TECHSOFT s.r.o. (1993-2023)

Svobodný CAD přístup!

Autor článku: Joe Brouwer, Originál v EN jazyku: zde, Přeložil: Ing.Ján Pajerchin
Článek je přeložen a publikován se svolením autora - všechna práva vyhrazena.

Ve většině populárních CAD programech jsou k dispozici oba přístupy k modelování. A to jak parametrické modelování založené na historii a vlastnostech tak i přímá editace vytvořené geometrie. Nyní vám však představím třetí "svobodný přístup" s názvem Inovativní navrhování.

Úvodem trocha historie

Přístup parametrického modelování založeného na historii a vlastnostech

Pro/ETento přístup představil Pro/Engineer v roce 1987. Je to však trochu komplikovaný systém navrhování. Je totiž striktně postaven na budování rodičovských a dceřiných vlastnosti. Díly musí být vytvořeny určitým způsobem. A jakýmsi vstupem do modelování je samotný "záměr návrhu". Ještě dříve, než začnete vytvářet samotný díl nebo sestavu, musíte totiž opravdu přesně rozumět tomu co jdete navrhovat. Musíte chápat jak se bude vyrábět, a jaké mají být rozměry. Tento systém by se měl přesněji jmenovat Pro/Designer. Pokud je díl navržen správně, můžete totiž získat jeho výkres automaticky. A to je pravděpodobně to, kde se začíná měnit CAD Designer na CAD Engineer (inženýra). Nechápejte mě ale prosím špatně. Pro/E je velmi dobrý program s mnoha doplňky pro analýzu, které jej činí dobrým nástrojem pro inženýry.

Tento systém je velmi složitý a těžko se učí, co vyžaduje aby ho uživatel pravidelně používal. Pokud navrhujete díl, jednotlivé vlastnosti jsou založeny na předchozích vlastnostech. Při používání tohoto systému je rozhodující dovednost a odborné znalosti uživatele. Při navrhování dílů mají i zkušení uživatelé pár problémů. Problémy se objeví, pokud máte díl změnit. Pokud od vytvoření návrhu uplynul měsíc, problémy s úpravou může mít i samotný autor návrhu. A v případě má-li změny návrhu provést jiný uživatel - je možné že bude rychlejši vytvořit ho nanovo. A to může být dost nebezpečné, zvláště pokud se daný díl již zveřejnil.

Tento systém má tři moduly. Moduly pro Díly, Sestavy a Výkresy. To znamená, že jakmile začnete navrhovat, budete muset vaše díly pojmenovat. A všechny díly jsou externí. Můžete je sice navrhovat v režimu sestavy, což by se nezdálo být problémem. Ale i když pracujete sami, problémem se stane PDM.

Pťístup Pro/E se stal de-facto standardem. Pak se objevil Solidworks, který začal s pomocí několika bývalých vývojářů společnosti PTC. Ten byl později koupen společností Dessault Systemes, která zanedlouho implementovala tento přístup do svého systému Catia 5. Pak UG publikoval v roce 1996 Solid Edge, který brzy v roce 1998 následoval Autodesk Inventor.

Všechny výše uvedené produkty používají přístup Pro/E, a všechny mají stejné problémy. Je to příliš strukturovaný proces navrhování. Velm rychle se však zjistilo, že tento přístup je pro spolupráci velmi omezující. Nemohli se totiž používat některé z dalších systémových dat. V SolidWorks byly pokusy, automaticky vytvářet historii z nepůvodních souborů, ale ty byly jen částečně úspěšné. Dokonce i nyní v něm můžete rozpoznávat vlastnosti, ale mnoho z nich ponechává jen ve formě vašich přání.

Explicitní Přístup nebo Přímá editace

cocreateV roce 1996 jsem prodával CADKEY. Byl to systém drátěného modelování. Obsahoval i balíček na plošné modelování s názvem Fastsurf. Oba balíčky představovaly velmi dobrý modelovací systém. Pak bylo představeno objemové modelování jako FastSolids a jednalo se o systém objemového modelování s přímou editací. V té době jsem se začal zabývat i objemovým modelováním. Jediným dalším objemovým modelářem v té době byl Pro/E a byl to můj konkurent. Ale ten byl samozřejmě na jiné úrovni a nabízel mnohem více technických analýz.

Přibližně v téže době se objevil i CoCreate - program s přímou editací. Dnes se nabízí jako samostatný produkt v rámci PTC Creo. Dokáže pracovat s PTC Wildfire a nabízí výhodu přímé editace. PTC věděl, že potřebuje tuto funkčnost, aby bylo možné pracovat s nepůvodními díly z jiných produktů (například Catia a NX).

Aby zaplnit tuto mezeru byl vytvořen nový produkt - SpaceClaim. Ale stejně jako v CADKEY je i zde přímá editace jen jako další softwarový balíček. Je cítit, že pro flexibilní návrhové prostředí je opravdu potřeba mít k dispozici oba přístupy.

