TECHSOFT s.r.o. (1993-2023)

 • NANOCAD - DownloadAktuálna verzia: nanoCAD® 23
 • Výrobca: nanosoft.
 • Základný popis:nanoCAD je profesionálna CAD platforma plne kompatibilná s priemyselným DWG štandardom. Ponúka štandardné užívateľské rozhranie so širokou sadou nástrojov pre 2D/3D kreslenie, ktoré je možné rozšíriť o moduly špecifické pre potreby profesionálov v strojárstve, architektúre a stavebníctve. Licenciu môžete získať buď na 1 rok alebo na trvalo s troj ročnými predplatenými aktualizáciami.
 • NANOCAD - nákupPodporuje prakticky všetky vlastnosti DWG súborov a ponúka pokročilé plne parametrické nástroje na tvorbu 3D modelov.
 • Jazykové verzie: EN
 • Nativný formát súborov: DWG

 

NANOCAD - predstavenie     

Minimálne Systémové požiadavky pre NANOCAD:
 • Operačný systém:
  -
  Microsoft Windows 11, 10 8/8.1 (64 bit)
 • CPU: 3 GHz
 • RAM: 4 GB
 • Grafická karta: 1920 x 1080 s 4GB video RAM + podpora OpenGL 2.1 alebo DirectX 11

nanoCAD vs AutoCAD

V porovnaní s "veľkým" AutoCADom, nanoCAD disponuje takmer identickým spôsobom práce, a rovnakou celkovou štruktúrou výkresov vrátane podpory fontov (SHX), šrafov (PAT), čiar (LIN), štýlov vykjresľovania (CTB a STB), podporou LISPu, či NRX (ekvivalent ARX), podporou .NET, podporou Visual Basic pre Aplikácie a dokonca aj podporou JScriptu, či Pythonu, ďlej 2D a 3D príkazmi na tvorbu a úpravu objektov, kompletnou sadou pre kótovanie a popisovanie, ...atď. nanoCAD s 3D modulom poskytuje plne parametrickú tvorbou dielov pri 3D modelovaní, pričom pri niektorých nástrojoch má viac volieb a možností ako AUtoCAD. Rozdiel je aj vo formáte DWG. NANOCAD používa tzv. "Open DWG formát" a AutoCAD tzv. "Trusted DWG formát". Kompatibilita obidvoch DWG formátov je na vysokej úrovni a pri svojej práci sa s problémami kompatibility prakticky nestretnete. Bez obáv teda môžete zdielať svoje výkresy medzi AutoCADom a nanoCADom.

Licencovanie nanoCAD

Samostatná licencia

Samostatná licencia NANOCADu je k dispozícii buď na prenájom alebo ako trvalá licencia s predplatenými trojročnými aktualizáciami. Aktivácia prebieha softwarovým spôsobom cez internet. Prenos licencie na iný počítač nie je však umožnený a teda licencia je na danom počítači umiestnená natrvalo.

Sieťová plávajúca NET licencia

ARES LicensingSieťové licencie nie sú viazané na konkrétnu pracovnú stanicu alebo inštaláciu, ale centrálny server dynamicky a okamžite prideľuje sieťovú licenciu z množiny voľných licencií akonáhle sa spustí produkt NANOCAD vo vašej sieti. NANOCAD teda môžete inštalovať na ľubovoľný počet počítačov, pričom o sprístupnenie licencie sa stará licenčný server.

 

Výhody sieťovej licencie
- Licencie môžete volne prenášať na rôzne počítače.
- Licencie môžete "požičať" na počítač či notebook - a používať tak licenciu mimo siete či internetu.
- Licencie pracovnej stanice môžete inštalovať a konfigurovať zo zdieľaného adresára.
- Nastavením VPN (Virtual Private Network) môžete licencovať NANOCAD na "veľké vzdialenosti".

