TECHSOFT s.r.o. (1993-2023)

 • NANOCAD - DownloadAktuální verze: nanoCAD® 23
 • Výrobce: nanosoft.
 • Základný popis: nanoCAD je profesionální CAD platforma plně kompatibilní s průmyslovým DWG standardem. Nabízí standardní uživatelské rozhraní se širokou sadou nástrojů pro 2D/3D kreslení, které lze rozšířit o moduly specifické pro potřeby profesionálů ve strojírenství, architektuře a stavebnictví. Licenci můžete získat buď na 1 rok nebo trvale s tříletými předplacenými aktualizacemi.
 • NANOCAD Podporuje prakticky všechny vlastnosti DWG souborů a nabízí pokročilé plně parametrické nástroje pro tvorbu 3D modelů.NANOCAD - nákup
 • Jazykové verze: EN
 • Nativní formát souborů: DWG

 

NANOCAD - predstavenie     

Minimální Systémové požadavky pro NANOCAD:
 • Operačný systém:
  -
  Microsoft Windows 11, 10 8/8.1 (64 bit)
 • CPU: 3 GHz
 • RAM: 4 GB
 • Grafická karta: 1920 x 1080 s 4GB video RAM + podpora OpenGL 2.1 alebo DirectX 11

nanoCAD vs AutoCAD

V porovnání s "velkým" AutoCADem, nanoCAD disponuje téměř identickým způsobem práce, a stejnou celkovou strukturou výkresů včetně podpory fontů (SHX), šrafů (PAT), čar (LIN), stylů vykřížení (CTB a STB), podporou LISPu, či NRX (ekvivalent ARX), podporou .NET, podporou Visual Basic pro Aplikace a dokonce i podporou JScriptu, či Pythonu, dále 2D a 3D příkazy pro tvorbu a úpravu objektů, kompletní sadou pro kótování a popisování, atd. nanoCAD s 3D modulem poskytuje plně parametrickou tvorbou dílů při 3D modelování, přičemž u některých nástrojů má více voleb a možností než AUtoCAD. Rozdíl je také ve formátu DWG. NANOCAD používá tzv. "Open DWG formát" a AutoCAD tzn. "Trusted DWG formát". Kompatibilita obou DWG formátů je na vysoké úrovni a při své práci se s problémy kompatibility prakticky nesetkáte. Bez obav tedy můžete sdílet své výkresy mezi AutoCADem a nanoCADem.

Licencování nanoCAD

Samostatná licence

Samostatná licence NANOCADu je k dispozici buď k pronájmu nebo jako trvalá licence s předplacenými tříletými aktualizacemi. Aktivace probíhá softwarovým způsobem přes internet. Přenos licence na jiný počítač není však umožněn a tedy licence je na daném počítači umístěna natrvalo

Síťová plovoucí NET licence

ARES LicensingSíťové licence nejsou vázány na konkrétní pracovní stanici nebo instalaci, ale centrální server dynamicky a okamžitě přiděluje síťovou licenci z množiny volných licencí, jakmile se spustí produkt NANOCAD ve vaší síti. NANOCAD tedy můžete instalovat na libovolný počet počítačů, přičemž o zpřístupnění licence se stará licenční server.

 

Výhody síťové licence
- Licence můžete volně přenášet na různé počítače.
- Licence můžete "půjčit" na počítač či notebook - a používat tak licenci mimo síť či internet.
- Licence pracovní stanice můžete instalovat a konfigurovat ze sdíleného adresáře.
- Nastavením VPN (Virtual Private Network) můžete licencovat NANOCAD na "velké vzdálenosti".

Ochrana licence

Softwarovým způsobem

Ochrana licence je řešena softwarovým způsobem ale přenos samostatné licence na jiný počítač není umožněn a tedy licence je na počítači umístěna natrvalo. Z uvedeného důvodu se jeví jako vhodnější řešení používání síťové plovoucí licence.
ZWCAD Licensing SW

NANOCAD - Download

Dostupné soubory:
NANOCAD 23 OBLÍBENÉ
23 Velikost 1.4 GB Datum 26-04-2023

Nejnovější EN verze NanoCADu 23 pro Windows (64 bit).

