TECHSOFT s.r.o. (1993-2023)

 • Design ExpertAktuálna verzia: Design Expert 3.3
 • Výrobca: ProektSoft
 • Základný popis: Design Expert - Balík programov pre navrhovanie a rozkresľovanie konštrukcií ..
 • Jazykové verzie: EN, BG
 • TENTO PRODUKT UŽ NIE JE K DISPOZÍCII
 • Vhodná náhrada: ArCADia BIM Konštrukcie

Design Expert

Balík programov Design Expert obsahuje moduly:

 • Nadstavba Reinforcement Detailing - 2D krelenie železobetónových konštrukcií pre ZWCAD 2017 SP3
 • Nadstavba Steel structures - oceľové konštrukcie 2D/3D pre ZWCAD 2017 SP3
 • Samostatné statické programy spolupracujúce s CADom
  RC Expert (železobetónové prvky s pravouhlým, T a I prierezom, Steel Expert (oceľové prvky (EC 3) rôznych tvarov), Pad Expert (základové dosky ľubovoľných tvarov), Beam Expert (spojité RC nosníky), Column Expert (RC stĺpy s ľubovoľnými prierezmi), Shear Wall Expert (RC steny), PMM Expert (RC stĺpy s ľubovoľnými prierezmi), Stair Expert (RC ramená schodov)
Minimálne Systémové požiadavky pre Design Expert:
 • Podporované CAD Systémy: AutoCAD, ZWCAD
 • Podporovaný formát súborov: DWG

Licencovanie Design Expert

Samostatná licencia

Licenciu je možné nainštalovať a aktivovať len na jednom počítači.

Ochrana licencie

ZWCAD Licensing SWSoftwarovým spôsobom

Ochrana licencie je riešená softwarovým spôsobom.

Design Expert - Download

Dostupné súbory:
Design Expert Setup EN HOT
v 3.3 Veľkosť 19.88 MB Dátum 05-05-2017

Najnovšia verzia balíka programov pre navrhovanie a rozkresľovanie konštrukcií - Anglická verzia - vrátane nadstavieb pre oceľové a železobetónové konštrukcie pre ZWCAD 2017 EN SP3

Popisy modulov Design Expert:

Reinforcement Detailing

Design Expert - Reinforcement DetailingNadstavba pre rýchle a jednoduché kreslenie prútov výstuže výstuže a šmykových spon

 • Kreslenie ľubovoľných tyčí pomocou okrajov betónu
 • Vkladanie množstva normalizovaných tvarov tyčí a odkazov
 • Automatické háčiky a ohyby
 • Automatické popisy, výpočet množstva a dĺžky
 • Automatické aktualizácie popisov po zmene výkresu
 • Automatické rozkresľovanie výstuže pre dosky ľubovoľných tvarov
 • Detaily okolo dier v betóne
 • Automatický plán ohýbania a výpis materiálu

Steel structures

Design Expert - Steel StructiresNadstavba pre kreslenie oceľových konštrukcií v 2D a 3D

 • Bohatá knižnica oceľových profilov s množstvom normalizovaných tvarov
 • Zadávanie vlastných rozmerov
 • Kreslenie v rôznych pohľadoch: rezy, horný, bočný a 3D pohľad
 • Okamžitá rotácia, zrkadlenie a výber bodu zarovnania
 • Automatické 2D plány, rezy a pohľady mimo 3D modelu
 • Automatické označenie
 • Automatický výpis materiálu

RC Expert

Design Expert - RC ExpertNávrh železobetónových prvkov s pravouhlým, T a I prierezom pre axiálne zaťaženie (ťah alebo tlak), ohyb, strih a krut (EC2):

 • Parabolicko-lineárna def.napäťová krivka pre betón a lineárne-plastická pre oceľ
 • Výpočet symmetricej a asymmetrickej hornej a spodnej výstuže
 • Kapacitná krivka pre ohýbanie osovou silou, kontrola existujúcej výstuže
 • Počiatočné nedostatky a efekty druhého radu pre stĺpy
 • Výpočet vzpernej dĺžky pre stĺpy v rámoch
 • Pôsobenie strih-axiálna a strih-krut sily
 • Výpočet optimálnehu uhlu θ pre strihový návrh
 • Profesionálna správa výpočtu v html formáte

Steel Expert

Design Expert - Steel ExpertNávrh oceľových prvkov (EC 3) rôznych tvarov: klasifikácie rezu, posúdenie napätí, lokálny a celkový vzper prvku v dôsledku axiálneho zaťaženia (ťah alebo tlak), dvojosý ohyb, strih a krut:

