Provozovatelem těchto stránek je společnost TECHSOFT s.r.o. (Dale jen "provozovatel")..

Identifikační a kontaktní údaje Provozovatele, který získává a přímo zpracovává Vaše osobní údaje:

TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovenská Republika,
IČO: 31668844, DIČ: 2020513638, IČ DPH: SK2020513638,
Obchodní rejstřík: Okresní soud Prešov, oddíl: sro,vložka č.: 988/P,
Tel: +421 52 7710 211, Mobil: +421 905 506 690, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Provozovatel vzhledem k povaze, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, podle §44 Zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 18/2018 Z.z Slovenské Republiky a v souladu s GDPR (General Data Protection Regulation) - tzn s nařízením Evropské unie účinným od 25. 5. 2018 není povinen určit odpovědnou osobu a tudíž ji ani určenou nemá. V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků týkajících se ochrany Vašich osobních údajů - kontaktujte prosím Provozovatele prostřednictvím výše uvedených identifikačních a kontaktních údajů

Provozovatel chrání Vaše soukromí. Abychom Vám mohli poskytnout všechny služby v plném rozsahu, potřebujeme o Vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů v zákoně o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 18/2018 Z.z a Slovenské Republiky a v GDPR (General Data Protection Regulation) - tzn v nařízení Evropské unie účinném od 25. 5. 2018 (dále jen "Zákon" a GDPR). Provozovatel prohlašuje, že pokud zpracovává Vaše osobní údaje, tak je zpracovává v souladu se Zákonem a GDPR, jejichž cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. My se tímto zákonem a GDPR při používání a zpracovávání Vašich údajů řídíme.

Na většině našich stránek se můžete, ale nemusíte zaregistrovat. Stránky obsahující formuláře (kontaktní formulář, formulář "Rychlá objednávka", Přihláška na webinář, ... a podobně) neukládají Vaše osobní informace, ale slouží pouze k odeslání emailu s Vašimi údaji provozovateli, který v souladu s § 13 zákona je může zpracovat i bez Vašeho souhlasu. Provozovatel deklaruje, že rozsah zpracovávaných údajů v těchto případech zahrnuje jméno, příjmení a titul kontaktní osoby, IČO - pokud se jedná o fyzickou osobu - podnikatele, (telefon, eMail, skype apod ...), identifikátory bydliště nebo sídla firmy a další údaje vedené v rozsahu zákonů souvisejících s vedením účetnictví, a provozovatel deklaruje, že rozsah zpracovávaných údajů v těchto případech vždy odpovídá objektivním požadavkům na dosažitelnost daného účelu.

V případech, kdy povaha Vámi objednaného zboží, služby nebo servisu vyžaduje při zpracovávání Vašich osobních údajů i Váš souhlas s jejich zpracováním, o tento specifický souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro konkrétní účel Vás požádáme v samostatném dokumentu nebo emailu.

Pro úplnost uvádíme strukturu našich stránek, na kterých se mohou zpracovávat Vaše osobní údaje:

Produktové webové stránky:

http://www.techsoft.sk (Cz/Sk)

Na tyto naše stránky se můžete zaregistrovat. Registrace a Vaše osobní údaje poskytnuté při registraci neslouží na žádné marketingové účely, ale slouží pouze na zpřístupnění obsahu některých stránek, na které mají povolen vstup pouze uživatelé daného produktu a slouží i na urychlení stahování programů, neboť registrací se zabrání automatickému neomezenému stahování různými roboty. Při registraci na naše stránky vyžadujeme tyto Vaše základní osobní údaje:

Pro registraci na našich stránkách, v souladu s §13 zákona, je zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby poskytování vyšší úrovně podpory, související s nabízenými produkty zákonně i bez Vašeho souhlasu a nevyžaduje Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Bez zpracování Vašich osobních údajů není z naší strany technicky možné zařídit, aby se Vám mohli poskytovat služby, navíc o které projevíte zájem registrací a které Vám dokážeme zpřístupnit jen po registraci.