Ochrana licencie

Softwarovým spôsobom

Ochrana licencie je riešená softwarovým spôsobom ale prenos samostatnej licencie na iný počítač nie je umožnený a teda licencia je na počítači umiestnená natrvalo. Z uvedeného dôvodu sa javí ako vhodnejšie riešenie používanie sieťovej plávajúcej licencie.
ZWCAD Licensing SW

NANOCAD - Download

Dostupné súbory:
NANOCAD 23 HOT
23 Veľkosť 1.4 GB Dátum 26-04-2023

EN verzia nanoCADu 23 pre Windows (64 bit)

 

NANOSOFT PRODUKTY


nanoCAD 23 je základný univerzálny DWG CAD systém ktorý môžete rozšíriť na výkonné špecializované CAD riešenie pre Vašu profesiu. Stačí si k nanoCADu vybrať príslušné špecializované moduly.

nanoCAD 23

Platforma nanoCAD 23 je profesionálna CAD platforma plne kompatibilná s priemyselným štandardom DWG. Ponúka štandardné užívateľské rozhranie so širokou sadou nástrojov pre 2D kreslenie a 3D modelovanie, ktoré je možné rozšíriť o moduly špecifické pre potreby profesionálov v strojárstve, architektúre a stavebníctve.3D objemové modelovanie

Modul pre 3D modelovanie rozširuje platformu nanoCAD o priamu editáciu a parametrické modelovanie. Modul tiež ponúka 3D väzby pre párovanie dielov do 3D zostáv a poskytuje nástroje aj na modelovanie plechových dielov.Mechanica

Modul Mechanica rozširuje platformu nanoCAD o 2D a 3D strojárske navrhovanie. Jeho parametrické jadro pracuje s priloženou knižnicou normalizovaných dielov a aj vďaka mnohým vstavaným výpočtom vygenerujete rýchlo potrebné výkresyConstruction

Modul Construction rozširuje platformu nanoCAD o kresliace nástroje vhodné pre parametrické návrhy v architektúre, strojárstve a stavebníctve. Jeho podpora IFC a parametrické knižnice normalizovaných dielov pomôžu automatizovať výkresy konštrukciíRaster

Modul Raster rozširuje platformu nanoCAD o nástroje navrhnuté špeciálne pre prácu s rastrovými obrázkami, vrátane veľmi veľkých. Pomocou týchto nástrojov môžete importovať, opravovať, konvertovať, farbiť, vektorizovať a inteligentne vyberať rastrové obrázkyTopoplan

Modul Topoplan rozširuje platformu nanoCAD o digitálne modelovanie terénu. Geodeti môžu využiť nástroje, ktoré vytvárajú a upravujú TINs, textúrujú ich rastrovými presahmi, generujú reliéfy a počítajú objemy a plochy.
User Interface

Uživateľské rozhranie

Spôsob používania nanoCADu je navrhnutý tak, aby vyzeral a pôsobil rovnako ako iné známe CAD systémy. To znamená, že každý skúsený konštruktér dokáže s nanoCADom okamžite pracovať. Pracovný priestor, príkazový riadok, pozície položiek ponuky a ikony sú v známych tvaroch, takže nie je potrebné takmer žiadne učenie. Môžete sa prepínať medzi moderným rozhraním a klasickým rozhraním CADu. Editor vizuálneho rozhrania nanoCADu prispôsobuje takmer každý aspekt nanoCADu. Nastavenia je možné kopírovať z jednej pracovnej stanice do druhej.

Direct DWG Format Support

Priama podpora DWG Formátu

Široká škála verzií DWG podporovaných nanoCADom (od DWG R11 až po dnešný DWG 2018) znamená, že výkresy možno v nanoCADe uložiť a znova použiť bez konverzie alebo straty údajov v iných CAD systémoch. NanoCAD je jedným z mála systémov na CAD trhu, ktorý poskytuje jednotný proces spracovania, ponúkajúci plnú podporu pre DWG a všetky aspekty s tým súvisiace.
 
