či internetu.
- Licencie pracovnej stanice môžete inštalovať a konfigurovať zo zdieľaného adresára.
- Nastavením VPN (Virtual Private Network) môžete licencovať ZW3D na "veľké vzdialenosti".

Ochrana licencie

Softwarovým spôsobom

Ochrana licencie je riešená softwarovým spôsobom. Prenos licencie na iný počítač je riešený pomocou správcu licencie.
ZWCAD Licensing SW

Pomocou USB kľúča

Ochrana licencie je riešená hardwarovým spôsobom pomocou USB kľúča. Prenos licencie na iný počítač je riešený prenesením USB kľúča.
ZWCAD Licensing USB

ZW3D - Download

Dostupné súbory:
ZW3D 2024 / 64-Bit HOT
Veľkosť 2.5 GB Dátum 11-05-2023

30 dňová plne funkčná skúšobná verzia ZW3D 2024 - pre 64.bit Windows.
All-in-one CAD/CAM riešenie - zahŕňa všetky konstrukčné a výrobné moduly pre tých, ktorí potrebujú nekompromisné riešenie. Je to komplexné, jednorodé prostredie, predstavujúce samostatné a plne vybavené CAD/CAM riešenie.

 

Zdieľanie dát

ZW3D Data Sharing

Predstavenie jadra ZW3D - Hybridné modelovanie

 • Vďaka jedinečnému OverdriveTM jadru, technológia hybridného modelovania umožňuje logické operácie medzi geometriou telesa a geometriou plochy, čo činí modelovanie oveľa pružnejším ako pri práci len s telesami.
 • Automatický prenos geometrie uzavrenej plochy do modelu telesa.
 • Vytváranie plôch triedy "A" zo siete kriviek a súčasná podpora parametrického a neparametrického modelovania.

ZW3D - hybrid Modelling

Prevod 2D dat do 3D modelov

 • Import DWG/DXF súborov do ZW3D a tvorba 3D modelov na základe týchto 2D dát.
 • Presun vlastností umožní rýchlu a evektivní tvorbu 3D pohľadov z 2D pohľadov.

 ZW3D - Convert 2D to 3D

Priama editácia

 • Na natívnej alebo importovanej geometrii môžete rýchlo a efektívne upravovať vlastnosti aj bez regenerácie histórie.
 • Výberom geometrie na modeli ju môžete jednoduchým príkazom priamo kopírovať, posúvať, odsadiť, predĺžiť, zaobliť alebo skosiť.

 ZW3D - Direct Edit

Flexibilné deformácie

  class="list-arrow arrow-red">
 • V ZW3D možno deformovať akékoľvek teleso, plochu krivku alebo bodové dáta.
 • Pre morphing tvarov sú k dispozícii rôzne metódy, ako morphing tvaru bodom/krivkou/odsadením/krivku ku krivke.
 • Nová funkcia Obaliť činí navrhovanie ešte efektívnejšie a zaujímavejšie.

 ZW3D - Flexible Deformation

Konverzia rastrových obrázkov na 3D modely

 • ZW3D umožňuje konvertovať rastrové obrázky na 3D modely. Je to tiež jedna z výhod modelovania v ZW3D.

 ZW3D - Convert Images to 3D Models

Vynikajúca schopnosť liečenia

 • Analýza a liečenie rôznych druhov topologických podmienok, vrátane prasklín, medzier, nezodpovedajúcich vrcholov a drobných hrán.
 • Zobrazenie informácií o otvorených hranách pomôže identifikovať aj tie najmenšie defekty.
 • Rýchle vyplnenie medzier novými povrchmi.

 ZW3D Healing Capacity

3D popisovanie

 • Pridávanie 3D poznámok do modelov, vrátane vzdialeností, polomerov a uhlov.
 • Pri otvorení výkresu sa vždy zobrazia a sprehľadní následnú komunikáciu.

 ZW3D 3D Annotation

Reverzné inžinierstvo

 • Práca s STL, mračnom bodov a skenovanými dátami umožní vytvorenie plôch a 3D modelov.
 • Podpora 3D tlačiarní.

 ZW3D Reverse Engineering

Plechové diely

 • Jednoduché vytváranie množstva rôznych vlastností plechového dielu, ako sú napríklad: príruby, profilové ohyby, jamky alebo odtlačky.
 • Pri plechových dieloch možno ľahko použiť funkcie pre zbalenie/rozbalenie dielu.