Na těchto našich stránkách se můžete přihlásit i k odběru různých našich občasných CAD informací. Pro odběr těchto CADnews vyžadujeme tyto Vaše základní osobní údaje:

Po přihlášení se k odběru našich CADnews, v souladu s §13 zákona, se nevyžaduje Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Bez zpracování Vašich osobních údajů, není technicky možné zařídit adresní zasílání vybraných CADnews, které Vám dokážeme zpřístupnit jen po přihlášení se k odběru našich CADNews. Co se týče zpracování dalších osobních údajů na těchto stránkách, kromě již zmíněných oblastí a kromě již zmíněných formulářů - další oblastí tečnou k v určitých případech zpracování osobních údajů je oblast cookies, kterým je věnována samostatná oblast v tomto dokumentu.

http://www.zwcad.cz (Cz/Sk)

Na tyto naše stránky se můžete zaregistrovat. Registrace a Vaše osobní údaje poskytnuté při registraci neslouží na žádné marketingové účely, ale slouží pouze na zpřístupnění obsahu některých stránek, na které mají povolen vstup pouze uživatelé daného produktu a slouží i na urychlení stahování programů, neboť registrací se zabrání automatickému neomezenému stahování různými roboty. Při registraci na naše stránky vyžadujeme tyto Vaše základní osobní údaje:

Pro registraci na našich stránkách, v souladu s §13 zákona, je zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby poskytování vyšší úrovně podpory, související s nabízenými produkty zákonně i bez Vašeho souhlasu a nevyžaduje Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Bez zpracování Vašich osobních údajů není z naší strany technicky možné zařídit, aby se Vám mohli poskytovat služby, navíc o které projevíte zájem registrací a které Vám dokážeme zpřístupnit jen po registraci. Co se týče zpracování dalších osobních údajů na těchto stránkách, kromě již zmíněných oblastí a kromě již zmíněných formulářů - další oblastí tečnou k v určitých případech zpracování osobních údajů je oblast cookies, kterým je věnována samostatná oblast v tomto dokumentu.

http://www.ironcad.sk (Cz/Sk)

Co se týče zpracování osobních údajů na těchto stránkách, kromě již zmíněných formulářů - jediná oblast dotýkající se v určitých případech zpracování osobních údajů je oblast cookies, kterým je věnována samostatná oblast v tomto dokumentu.

http://www.arcadiabim.cz (Cz/Sk)

Co se týče zpracování osobních údajů na těchto stránkách, kromě již zmíněných formulářů - jediná oblast dotýkající se v určitých případech zpracování osobních údajů je oblast cookies, kterým je věnována samostatná oblast v tomto dokumentu.

http://www.tcad.sk a http://www.tcad.cz

Na těchto stránkách existuje diskuse k jednotlivým produktům. Do diskuse můžete zadávat příspěvky buď anonymně nebo po zadání jména (bez příjmení). V diskusích neevidujeme ani Vaši IP adresu a tedy diskuse na těchto stránkách nezpracovávají žádné Vaše osobní údaje. Co se týká zpracování osobních údajů, kromě již zmíněných formulářů - jediná oblast dotýkající se v určitých případech zpracování osobních údajů je oblast cookies, kterým je věnována samostatná oblast v tomto dokumentu.

Stránky podpory:

http://support.zwcad.cz a http://support.techsoft.sk (Cz/Sk)

Na tyto naše stránky se můžete zaregistrovat. Registrace a Vaše osobní údaje poskytnuté při registraci neslouží na žádné marketingové účely, ale slouží pouze na zpřístupnění Vašich servisních požadavků a našich odpovědí na ně. Požadavek na podporu můžete zadat i bez registrace, po přihlášení se na tyto stránky. Po zadání Vašeho požadavku na podporu, v případě pokud ještě nejste registrovaný(á) na našich stránkách, se taková registrace automaticky vytvoří (budete o ní informován/á emailem) a všechny Vaše servisní požadavky jakož i naše odpovědi se přiřadí vaší stávající registraci. Po přihlášení se do systému budete moci reagovat a konzultovat Vaše servisní požadavky prostřednictvím webového systému podpory. Při registraci na naše stránky vyžadujeme tyto Vaše základní osobní údaje:

V souladu s §13 zákona, je zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby poskytování podpory zákonné i bez Vašeho souhlasu. Bez Vašich osobních údajů totiž není možné poskytovat podporu pro produkty, které jste zakoupili, resp. o kterých zakoupení uvažujete. Co se týče zpracování dalších osobních údajů na těchto stránkách, kromě již zmíněných oblastí a kromě zmíněných formulářů - další oblastí dotýkající se v určitých případech zpracování osobních údajů je oblast cookies, kterým je věnována samostatná oblast v tomto dokumentu.

