TECHSOFT s.r.o. (1993-2023)

 • Aktuálna verzia: SkiJo 30.0
 • Výrobca: SkiJo Software
 • Základný popis: SkiJo - 2D nadstavba pre stavebníctvo a profesie.
 • Jazykové verzie: SK, CZ

skijo

SkiJo - 2D Stavebná nadstavba

SkiJo je nadstavba, ktorá značne urýchľuje a zjednodušuje projektovanie. SkiJo je určený ako pre obecné stavebné projektovanie, tak aj pre profesie ako elektro, ústedné kúrenie alebo zdravotechnika

Jedná sa o jednu z najrýchlejších stavebných aplikácií. Nadstavba SkiJo je určené pre obecné stavebné projektovanie vrátane podpory profesií elektro, ústredné vykurovanie a čiastočne aj zdravotechnika.

Minimálne Systémové požiadavky pre SkiJo:
 • Podporované CAD Systémy: AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, CorelCAD

Licencovanie SkiJo

Samostatná licencia

Licenciu je možné nainštalovať a aktivovať len na jednom počítači.

Ochrana licencie

Ochrana licencie je riešená softwarovým spôsobom.

SkiJo - Download

Dostupné súbory:
SkiJo / ZWCAD - Trial HOT
Veľkosť 17.28 MB Dátum 12-02-2018

SkiJo pre ZWCAD 2018 - Špičkové a rýchle kreslenie 2D projektovej dokumentácie (situácií, pôdorysov, rezov, pohľadov, skladieb,krovov, detailov, tabuliek apod.

Čo môžete očakávať ?

 • rýchle kreslenie 2D projektovej dokumentácie (situácií, pôdorysov, rezov, pohľadov, skladieb, krovov, detailov, tabuliek, popisov miestností a pod.)
 • knižnica zariaďovacích predmetov, detailov, výpisov a šrafovacích vzorov
 • podpora pre navrhovanie a automatický výpis oceľových nosníkov, prefabrikátov, drevených prvkov a pod.
 • veľa funkcií urýchľujúcich prácu projektanta (kreslenie komínov, striech, otvorov, ...)
 • skijo ikonkyrýchle kótovanie a popisovanie výkresov, výborná organizácia hladín, jednoduchá štruktúra výkresov
 • rozšírené možnosti editácie kresby
 • automatické generovanie slepých pôdorysov pre profesie
 • Systém je doplnený obecnými editačnými funkciami (napr. kríženie čar - stien, vyrezávanie detailov ...) a špeciálnymi funkciami (oprava a zrkadlenia značiek výrobkov, kót, úrovní, dverí ...)
 • Súčasťou systému sú aj praktické návody kreslenia, vytvárania medzivýkresových väzieb, pomenovávanie výkresov, výkazu materiálov a podobne

skijo 1Výkres je zložený z jednoduchých entít, blokov. Je jednoducho prenosný a editovateľný. Ťažisko kreslenia je samozrejme sústredené do kreslenia pôdorysov - otvory, preklady, značky. Podpora kreslenia je však veľmi široká. Prvým výkresom projektu býva situácia. Tu je napr. k dispozícií množstvo značiek - parcelné číslo, výškový bod, slučka, inžinierske siete, interpolácie výškových bodov. Ďalším výkresom sú základy. Prepnutím profesie na základy je možné tieto kresliť s tím, že je zaistené členenie výkresov do hladín a ďalšej manipulácie s nimi. Podobne je to s výkresom skladby, výkresom krovu a ďalšími výkresmi. Ďalej je k dispozícií množstvo prvkov do záverečných tabuliek výrobkov, funkcie výkazové, funkcie pre vykresľovanie detailov - zvary, skrutky

V súčasnej dobe sú k dispozícií doplnkové moduly profesií elektro, ústredné kúrenie, obmedzene zdravotechnika, ktorými je možné doplniť základné stavebné jadro.

Táto nadstavba je jednoduchou, lacnou a pomerne výkonnou alternatívou silných komplexných grafických systémov. Vystihuje potreby efektívneho spracovania výkresovej dokumentácie. Užívateľ netvorí virtuálny model stavby, neprispôsobuje sa požiadavkám programu, ale pracuje bežne nad výkresmi s využitím všetkých výhod, ktoré výpočtová technika poskytuje. Nadstavba sa samozrejme ďalej vyvýja a najvyššia verzia pracuje vždy aj na všetkých nižších verziách CAD systémov. Užívateľ teda pri zakúpení poslednej verzie programu môže pracovať na všetkých starších CAD programech ZWCAD, AutoCAD, IntelliCAD.