 

NANOSOFT PRODUKTY


nanoCAD 23 je základní univerzální DWG CAD systém, který můžete rozšířit na výkonné specializované CAD řešení pro Vaši profesi. Stačí si k nanoCADu vybrat příslušné specializované moduly

nanoCAD 23

Platforma nanoCAD 23 je profesionální CAD platforma plně kompatibilní s průmyslovým standardem DWG. Nabízí standardní uživatelské rozhraní se širokou sadou nástrojů pro 2D kreslení a 3D modelování, které lze rozšířit o moduly specifické pro potřeby profesionálů ve strojírenství, architektuře a stavebnictví.3D objemové modelování

Modul pro 3D modelování rozšiřuje platformu nanoCAD o přímou editaci a parametrické modelování. Modul také nabízí 3D vazby pro párování dílů do 3D sestav a poskytuje nástroje i pro modelování plechových dílů.Mechanica

Modul Mechanica rozšiřuje platformu nanoCAD o 2D a 3D strojírenské navrhování. Jeho parametrické jádro pracuje s přiloženou knihovnou normalizovaných dílů a také díky mnoha vestavěným výpočtům vygenerujete rychle potřebné výkresyConstruction

Modul Construction rozšiřuje platformu nanoCAD o kreslící nástroje vhodné pro parametrické návrhy v architektuře, strojírenství a stavebnictví. Jeho podpora IFC a parametrické knihovny normalizovaných dílů pomohou automatizovat výkresy konstrukciRaster

Modul Raster rozšiřuje platformu nanoCAD o nástroje navržené speciálně pro práci s rastrovými obrázky, včetně velmi velkých. Pomocí těchto nástrojů můžete importovat, opravovat, konvertovat, barvit, vektorizovat a inteligentně vybírat rastrové obrázkyTopoplan

Modul Topoplan rozšiřuje platformu nanoCAD o digitální modelování terénu. Geodeti mohou využít nástroje, které vytvářejí a upravují TINs, texturují je rastrovými překryvy, generují reliéfy a počítají objemy a plochy.
User Interface

Uživatelské rozhraní

Způsob používání nanoCADu je navržen tak, aby vypadal a působil stejně jako jiné známé CAD systémy. To znamená, že každý zkušený konstruktér dokáže s nanoCADem okamžitě pracovat. Pracovní prostor, příkazový řádek, pozice položek nabídky a ikony jsou ve známých tvarech, takže není zapotřebí téměř žádné učení. Můžete se přepínat mezi moderním rozhraním a klasickým rozhraním CADu. Editor vizuálního rozhraní nanoCADu přizpůsobuje téměř každý aspekt nanoCADu. Nastavení lze kopírovat z jedné pracovní stanice do druhé.

Direct DWG Format Support

Přímá podpora DWG Formátu

Široká škála verzí DWG podporovaných nanoCADem (od DWG R11 až po dnešní DWG 2018) znamená, že výkresy lze v nanoCADu uložit a znovu použít bez konverze nebo ztráty dat v jiných CAD systémech. NanoCAD je jedním z mála systémů na CAD trhu, který poskytuje jednotný proces zpracování, nabízející plnou podporu pro DWG a všechny aspekty s tím související.
 
Saving unsaved files

Ukládání neuložených souborů

Funkce ukládání nanoCADu zabraňuje ztrátě dat v případech, kdy je náhodně odmítnuta možnost Uložit, například když je zavřeno mnoho souborů současně. Mezi další scénáře patří vymazání objektů a následné uložení výkresu, nebo když je mechanismus undo/redo vypnut. V těchto případech volba Uložit historii souborů obnoví soubory z dočasného úložiště.
 
Open API

Open API

nanoCAD nabízí rozsáhlé aplikační programovací rozhraní (API) pro vývoj aplikací a doplňků třetích stran. Dobře postavená architektura API vám umožňuje vytvářet aplikace jakékoli složitosti. Pro rychlé psaní utilit a malých aplikací mohou vývojáři použít vestavěný editor skriptů se skripty založenými na automatizaci ActiveX (JS, VBS atd.), jakož i pro LISP s jazykem ovládání dialogů DCL.

Pro komplexnější a funkčně bohaté doplňky podporuje nanoCAD .NET a C++. Klub vývojářů nanoCAD podporuje členy a poskytuje přístup k následujícím rozhraním API:

 • .NET API – moderní API pro vývojáře .NET aplikací
 • NRX – klasické C ++ API pro vytváření a migraci aplikací v C ++
 • MultiCAD API - unikátní C++ API pro psaní CAD aplikací křížem přes různé platformy
 • MultiCAD.NET API -- platforma .NET API pro vytváření užívateľských primitiv pod .NET
 
Dynamic input

Dynamický vstup

Dynamický vstup vám pomůže nastavit rozměry a velikosti prvků výkresu, aniž byste museli přistupovat k příkazovému řádku. Jedná se o předběžné kreslení se zadáváním ukazatele, zadáváním rozměrů a dynamickými výzvami. Pro vytváření a úpravu objektů je k dispozici dynamický vstup, což výrazně zjednodušuje práci s výkresem
 
IFC support

IFC podpora

nanoCAD dokáže importovat soubory IFC do dokumentu DWG. S importovanými BIM objekty lze provádět řadu operací, jako například sestavovat zprávy o modelech vytvořených v BIM systémech. Přidejte k tomu aktualizované nástroje pro 3D navigaci v pravoúhlé a perspektivní projekci, adaptivní zoom, otáčení hlavy kamery a pozorovatele, zrychlený výkon ve složitých 3D modelech – a získáte univerzální IFC prohlížeč založený na DWG a BIM modelech.
 