Stránky elektronického obchodu:

http://obchod.zwcad.cz a http://obchod.techsoft.sk (Cz/Sk)

Na tyto naše stránky se můžete, ale nemusíte zaregistrovat. Registrace a Vaše osobní údaje poskytnuté při registraci neslouží pro žádné marketingové účely, ale slouží pouze k vyřízení Vaší objednávky, na obchodní komunikací, na poskytování podpory a na vystavení a evidenci účetních dokladů. Objednávku tedy můžete vystavit i bez registrace, nebo přihlášení se na tyto stránky. Při objednávce je třeba poskytnout následující informace o Vás:

V souladu s §13 zákona, je zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby vyřízení objednávky a vystavení daňových dokladů zákonné i bez Vašeho souhlasu. Bez Vašich osobních údajů totiž není možné vystavovat daňové dokumenty a ani vyřídit Vaši objednávku k Vaší spokojenosti. Co se týče zpracování dalších osobních údajů na těchto stránkách, kromě již zmíněných oblastí a kromě zmíněných formulářů - další oblastí dotýkající se v určitých případech zpracování osobních údajů je oblast cookies, kterým je věnována samostatná oblast v tomto dokumentu.

Stránky CAD Fóra:

http://forum.cadhelp.cz

Registrace a Vaše osobní údaje poskytnuté při registraci na těchto stránkách neslouží pro žádné marketingové účely, ale slouží pouze ke komunikaci mezi uživateli fóra. Fórum na těchto stránkách představuje diskusi k jednotlivým produktům. Do diskuse můžete zadávat příspěvky pouze po zaregistrování se. Registrace vyžaduje zadání následujících údajů

V souladu s §13 zákona, je zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby poskytování podpory zákonné i bez Vašeho souhlasu. Bez Vašich osobních údajů totiž není možné poskytovat tento typ podpory k Vaší spokojenosti. Na fóru neevidujeme Vaši IP adresu, a co a se týká zpracování osobních údajů - jediná další oblast dotýkající se v určitých případech zpracování osobních údajů je oblast cookies, kterým je věnována samostatná oblast v tomto dokumentu.

Ostatné stránky bez registrace:

http://www.freecad.sk  (Cz/Sk)

Co se týče zpracování osobních údajů na těchto stránkách, kromě již zmíněných formulářů - jediná oblast dotýkající se v určitých případech zpracování osobních údajů je oblast cookies, kterým je věnována samostatná oblast v tomto dokumentu.

http://www.cadhelp.cz

Co se týče zpracování osobních údajů na těchto stránkách, kromě již zmíněných formulářů - jediná oblast dotýkající se v určitých případech zpracování osobních údajů je oblast cookies, kterým je věnována samostatná oblast v tomto dokumentu.

http://www.draftsght.sk

Co se týče zpracování osobních údajů na těchto stránkách, kromě již zmíněných formulářů - jediná oblast dotýkající se v určitých případech zpracování osobních údajů je oblast cookies, kterým je věnována samostatná oblast v tomto dokumentu.

http://www.dwdraft.com

Co se týče zpracování osobních údajů na těchto stránkách, kromě již zmíněných formulářů - jediná oblast dotýkající se v určitých případech zpracování osobních údajů je oblast cookies, kterým je věnována samostatná oblast v tomto dokumentu.

http://www.cadutils.com

Co se týče zpracování osobních údajů na těchto stránkách, kromě již zmíněných formulářů - jediná oblast dotýkající se v určitých případech zpracování osobních údajů je oblast cookies, kterým je věnována samostatná oblast v tomto dokumentu.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete při nákupu našich výrobků či služeb nebo při poskytování podpory a které jsou vyžadovány zákony Slovenské Republiky nebo zákony a nařízeními Evropské Unie budeme zpracovávat po dobu deseti let od posledního nákupu.

Osobní údaje, které nám poskytnete při registraci na našich stránkách, budeme zpracovávat maximálně po dobu deseti let od vašeho posledního přihlášení na naše stránky.

Osobní údaje, které nám poskytnete při přihlášení se k odběru CADnews, budeme zpracovávat po dobu maximálně 10 let od Vašeho odhlášení se ze zasílání CADnews nebo do 1 měsíce od ukončení činnosti posílání CAD informací provozovatelem.

V případě CAD fóra, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let od odhlášení se z CAD fóra nebo do 1 měsíce od ukončení činnosti CAD fóra.