 • Rôzne typy prierezov: L, T, H, I, C, obdĺžnikové, kruhové, duté
 • Profily valcované za tepla, studena a zvárané
 • Bohatá knižnica profilov s množstvom normalizovaných prierezov - IPE, HE, EA, UA, UPE, SHS a RHS a CHS
 • Prípady viacnásobného zaťaženia a kopíruj/vlož import z externých programov
 • Plastický návrh pre rezy triedy 1 a 2
 • Výpočet vzpernej dĺžky pre stĺpy v rámoch
 • Pokročilá analýza vybočenia skrútením pre aktuálny ohybový diagram polohu zaťaženia
 • Profesionálna správa výpočtu v html formáte

Pad Expert

Design Expert - Pad ExpertNávrh, rozkresľovanie a kreslenie jednotlivých základových dosiek ľubovoľných tvarov:

 • Viacnásobné stĺpy a stavy zaťaženia
 • Výpočet základného napätia a zdvihnutia
 • Osadenie pre nulové a nekonečné tuhé základy, na nekonečné vrstvený pružný polopriestor
 • Osadenie pre ľubovoľné umiestnenie v rovine a vplyv okolitých základov
 • Vnútorné sily, kontrola návrhu na ohyb, šmyk a dierovanie
 • Automatické rozkresľovanie výstuže
 • Plán ohýbania a výpis materiálu

Beam Expert

Design Expert - Beam ExpertAnalýza, návrh, rozkresľovanie a kreslenie spojitých RC nosníkov:

 • Viacnásobné zaťažovacie stavy
 • Návrh na ohyb, strih, trhliny a priehyb
 • Profesionálna HTML správa
 • Automatické rozkresľovanie výstuže
 • Samostatné CAD rozhranie
 • Plán ohýbania a výpis materiálu
 • Export do ZWCADu a AutoCADu

Column Expert

Design Expert - Column ExpertNávrh, rozkresľovanie a kreslenie RC stĺpov s ľubovoľnými prierezmi:

 • ýchle a ľahké zadávanie dát vo forme tabuľky
 • Pokročilý editor prierezov a bohatá knižnica profilov
 • Automatické rozkresľovanie výstuže
 • Automatické overenie požiadaviek kódu
 • Samostatné CAD rozhranie
 • Plán ohýbania a výpis materiálu
 • Export do ZWCADu a AutoCADu

Shear Wall Expert

Design Expert - Wall ExpertNávrh, rozkresľovanie a kreslenie RC stien namáhaných na šmyk:

 • Rýchle a ľahké zadávanie dát vo forme tabuľky
 • Pokročilý editor prierezov a bohatá knižnica profilov
 • Automatické rozkresľovanie výstuže
 • Automatické overenie požiadaviek kódu
 • Samostatné CAD rozhranie
 • Plán ohýbania a výpis materiálu
 • Export do ZWCADu a AutoCADu

PMM Expert

Design Expert - PMM ExpertNávrh, rozkresľovanie a kreslenie RC stĺpov s ľubovoľnými prierezmi pre kombinovaný ťah/tlak a dvojosý ohyb:

 • Pokročilý editor prierezov a knižnica profilov (Column Expert)
 • Návrh presného rozmiestnenia tyčí výstuže
 • Viacnásobné profily a viacnásobné zaťažovacie stavy v jednom priereze
 • Počiatočné nedostatky a efekty druhého radu
 • Parabolicko-lineárna def.napäťová krivka pre betón a lineárne-plastická pre oceľ
 • Rýchle a stabilné numerické algoritmy
 • Tlak-ohyb (Pu-Mu) a ohyb-ohyb (Mux-Muy) interačné krivky
 • Profesionálna a kompaktná HTML správa

Stair Expert

Design Expert - Stair ExpertVýpočet, návrh, rozkresľovanie a kreslenie RC ramien schodov:

 • Jednoduché a rýchle zadávanie dát
 • Dynamická úprava výkresu pomocou uzlov
 • Automatické rozkresľovanie výstuže
 • Samostatné CAD rozhranie
 • Plán ohýbania a výpis materiálu
 • Export do ZWCADu a AutoCADu

Go to top

2D CAD Systémy a 3D CAD Systémy s nativným DWG formátom, ako aj nadstavby pre AutoCAD, AutoCAD LT a ZWCAD predstavujú hlavné CAD produkty spoločnosti TECHSOFT s.r.o.