IRONCAD - Aktualizacia verzie 2019 - Product Update 1

Tento email obsahuje grafiku. Ak ju nevidíte, pozrite si email online.

IRONCAD
Najrýchlejší spôsob modelovania

 

IRONCAD uvolnil Product Update pre 2019,IronCAD, unikátny 3D CAD systém pre konštruktérov strojov, oficiálne oznamuje vydanie prvej aktualizácie (Product Update 1) najnovšej edície IronCAD 2019. IronCAD Product Update#1 (PU1) vylepšuje užívateľský komfort a zvyšuje produktivitu navrhovania. Teraz zahŕňa nový interaktívny návod, disponuje vizuálnymi a funkčnými zlepšeniami patentovaného nástroja pre určovanie polohy, TriBall®, ako aj vylepšeniami pre plechové diely či pre hromadnú tvorbu výkresov, ktoré zvyšujú efektivitu 2D rozkresľovania.

 

 

IronCAD 2019 PU1 prináša nielen pre nových užívateľov interaktívny výukový manuál zameraný na zlepšenie vedomostí každého užívateľa o kľúčových konceptoch s novo aktualizovaným pracovným postupom. Konštruktéri mmôžu krok za krokom rýchlo prejsť kľúčové postupy IronCADu, ako sú navrhovanie ťahaním a pustením, úpravy typu push-and-pull, umiestňovanie pomocou nástroja TriBall, navrhovanie dielov a zostáv v jednom prostredí a rýchle preklopenie 3D modelu do viaclistového prostredia pre 2D rozkresľovanie a popisovanie. Odtiaľ majú noví užívatelia priamy prístup k IronCADu a na základe poznatkov získaných z návodu môžu začať navrhovať svoje komponenty.

 

IRONCADNajnovšia aktualizácia IronCAD 2019 PU1 transformoval unikátny nástroj pre určovanie polohy a vytvárania dielov TriBall, tak, aby užívateľom umožnil kontrolovať viditeľnosť a interakciu funkcií TriBall a jeho aktivátora. Modernizácia TriBallu, ktorý bol prvým grafickým nástroj pre určovanie polohy v CADe, umožňuje CAD konštruktérom nielen povoliť a zakázať súčasnú schopnosť rotácie zobrazenia, ale implementuje nové správanie deaktivácie prvkov užívateľského rozhrania pre zvýšenie prehľadnosti používania programu. Okrem toho boli pridané ovládače na prístup k návestiu s osou rotácie v smeroch ortogonálneho pohľadu a na zakrytie návestia aktivátora TriBallu počas používania, aby sa zabezpečila lepšia viditeľnosť návrhu.

 

Kôli zabezpečeniu neustáleho zlepšovania procesu návrhu, IronCAD Product Update 1 prináša rôzne vylepšenia aj pri navrhovaní plechových dielov, vrátane zavedenia úplne novej funkcie Punch Bend. Tento nový prvok a funkčnosť je navrhnutý tak, aby umožňoval a podporoval opätovné použitie užívateľom definovaných ohybov, strihov, tvarovaní, či vyrazení v budúcich návrhoch.

 

IronCAD 2019 PU1 zameriavajúci sa na opätovné použitie dielov, teraz uľahčuje opätovné používanie návrhu plechových dielov v iných projektoch s novou schopnosťou kedy prvky zloženia a rozvinutia plechov možno spolu vybrať a vložiť  pomocou drag-and-drop do katalógov IronCADu.

 

Ďalšie funkcie pre navrhovanie v rámci PU1 vylepšujú proces 2D detailovania, ako je napríklad hromadná tvorba pohľadov a inteligentné zarovnanie. Zvýšil sa výkon interakcie pre popisované výkresy čím sa zvýšila interakcia kamery a zoomu.

 

Úplný podrobný zoznam nových funkcií pridaných do aktualizácie IronCAD 2019 PU1 nájdete na tejto stránke.

 

Vyskúšajte si online bezplatne IronCAD - prejdite na stránku https://www.ironcad.com/free-online-trial/ , čím spustíte bezplatnú skúšobnú verziu online.


O IRONCADe sa môžete podrobne informovať buď telefonicky (+421 905 506 690) alebo emailom.

Vyskúšajte si online
"IRONCAD 2019"

KLIKNITE TU
a spustite si online verziu IRONCADu...


Pozrite si kompletný zoznam všetkých našich IRONCAD videí venovaných nielen vlastnostiam IRONCADu, ale aj rôznym návodom.

IRONCAD

 
 
Ak si neprajete dostávať občasné emaily týkajúce sa IronCADu -