Při zpracování Vašich osobních údajů, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme. Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení nebo o nápravu nevyhovujícího stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní vymazání těchto údajů.

Všechny údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na našem serveru v sídle naší společnosti, a pokud se zaregistrujete, nebudete je muset nanovo zapisovat při každé návštěvě. Vaše údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení vaší objednávky, jakož i pro účely poskytování podpory a ostatních služeb. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém. Své údaje a další nastavení můžete kdykoli změnit resp. aktualizovat prostřednictvím e-mailu nebo po přihlášení do sekce Upravit profil. V případě, že si přejete zrušit svou registraci, požádejte nás o to e-mailem. Vaše konto bude zneaktívnené na všech stránkách.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na Vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách Vaší banky, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a Vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit). V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako Vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na Vašem účtu.

Během Vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. co jste vložili do nákupního košíku, kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli). Kdykoliv po přihlášení se na stránku elektronického obchodu, si můžete své osobní údaje zkontrolovat a v případě potřeby změnit v části "Upravit profil".

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí Vašeho jména), kurýrní služby (adresa na dodání) či někteří dodavatelé, když to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvůli aktualizaci produktů, registraci atd.). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vyřízení Vaší konkrétní objednávky. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Zpracovat Vaše osobní údaje uvedené v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy můžeme s § 13 zákona i bez Vašeho souhlasu. Máte však právo požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů a seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, právo na likvidaci osobních údajů, pokud účel jejich zpracování skončil, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i po skončení původního účelu zpracování jen v nezbytném rozsahu pro účely statistiky, účetnictví a průzkumu, a poskytnout třetím stranám nebo veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude možné žádným způsobem identifikovat našich zákazníků.

Ochranu a zabezpečení všech osobních údajů bereme vážně.

S Vašimi osobními údaji, jakož i s osobními údaji Vašich odběratelů budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou legislativou EU. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, uložených výhradně v sídle provozovatele. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme všechny možné (aktuálně známé) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

Osobní údaje, které zpracováváme, můžeme zpřístupňovat výhradně našim zaměstnancům, kteří zajišťují administrativní a technickou podporu, případně jiným subjektům pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydané žádné jiné třetí straně.

Provozovatel prohlašuje, že splňuje všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 18/2018 Z.z SR a GDPR, a tedy že:

Vaše osobní údaje provozovatel nezveřejňuje a ani neposkytuje žádné třetí osobě s výjimkou ustanovení, kdy to vyžaduje příslušný zákon Slovenské republiky nebo příslušný zákon či nařízení Evropské unie, nebo pokud to je potřebné pro vystavení licence vámi zakoupeného software. Provozovatel bezplatně zlikviduje Vaše osobní údaje v případě, že o to požádáte jakýmkoli prokazatelným způsobem v průběhu 14 dnů od takové žádosti.

Vystavení licence

Při zakoupení licence námi nabízeného software, jakož i při používání časově omezených licencí, potřebujeme Vaše osobní údaje na základě kterých Vám bude poskytnuta licence daného software poskytnout třetí osobě, která je nositelem autorkých práv na daný software a která je oprávněna poskytnout vám tuto licenci. Tato třetí osoba bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zajištění funkčnosti této licence. Tímto třetím osobám budou poskytnuty následující osobní údaje:

Pro poskytnutí osobních údajů příjemci údajů pocházejícímu ze země EU, EHP nebo z některých dalších zemí, o nichž bylo rozhodnuto, že jejich úroveň ochrany osobních údajů je dostatečná (Izrael, Kanada, Monako, Argentina, Švýcarsko, USA - společnosti, které se přihlásily k "Privacy Shield"), není nutný Váš souhlas s přenosem osobních údajů, protože na tyto země se hledí jako na země, jejichž právní systém dostatečně chrání vaše soukromí, a tedy tato data mohou být přeneseny. Pokud jste však zakoupili software, jehož nositel autorských práv pochází ze země, která podle rozhodnutí Evropské komise nezaručuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, vysvětlíme Vám rizika takového přenosu a buď s námi podepíšete smlouvu o poskytnutí vašich osobních údajů takovému příjemci a vyslovíte dodatečný výslovný souhlas s poskytnutím vašich osobních údajů, nebo mu Vaše osobní údaje pošlete vy přímo při aktivaci daného software. Zároveň přikládáme seznam námi nabízeného software s uvedením zda nositel autorských práv pochází ze třetí země zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, nebo ze třetí země nezaručující přiměřenou ochranu údajů.

