TECHSOFT s.r.o. (1993-2023)

 • Design ExpertAktuální verze: Design Expert 3.3
 • Výrobce: ProektSoft
 • Základní popis: Design Expert - Balík programů pro navrhování a rozkreslování konstrukcí ...
 • Jazykové verze: EN, BG
 • TENTO PRODUKT JIŽ NENÍ K DISPOZICI
 • Vhodná náhrada: ArCADia BIM Konstrukce

Design Expert

Balík programů Design Expert obsahuje moduly:

 • Nadstavba Reinforcement Detailing - 2D kreslení železobetonových konstrukcí pro ZWCAD 2017 SP3
 • Nadstavba Steel structures - ocelové konstrukce 2D/3D pro ZWCAD 2017 SP3
 • Samostatné statické programy spolupracující s CADem
  RC Expert (železobetonové prvky pravoúhlým, T a I průřezem, Steel Expert (ocelové prvky (EC 3) různých tvarů), Pad Expert (základové desky libovolných tvarů), Beam Expert (spojité RC nosníky), Column Expert (RC sloupy s libovolnými průřezy), Shear Wall Expert (RC stěny), PMM Expert (RC sloupy s libovolnými průřezy), Stair Expert (RC ramena schodů)
Minimální Systémové požadavky pro Design Expert:
 • Podporované CAD Systémy: AutoCAD, ZWCAD
 • Podporovaný formát souborů: DWG

Licencování Design Expert

Samostatná licence

Licenci je možné nainstalovat a aktivovat pouze na jednom počítači.

Ochrana licence

ZWCAD Licensing SWSoftwarovým spôsobom

Ochrana licence je řešena softwarovým způsobem.

Design Expert - Download

Dostupné soubory:
Design Expert Setup EN OBLÍBENÉ
v 3.3 Velikost 19.88 MB Datum 05-05-2017

Nejnovější verze balíku programů pro navrhování a rozkreslování konstrukcí - Anglická verze - včetně nadstaveb pro ocelové a železobetonové konstrukce pro ZWCAD EN 2017 SP3.

Popisy modulů Design Expert:

Reinforcement Detailing

Design Expert - Reinforcement DetailingNadstavba pro rychlé a jednoduché kreslení prutů výztuže výztuže a smykových spon

 • Kreslení libovolných tyčí pomocí okrajů betonu
 • Vkládání množství normalizovaných tvarů tyčí a odkazů
 • Automatické háčky a ohyby
 • Automatické popisy, výpočet množství a délky
 • Automatické aktualizace popisů po změně výkresu
 • Automatické rozkreslování výztuže pro desky libovolných tvarů
 • Detaily kolem děr v betonu
 • Automatický plán ohýbání a výpis materiálu

Steel structures

Design Expert - Steel StructiresNadstavba pro kreslení ocelových konstrukcí ve 2D a 3D

 • Bohatá knihovna ocelových profilů s množstvím normalizovaných tvarů
 • Zadávání vlastních rozměrů
 • Kreslení v různých pohledech: řezy, horní, boční a 3D pohled
 • Okamžitá rotace, zrcadlení a výběr bodu zarovnání
 • Automatické 2D plány, řezy a pohledy mimo 3D modelu
 • Automatické označení
 • Automatický výpis materiálu

RC Expert

Design Expert - RC ExpertNávrh železobetonových prvků s pravoúhlým, T a I průřezem pro axiální zatížení (tah nebo tlak), ohyb, střih a krut (EC2):

 • Parabolická-lineární def.napěťová křivka pro beton a lineární-plastická pro ocel
 • Výpočet Symmetrické a asymmetrickej horní a spodní výztuže
 • Kapacitní křivka pro ohýbání osovou silou, kontrola existující výztuže
 • Počáteční nedostatky a efekty druhé řady pro sloupy
 • Výpočet vzpěrné délky pro sloupy v rámech
 • Působení střih-axiální a střih-krut síly
 • Výpočet optimálního úhlu θ pro střihový návrh
 • Profesionální správa výpočtu v html formátu