Veľkou výhodou je bezproblémová prenositelnosť dát, žiadne zložité vnútorné väzby vo výkrese, prehľadné členenie do hladín. Ďalšou nespornou výhodou nadstavby SkiJo je najmä jej vývoj. Ten má na starosti Ing. Petr Skokan, ktorý nadstavbu vyvíja už viac ako 15 rokov. Pretože autor je stavebným projektantom, ktorý v tomto odbore pôsobí už dlhé roky, vyvíja túto nadstavbu predovšetkým po stránke užívateľskej, kedy je schopný do nadstavby implementovať najmä prvky a funkcie, ktoré každý stavebný projektant využíva pri svojej každodennej práci.

Neoddeliteľnou súčasťou nadstavby sú bohaté knižnice užívateľských blokov, ktoré majú zameranie ako na stavebnú časť, tak samozrejme aj na profesie, sú tu teda implementované bloky aj pre profesie elektro, vykurovanie, zdravotechnika či geodézia. Tieto knižnice je samozrejme možné taktiež ďalej rozšiřovať a doplňovať svojími vlastnými uživateľskými blokmi, ktoré ste si počas doby svojej práce v AutoCADe už vytvorili.

SkiJo - video prehľady

Prehľad funkcí nadstavby SkiJo

 • Definícia výkresu, rámčeku
 • Kreslenie obvodového muriva + Kreslenie priečok
 • Kreslenie komínových prieduchov
 • skijo 2Zakreslovanie otvorov stien a priečok
  - zakreslovanie okien
  - zakreslovanie dverí
  - označenie výrobkov
  - zakreslovanie prekladov pri otvoroch
 • Kreslenie schodiska
  - schodisko priame
  - schodisko priame v reze
  - schodisko točité
  - schodisko zalomené s priamymi stupňami
 • Kótovanie
  - asociatívne kótovanie
  - kótovanie okenného parapetu
  - kótovanie výškových úrovní
 • Texty
  - písanie textu
  - opravy textu
  - označenie miestností
  - legenda miestností
  - výpisy prekladov a výrobkov
 • Bloky
  - knižnica zariaďovacích predmetov
 • Šrafovanie
  - knižnica šrafovacích vzorov
 • skijo 3Obecná uživateľská knižnica
  - tabuľky – razítka
  - výrobky do tabulek
  - ďalšie legendy
  - ostatné knižnice
 • Profesia Elektro
  - kreslenie vedení
  - knižnice
  - kreslenie EL rozvadzača
  - Kreslenie krabíc
  - Výkaz vodičov
 • Profesia Vykurovanie
  - kreslenie vykurovacieho telesa
  - kreslenie potrubí
  - popis potrubí, stúpačiek
  - kreslenie ÚT armatúr
 • Profesia Kanalizácia
 • Profesia Vodovod
 • Profese Plynovod

Objednávky a cenová ponuka

SkiJo Online nákup

Ak si prajete objednať SkiJo, môžete tak pohodlne urobiť aj bez registrácie v našom internetovom obchode.
Kliknite na: Online nákup SkiJo

Rýchla objednávka

Ak sa neradi orientujete v online obchodoch, pre objednanie môžete využiť náš formulár pre rýchlu objednávku.
Kliknite na: Rýchla objednávka

Cenová ponuka

Pre SkiJo Vám radi vyhotovíme výhodnú cenovú ponuku.
Kliknie na: Kontaktný Formulár

TECHSOFT CAD eShop

Podpora a školenia

Podpora pre SkiJo

Školenia SkiJo

Naša spoločnosť poskytuje pre SkiJo školenia základnej úrovne.

Ak máte záujem o školenie SkiJo - kontaktujte nás prosím prostredníctvom formulára.
Kliknie na: Kontaktný Formulár

Go to top

2D CAD Systémy a 3D CAD Systémy s nativným DWG formátom, ako aj nadstavby pre AutoCAD, AutoCAD LT a ZWCAD predstavujú hlavné CAD produkty spoločnosti TECHSOFT s.r.o.