Takže dnes PTC Creo (Pro/E s CoCreate), NX (Solid Edge) s ST (Synchronní technologie), Autodesk Inventor s Fusion a Solidworks Conceptual Designer (dříve Mechanical Conceptual) - všechny nabízejí přímou editaci. Sami tedy vidíte, že dnes musíte mít k dispozici oba přístupy. Připusťme, že Catia 6 je má k dispozici také. Ale tyto velké firmy (jako je Boeing), které používají CATIA, se zejména kvůli problémům se vzájemnou neslučitelností verzí při přechodu z verze 4 na verzi 5 obávají přejít na Catia 6. Jsem si jist, že Boeing by nekupoval ani Catia 5, ale když je již na ni navázaný, tak už velmi na výběr nemá.

IRONCAD poskytuje možnost navrhovat různé typy dílů v jediném modelovací prostředí, a to tak jak si vyžadují potřeby návrháře či jednotlivé úlohy pomocí obou metod které jsou konstruktérovi okamžitě k dispozici.

šechny typy navrhovaných dílů mají jedinečné vlastnosti, čímž přinášejí výhody pro rozdílné aspekty návrhu a to takto:

Návrh strukturovaných dílů v IRONCADu

ironcadIRONCAD používám a prodávám již od poloviny 90. let. A hned od začátku jsem byl s tímto systémem velice spokojen a vychutnával jsem si práci s na historii postaveném modelování a také práci s přímým modelováním a přímou editací. Stále jsem používal rozhraní inovativního navrhování, když nám Kevin z IRONCADu ukázal návrhové prostředí pro strukturované díly. Jednoduchým přepnutím přepínače v témže prostředí najednou začnete pracovat v dalším prostředí. Reálné můžete navrhovat známým Pro/E přístupem, ale samozřejmě stále máte k dispozici neuvěřitelně produktivní funkce "táhni a pusť". Níže najdete podrobnější popis navrhování strukturovaných dílů.

Navrhování strukturovaných dílů představuje na historii postavenou strukturu vlastnosti, které vytvářejí modely v návaznosti na zamýšlený návrh v pořadí určeném uživatelem. Tento návh dílů umožňuje uživateli definovat přísné postupy na jejich konstrukci, které je možné předvídatelně změnit na základě záměru uživatele. Během procesu navrhování, se můžete "vrátit" do kterékoli fázi návrhu a upravit definici vlastnosti dané fáze, v níž byla vlastnost vytvořena. Po této úpravě, se ostatní vlastnosti v souladu s provedenými změnami aktualizují.

Strukturovaný návrh dílů umožňuje i používání výkonných vícenásobných těl čímž pomáhá uživatelům při návrhu dílů složených z 2D náčrtů, vlastností, 3D krivkiek a plošných vlastností. Pomocí nástrojů jako je Boolean, můžete kombinovat více těl janko operace vlastností, které Vám umožní pro provedení změny návrhu upravit základní definici v jakékoliv fázi. Například dole na obrázku umístíme díry do středu zaoblení rohů a když tažením změníme šířku, nebo hloubku daného dílu, otvory zůstanou umístěny v daných středech zaoblení rohů.

ic01 ic02

Svobodný CAD přístup

vazbyJak jsem uvedl, IRONCAD používám a prodávám již od poloviny 90. let. Od začátku jsem používal inovativní navrhování dílů, a myslel jsem si, že používám na historii a vlastnostech postavené objemové modelování. Později jsem měl možnost vyzkoušet si jak SolidWorks tak i Inventor a přišel jsem k závěru že pracovat pouze na přístupu strukturovaných dílů je velmi omezující. Níže najdete popsaný inovativní způsob navrhování se kterým jsem pracoval mnoho let a myslel jsem si, že všechny systémy založené na historii návrhu (s výjimkou "táhni a pusti funkčnosti") jsou si podobné.

Inovativní navrhování dílů IRONCADu

Inovativní navrhování dílů umožňuje uživatelům vytvářet díly pomocí na historii neomezovaných vlastností. A přestože máte za sebou řazenou historii vlastností, systém Vám poskytne možnost dynamicky měnit pořadí historie, a to bez inverzních účinků na pravidla, závislosti a jiná omezení. SmartUpdate technologie inovativního navrhování pomáhá uživatelům, inteligentně řídit historii vlastnosti a při provádění změn poskytuje předvídatelné výsledky. Inovativní navrhování dílů totiž poskytuje úžasnou úroveň flexibility tím, že umožňuje uživateli odkazovat se na prvky geometrie bez ohledu na pořadí historie, ve kterém se geometrie nachází. Tato flexibilita díky eliminaci pravidel definovaných systémem umožňuje uživateli pracovat způsobem, jako by pracoval s fyzickým objektem v ruce.
 