Vaše práva

Právo na přístup k údajům: Máte právo získat od správce potvrzení o tom, zda zpracovává jeho/její osobní údaje, které osobní údaje zpracovává a můžete také požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,

Právo na opravu: Máte právo, aby byly Vaše nesprávné osobní údaje bez zbytečného odkladu opravené nebo doplněné, přičemž opravu údajů provede provozovatel bezplatně ve lhůtě 14 dnů od požádání dotyčné osoby,

Právo na vymazání: Jste oprávněn požadovat, aby bez zbytečného odkladu byly Vaše osobní údaje vymazány v případě splnění podmínek uvedených v zákoně nebo GDPR (právo na vymazání máte zejména tehdy, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány , nebo se osobní údaje zpracovávaly nezákonně. Právo na vymazání se nepoužije zejména tehdy, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků provozovatele nebo třetích osob),

Právo na omezení zpracování: V případech stanovených v zákoně nebo GDPR (např. Pokud napadnete správnost osobních údajů nebo zpracování není v souladu s právními předpisy nebo provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely uvedené v tomto dokumentu, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo hájení právních nároků), máte právo požadovat, aby provozovatel omezil jejich zpracování,

Právo na přenositelnost údajů: V případech uvedených v zákoně nebo GDPR (t.j. jestliže osobní údaje zpracovávány automatizovanými prostředky na základě plnění smlouvy), máte právo získat poskytnuté osobní údaje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo namítat: Jestliže je zpracování osobních údajů na právním základě oprávněný zájem podle Zákona nebo GDPR, máte právo namítat proti takovému zpracování. Provozovatel nesmí tyto údaje dále zpracovávány, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků provozovatele nebo třetích osob.

Právo odvolat souhlas: Pokud je zpracování osobních údajů na právním základě souhlasu, tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které vycházelo ze souhlasu před jeho odvoláním.

Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky nebo na jiný příslušný kontrolní úřad, a to zejména v případě, pokud předpokládáte, že došlo k porušení zpracování osobních údajů.

Všechna práva si můžete uplatnit kontaktováním provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na Webovém sídle provozovatele a prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Provozovatel žádost vyřeší bez zbytečného odkladu a v každém případě do 14 dnů od jejího doručení, pokud není nutná delší lhůta, přičemž v takovém případě nesmí doba prodloužení přesáhnout 2 měsíce.

Pokud má Provozovatel oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností fyzické osoby, která si u něj uplatnila příslušné právo vyplývající ze zákona, GDPR nebo tohoto dokumentu, může požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení Vaší totožnosti.

 

Soubory cookies (ochrana soukromí)

Tyto webové stránky používají "cookies" a jejich zablokování může způsobit chybné zobrazování těchto webových stránek na Vašem prohlížeči. Na našich webových stránkách můžete přímo povolit nebo zakázat používání cookies ukládaných touto stránkou

Soubory cookies jsou neškodné malé textové soubory, které se umístí ve Vašem počítači nebo zařízení při návštěvě naší webové stránky které umožňují si pamatovat informace mezi webovými stránkami a relacemi prohlížeče. Podle evropských právních předpisů musí majitelé stránek s webovým obsahem informovat návštěvníkem svých webů o tom že používají cookies a umožnit jim zakázat / povolit ukládání cookies.

Typy souborů cookies jsou:

Tento web používá vlastní cookies, i cookies třetích stran.

Tyto soubory cookies neuchovávají osobní údaje, podle kterých by vás jiné lokality dokázali identifikovat. Jsou založeny čistě na historii prohlížení.

Vlastní soubory cookie využívá tato lokalita na udržování vaší relace při přechodu lokalitou a na analýzu Vašich návštěv.

Cookies třetích stran jsou určeny pro účely webové analýzy a reklamy od našeho partnera Google, aby vám mohl poskytnout vhodnou a relevantní reklamu a nám přehled o Vašich návštěvách na základě vaší historie prohlížení. Jak společnost Google využívá údaje, když používáte weby jejích partnerů

Používání souborů cookies je možné nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče (např. Povolení souborů cookie, prohlížení souborů cookies, zakázání všech nebo vybraných souborů cookies atd.)