Tool palettes

Palety nástrojů

Palety nástrojů vám poskytují rychlý a snadný přístup k vašim nejpoužívanějším příkazům a blokům. Organizace mohou definovat své vlastní sady standardních bloků, poklopů a skriptů a poté je načíst na všechny pracovní stanice, aby k nim měly přístup jediným kliknutím.
Drawing Comparison

Porovnání výkresů

nanoCAD vám umožňuje nalézt rozdíly mezi dvěma podobně vypadajícími výkresy v modelovém prostoru. Zjišťuje objekty, které byly upraveny, přidány nebo odstraněny z porovnávaných výkresů
Powerful Excel-style table editor

Výkonný tabulkový editor podobný Excelu

Editor tabulek nanoCAD překonává konkurenci svou výkonnou sadou databázových funkcí spolu s tabulkami, které do buněk vkládají makra a vzorce.
2D/3D Point Clouds

2D/3D Mračno bodů

nanoCAD importuje mračna bodů do výkresů z laserových skenerů jako TerraSolid (bin), ASPRS (las) a Leica (ptx a pts), jakož i generické soubory mračna bodů (pcd). Dialogové okno Import je dostatečně výkonné na to, aby importovalo pouze oblasti cloudů, které potřebujete. Můžete vytvářet a upravovat mračna pomocí sekcí a klipů a ladit parametry vizualizace, jako je barva podle výšky.
 
Extensive Commands for Creating and Editing 2D/3D Objects

Rozsáhlé příkazy pro vytváření a úpravu 2D/3D objektů

nanoCAD obsahuje všechny nástroje potřebné pro návrh:

 • Vytváření a úpravy 2D a 3D objektů, textu a designových prvků
 • Úprava nastavení zobrazení a tisku technické dokumentace
 • Vytváření a používání libovolných tabulek a specifikací na základě atributů bloku
 • Nastavení pracovního prostředí podle mezinárodních norem
 • Zobrazování, vytváření a upravování 3D plošných objektů
 • Efektivní sdílení technických informací a výkresů s návrháři pracujícími v jiných CAD systémech
 • Umisťování rastrových obrázků do výkresu (naskenované výkresy, text, tabulky, fotografie)
 
Locator Function

Funkce lokátoru

Pomocí nástroje Locator můžete interaktivní otáčet pohled na model, při stisknuté klávese Alt a poté vybírat libovolný bod v kruhu lokátoru nebo vybrat jeden ze čtyř označených bodů pro otočení pohledu o 90◦. do nové polohy otočení pohledu.
Scripting Engine

Skriptovací jádro

Skriptovací engine nanoCAD umožňuje každodenním uživatelům automatizovat rutinní úkoly. Makra můžete psát pomocí skriptů Visual Basic Script, Java Script a jiných skriptovacích jazyků podporovaných systémem Microsoft Windows, jakož i pomocí vestavěného LISP překladače.
Transparency Command

Příkaz průhlednosti

Průhlednost přepíná průhlednost pixelů pozadí v rastrových obrázcích. Přístup k tomuto příkazu získáte přes skupinu Vizualizace kterou naleznete na pásu nástrojů, v nabídce Raster nebo v panelu nástrojů Raster.
Associative Design Elements

Asociativní návrhové prvky

Pro asociativní kóty a multiodkazy vytvořené v jiných CAD systémech je v nanoCAD zachována asociativita s objekty. Asociativní vazby s rozměry lze přerušit posunutím uzlů prodlužovacích čar.

Objednávky a cenová nabídka

nanoCAD Online nákup

Pokud si přejete objednat nanoCAD, můžete tak pohodlně udělat i bez registrace v našem internetovém obchodě.
Klikněte na: Online nákup nanoCAD

Rychlá objednávka

Pokud se neradi orientujete v online obchodech, pro objednání můžete využít náš formulář pro rychlou objednávku.
Klikněte na: Rychlá objednávka

Cenová nabídka

Pro nanoCAD Vám rádi vyhotovíme výhodnou cenovou nabídku.
Klikněte na: Kontaktní Formulář

TECHSOFT CAD eShop

Podpora a školení

Podpora pro nanoCAD

Školení nanoCAD

Naše společnost již přes 30 let poskytuje pro AutoCAD a alternativy AutoCADu školení jakékoliv úrovně a to buď přímo ve Vaší kanceláři, nebo online přes internet (s nahráváním školení na video).

Doporučována délka komplexního školení nanoCAD, na kterém s Vámi projdeme všechny důležité oblasti a techniky práce s nanoCADem, je 16 hodin.

Pokud máte zájem o školení nanoCAD - kontaktujte nás prosím prostřednictvím formuláře: Kontaktní Formulář

Go to top