 ZW3D - Sheet Metal

Integrovaná knižnica PartSolutions

 • Ponúka rozsiahlu databázu množstvo štandardných súčiastok podľa noriem ANSI, BSI, CSN, DIN, EN, GB, GOST, ISO, JB, JIS, KS, NF, PN, UNI a ďalších, vrátane tých najznámejších svetových dodávateľov.
 • Knižnica PARTsolutions je v ZW3D obsiahnutá bez príplatku

 ZW3D PartSolutions

Navrhovanie zostáv

 • Jednoduchá práca s rozsiahlymi zostavami, vrátane navrhovanej zhora nadol (top-down) a zdola nahor (bottom-up).
 • Multi-objektové riadenie súborov spriehľadňuje informácie zostavy a uľahčuje riadenie dielov zostavy.
 • Nástroje pre kontrolu kolízií, posúvanie a animáciu dielov pomáhajú návrhárom overiť, či je zostava funkčná a bez chýb.

 ZW3D Assembly Design

Kontrola kolízií

 • Pomocou funkcie rozhrania pre kontrolu overíte či nedochádza ku kolíziám medzi dielmi zostavy. Objem a plocha presahu sa potom zvýrazní.
 • Pre znázornenie presahov a kolízií vnútri zostavy ktoré nemožno preskúmať z vonka - môžete preskúmať v reze 3D modelom zostavy, v ktorom možno okrem iného tiež štandardne modelovať
 • Nástroj pre posúvanie dielov Vám pomôže skontrolovať či sa diely pohybujú v očakávaných medziach a bez kolízie.

 ZW3D - Interference Check

Simulovaná animácia

 • Skontrolujte, či je pohyb dielov zostavy v súlade s definovanými väzbami.
 • Vytvorte animáciu znázorňujúci proces montáže alebo demontáže.

 ZW3D - Simulated Animation

Rendrovanie

 • Umožňuje návrhárom na diel aplikovať externý súbor s mapou textúry.
 • K dispozícii je množstvo kovových textúr, ako je hliník, bronz, zlato a striebro.
 • Pomocou Artisan renderu môžu používatelia vytvárať ešte reálnejšie fotorealistické výstupy

 ZW3D - Rendering

2D výkresy

 • Automatické vytváranie 2D asociatívnych pohľadov, rezov a detailov.
 • Vytváranie rozložených pohľadov zostavy, detailných pohľadov, pohľadov konfigurácie a pohľadov stavu histórie.
 • Generovanie výpisu materiálu - kusovníka, tabuliek dier, alebo elektród s automatickými pozíciami.
 • Jednoduché prispôsobenie šablón 2D výkresu a kresliacich noriem.

 ZW3D - 2D Sheet

Kusovník

 • Zjednodušená komunikácia cez rýchle vytváranie 2D rozvržení a detailných výkresov.
 • Automatické generovanie tabuliek kusovníka a tabuliek dier.

 ZW3D - BOM

Objednávky a cenová ponuka

Online nákup

Ak si prajete objednať ZW3D, môžete tak pohodlne urobiť aj bez registrácie v našom internetovom obchode.
Kliknite na: Online nákup ZW3D

Rýchla objednávka

Ak sa neradi orientujete v online obchodoch, pre objednanie môžete využiť náš formulár pre rýchlu objednávku.
Kliknite na: Rýchla objednávka

Cenová ponuka

Pre ZW3D Vám radi vyhotovíme výhodnú cenovú ponuku.
Kliknie na: Kontaktný Formulár

TECHSOFT CAD eShop

Podpora a školenia

Podpora pre ZW3D

Školenia ZW3D

Naša spoločnosť poskytuje pre modelovanie v ZW3D školenia akejkoľvek úrovne.

Ak máte záujem o školenie ZW3D - kontaktujte nás prosím prostredníctvom formulára.
Kliknie na: Kontaktný Formulár

Go to top

2D CAD Systémy a 3D CAD Systémy s nativným DWG formátom, ako aj nadstavby pre AutoCAD, AutoCAD LT a ZWCAD predstavujú hlavné CAD produkty spoločnosti TECHSOFT s.r.o.