Saving unsaved files

Ukladanie neuložených súborov

Funkcia ukladania nanoCADu zabraňuje strate údajov v prípadoch, keď je náhodne odmietnutá možnosť Uložiť, napríklad keď je zatvorených veľa súborov súčasne. Medzi ďalšie scenáre patrí vymazanie objektov a následné uloženie výkresu, alebo keď je mechanizmus undo/redo vypnutý. V týchto prípadoch voľba Uložiť históriu súborov obnoví súbory z dočasného úložiska.
 
Open API

Open API

nanoCAD ponúka rozsiahle aplikačné programovacie rozhranie (API) na vývoj aplikácií a doplnkov tretích strán. Dobre postavená architektúra API vám umožňuje vytvárať aplikácie akejkoľvek zložitosti. Na rýchle písanie utilít a malých aplikácií môžu vývojári použiť vstavaný editor skriptov so skriptami založenými na automatizácii ActiveX (JS, VBS atď.), ako aj pre LISP s jazykom ovládania dialógov DCL.

Pre komplexnejšie a funkčne bohaté doplnky podporuje nanoCAD .NET a C ++. Klub vývojárov nanoCAD podporuje členov a poskytuje prístup k nasledujúcim rozhraniam API:

 • .NET API – moderné API pre vývojárov .NET aplikácií
 • NRX – klasické C ++ API pre vytváranie a migráciu aplikácií v C ++
 • MultiCAD API - unikátne C++ API pre písanie CAD aplikácií krížom cez rôzne platformy
 • MultiCAD.NET API -- platforma .NET API pre vytvátranie užívateľských primitív pod .NET
 
Dynamic input

Dynamický vstup

Dynamický vstup vám pomôže nastaviť rozmery a veľkosti prvkov výkresu bez toho, aby ste museli pristupovať k príkazovému riadku. Ide o predbežné kreslenie so zadávaním ukazovateľa, zadávaním rozmerov a dynamickými výzvami. Na vytváranie a úpravu objektov je k dispozícii dynamický vstup, čo výrazne zjednodušuje prácu s výkresom
 
IFC support

IFC podpora

nanoCAD dokáže importovať súbory IFC do dokumentu DWG. S importovanými BIM objektmi je možné vykonávať množstvo operácií, ako napríklad zostavovať správy o modeloch vytvorených v BIM systémoch. Pridajte k tomu aktualizované nástroje pre 3D navigáciu v pravoúhlej a perspektívnej projekcii, adaptívny zoom, otáčanie hlavy kamery a pozorovateľa, zrýchlený výkon v zložitých 3D modeloch – a získate univerzálny IFC prehliadač založený na DWG a BIM modeloch..
 
Tool palettes

Palety nástrojov

Palety nástrojov vám poskytujú rýchly a jednoduchý prístup k vašim najpoužívanejším príkazom a blokom. Organizácie môžu definovať svoje vlastné sady štandardných blokov, poklopov a skriptov a potom ich načítať na všetky pracovné stanice, aby k nim mali prístup jediným kliknutím..
Drawing Comparison

Porovnanie výkresu

nanoCAD vám umožňuje nájsť rozdiely medzi dvoma podobne vyzerajúcimi výkresmi v modelovom priestore. Zisťuje objekty, ktoré boli upravené, pridané alebo odstránené z porovnávaných výkresov.
Powerful Excel-style table editor

Výkonný tabuľkový editor podobný Excelu

Editor tabuliek nanoCAD prekonáva konkurenciu svojou výkonnou sadou databázových funkcií spolu s tabuľkami, ktoré do buniek vkladajú makrá a vzorce.
2D/3D Point Clouds

2D/3D Mračno bodov

nanoCAD importuje mračná bodov do výkresov z laserových skenerov ako TerraSolid (bin), ASPRS (las) a Leica (ptx a pts), ako aj generické súbory mračna bodov (pcd). Dialógové okno Import je dostatočne výkonné na to, aby importovalo iba oblasti cloudov, ktoré potrebujete. Môžete vytvárať a upravovať mračná pomocou sekcií a klipov a ladiť parametre vizualizácie, ako je farba podľa výšky.
 