Vzhledem k tomu, že inovativní navrhování dílů podporuje vlastnosti, jsou uživatelé pro vytvoření parametrického záměru schopni přidávat i konkrétní konstrukční pravidla. Výhodou tohoto přístupu je, že umožňuje uživateli během návrhového procesu v případě potřeby přidávat jen podstatné záměry návrhu a to aniž by bylo nutné aplikovat systémová pravidla, která se nemusí vztahovat k celkovému konstrukčnímu záměru. Například dole na obrázku umístíme díry do středu zaoblení rohů a když tažením změníme šířku, nebo hloubku daného dílu, otvory zůstanou na původním místě. A v případě potřeby je samozřejmě můžeme zaväzbiť.

ic03ic04

 

IRONCAD DFM - Přímé modelování povrchů (Direct Face Modeling)

Kromě možnosti pracovat na bázi historie, ale bez omezení, mohou uživatelé přímo upravovat geometrii i bez ohledu na základní definice vlastností. To umožňuje uživateli přímo pracovat jako na inovativních dílech s definovanými vlastnostmi, tak i na importovaných datech, která neobsahují žádné informace o vlastnostech. Na rozdíl od jiných systémů přímého modelování, vytvořením jediné aplikace, která dokáže podporovat skutečně smíšené rozhraní vlastností IRONCAD udržuje i informace jednotlivých vlastností návrhu které nebyly ovlivněny přímou editací geometrie. Nejedná se o samostatný modul, nebo samostatné vlastnosti programu, ale jedná se o integrovanou funkčnost přístupnou po kliknutí pravým tlačítkem myši.

DFM - Přímé modelování povrchů (Direct Modeling Face) dovoluje provádět změny a úpravy modelu, které mají být provedeny bez ohledu na předchozí historii vlastností, nebo v případech, kdy vlastnosti ani neexistují. Schopnost v případě potřeby přímo přepsat vlastnosti historie vede k obrovskému zvýšení produktivity na rozdíl od postupů požadovaných tradičními na vlastnostech postavenými systémy. DFM je velmi efektivní při práci na importované "b-rep" geometrii, která nemá historii vlastností. Dnešní systémy se musí zcela spoléhat na rozpoznávání vlastností, kdy v případě pokud se to nepodaří - nemají k dispozici žádný alternativní způsob úprav. Na rozdíl od tohoto omezení, IRONCAD dokáže upravit importovaný "b-rep" model, jako kdyby byl vytvořen nativně v něm pomocí DFM. Níže uvedený obrázek představuje příklad úpravy povrchu dílu. Pokud to chcete udělat ns dílu v systému s Pro/E přístupem, museli byste mít k dispozici celý konstrukční záměr už od počátku vytváření dílu. S IRONCADem dokážete být inovativní a svobodně průběžně navrhovat bez jakéhokoliv zvažování konstrukčního záměru.

ic05ic06

Na uvedeném dílu pootočíme povrch a všimněte, si že všechny zaoblení a skořepina se aktualizují

ic07ic08

Závěr

IRONCAD i INOVATE nabízejí funkčnost, kterou mnoho dokonce i "high-end" CAD systémů nabízí v samostatných modulech, pokud ji samozřejmě vůbec nabízejí. IRONCAD však nabízí mnohem vyšší stupeň činností a produktivity a to v jediném a snadno použitelném prostoru. Nabízí také UDE - Jednotné návrhové prostředí (Unified Design Environment) a také možnost pracovat v sestavách v jediném souboru. Tím poskytuje neuvěřitelnou výhodu oproti standardnímu Pro/E přístupu oddělených souborů dílů a sestav.

Čím se IRONCAD liši:

IRONCAD se liší zvýšením produktivity a svobodou navrhování při použití radikálně nového kreativního přístupu IRONCADu k navrhování.

Kreativní navrhování se dá nejlépe popsat jako:

  • Svoboda při navrhování i bez toho, abyste věděli jak navrhovaný prvek bude nakonec vypadat
  • Svoboda výběru, kdy a kam aplikovat záměr a vazby návrhu
  • Svoboda změnit celkový smysl modelu a to bez nutnosti přestavět celý model
  • Svoboda načíst jiný návrh a bez obav z nečekaných "překvapení" ho upravit

Pokud váš CAD nenabízí celou tuto produktivní funkčnost, podívejte se prosím na IRONCAD nebo na INOVATE. Ano - k zastaralým Pro/E přístupu existuje alternativa! Program, který má oba přístupy k modelování. Tedy jak parametrické na historii a vlastnostech postaveno modelování tak i explicitní objemové modelování integrované do jediného systému (Strukturované i Inovativní). Program, který se mnohem jednodušeji používá. Vzhledem k tomu,že průmysl se pomalu pohybuje směrem k vzájemné slučitelnosti, budeme vždy chtít ten nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak dělat své návrhy, a IRONCAD/INOVATE nabízí právě toto alternativní řešení za velmi výhodnou cenu.

O IRONCADu

ironcadSpolečnost IRONCAD byla založena v březnu 2001 se strategickým záměrem přeorientovat obchodní a vývojové úsilí na uvedení inovativních konstrukčních nástrojů na trh. IRONCAD - jako vlajkový produkt společnosti byl původně vydán již červnu 1998. Od svého vydání v červnu 1998, IRONCAD získal mnoho nejvyšších ocenění průmyslu za technologické inovace. Kombinace inovativní technologie IRONCADu s jeho jednoduchých používáním pomohli, aby se stal nejproduktivnějším dostupným řešením současnosti pro kreativní navrhování.

Dodavatelem a partnerem IRONCADu pro český a slovenský trh je společnost TECHSOFT s.r.o.

IronCAD Download

 

Go to top