Steel Expert

Design Expert - Steel ExpertNávrh ocelových prvků (EC 3) různých tvarů: klasifikace řezu, posouzení napětí, lokální a celkový vzpěr prvku v důsledku axiálního zatížení (tah nebo tlak), Dvouosý ohyb, střih a krut:

 • Různé typy průřezů: L, T, H, I, C, obdélníkové, kruhové, duté
 • Profily válcované za tepla, studena a svařované
 • Bohatá knihovna profilů s množstvím normalizovaných průřezů - IPE, HE, EA, UA, UPE, SHS a RHS a CHS
 • Případy vícenásobného zatížení a kopírovat/vložit import z externích programů
 • Plastický návrh pro řezy třídy 1 a 2
 • Výpočet vzpěrné délky pro sloupy v rámech
 • Pokročilá analýza vybočení zkroucením pro aktuální ohybový diagram polohu zatížení
 • Profesionální správa výpočtu v html formátu

Pad Expert

Design Expert - Pad ExpertNávrh, rozkreslování a kreslení jednotlivých základových desek libovolných tvarů:

 • Vícenásobné sloupy a stavy zatížení
 • Výpočet základního napětí a zvednutí
 • Osazení pro nulové a nekonečné tuhé základy, na nekonečně vrstvený pružný poloprostor
 • Osazení pro libovolné umístění v rovině a vliv okolních základů
 • Vnitřní síly, kontrola návrhu na ohyb, smyk a děrování
 • Automatické rozkreslování výztuže
 • Plán ohýbání a výpis materiálu

Beam Expert

Design Expert - Beam ExpertAnalýza, návrh, rozkreslování a kreslení spojitých RC nosníků:

 • Vícenásobné zatěžovací stavy
 • Návrh na ohyb, střih, trhliny a průhyb
 • Profesionální HTML zpráva
 • Automatické rozkreslování výztuže
 • Samostatné CAD rozhraní
 • Plán ohýbání a výpis materiálu
 • Export do ZWCADu a AutoCADu

Column Expert

Design Expert - Column ExpertNávrh, rozkreslování a kreslení RC sloupů s libovolnými průřezy:

 • Rychlé a snadné zadávání dat ve formě tabulky
 • Pokročilý editor průřezů a bohatá knihovna profilů
 • Automatické rozkreslování výztuže
 • Automatické ověření požadavků kódu
 • Samostatné CAD rozhraní
 • Plán ohýbání a výpis materiálu
 • Export do ZWCADu a AutoCADu

Shear Wall Expert

Design Expert - Wall ExpertNávrh, rozkreslování a kreslení RC stěn namáhaných na smyk:

 • Rychlé a snadné zadávání dat ve formě tabulky
 • Pokročilý editor průřezů a bohatá knihovna profilů
 • Automatické rozkreslování výztuže
 • Automatické ověření požadavků kódu
 • Samostatné CAD rozhraní
 • Plán ohýbání a výpis materiálu
 • Export do ZWCADu a AutoCADu

PMM Expert

Design Expert - PMM ExpertNávrh, rozkreslování a kreslení RC sloupů s libovolnými průřezy pro kombinovaný tah/tlak a dvouosý ohyb:

 • Pokročilý editor průřezů a knihovna profilů (Column Expert)
 • Návrh přesného rozmístění tyčí výstuže
 • Vícenásobné profily a vícenásobné zatěžovací stavy v jednom průřezu
 • Počáteční nedostatky a efekty druhého řádu
 • Parabolicko-lineární def.napěťová křivka pro beton a lineárně-plastická pro ocel
 • Rychlé a stabilní numerické algoritmy
 • Tlak-ohyb (Pu-Mu) a ohyb-ohyb (Mux-Muy) iterační křivky
 • Profesionální a kompaktní HTML zpráva

Stair Expert

Design Expert - Stair ExpertVýpočet, návrh, rozkreslování a kreslení RC ramen schodů:

 • Jednoduché a rychlé zadávání dat
 • Dynamická úprava výkresu pomocí uzlů
 • Automatické rozkreslování výztuže
 • Samostatné CAD rozhraní
 • Plán ohýbání a výpis materiálu
 • Export do ZWCADu a AutoCADu

Go to top