Extensive Commands for Creating and Editing 2D/3D Objects

Rozsiahle príkazy na vytváranie a úpravu 2D/3D objektov

nanoCAD obsahuje všetky nástroje potrebné pre návrh:

 • Vytváranie a upravovanie 2D a 3D objekty, text a dizajnové prvky
 • Úprava nastavení zobrazenia a tlače technickej dokumentácie
 • Vytváranie a používanie ľubovoľných tabuliek a špecifikácií na základe atribútov bloku
 • Nastavenie pracovného prostredia podľa medzinárodných noriem
 • Zobrazovanie, vytváranie a upravovanie 3D plošných objektov
 • Efektívne zdieľanie technických informácií a výkresov s návrhármi pracujúcimi v iných CAD systémoch
 • Umiestňovanie rastrových obrázkov do výkresu (naskenované výkresy, text, tabuľky, fotografie).
 
Locator Function

Funkcia lokátora

Pomocou nástroja Locator môžete interaktívne otáčať pohľad na model, pri stlačenej klávese Alt a potom vyberať ľubovoľný bod v kruhu lokátora alebo vybrať jeden zo štyroch označených bodov na otočenie pohľadu o 90◦. do novej polohy otočenia pohľadu..
Scripting Engine

Skriptovacie jadro

Skriptovacie engine nanoCAD umožňuje každodenným používateľom automatizovať rutinné úlohy. Makrá môžete písať pomocou skriptov Visual Basic Script, Java Script a iných skriptovacích jazykov podporovaných systémom Microsoft Windows, ako aj pomocou vstavaného LISP prekladača.
Transparency Command

Príkaz priehľadnosti

Priehľadnosť prepína priehľadnosť pixelov pozadia v rastrových obrázkoch. Prístup k tomuto príkazu získate cez skupinu Vizualizácia ktorú nájdete na páse s nástrojmi, v ponuke Raster alebo v paneli s nástrojmi Raster.
Associative Design Elements

Asociatívne návrhové prvky

Pre asociatívne kóty a multiodkazy vytvorené v iných CAD systémoch je v nanoCAD zachovaná asociativita s objektmi. Asociatívne väzby s rozmermi je možné prerušiť posunutím uzlov predlžovacích čiar.

Objednávky a cenová ponuka

Online nákup

Ak si prajete objednať nanoCAD, môžete tak pohodlne urobiť aj bez registrácie v našom internetovom obchode.
Kliknite na: Online nákup nanoCAD

Rýchla objednávka

Ak sa neradi orientujete v online obchodoch, pre objednanie môžete využiť náš formulár pre rýchlu objednávku.
Kliknite na: Rýchla objednávka

Cenová ponuka

Pre nanoCAD Vám radi vyhotovíme výhodnú cenovú ponuku.
Kliknie na: Kontaktný Formulár

TECHSOFT CAD eShop

Podpora a školenia

Podpora pre nanoCAD

Školenia nanoCAD

Naša spoločnosť už vyše 30 rokov poskytuje pre CAD školenia pre AutoCAD a alternatívy AutoCADu akejkoľvek úrovne a to buď priamo vo Vašej kancelárii, alebo online cez internet (s nahrávaním školenia na video).

Doporučovaná dĺžka komplexného školenia pre nanoCAD, na ktorom s Vami prejdeme všetky dôležité oblasti a techniky práce s nanoCADom, je 16 hodín.

Ak máte záujem o školenie nanoCADu - kontaktujte nás prosím prostredníctvom formulára.
Kliknie na: Kontaktný Formulár

Go to top

2D CAD Systémy a 3D CAD Systémy s nativným DWG formátom, ako aj nadstavby pre AutoCAD, AutoCAD LT a ZWCAD predstavujú hlavné CAD produkty spoločnosti TECHSOFT s.r.o.