IRONCAD - Tipy - import a priame upravy

Tento email obsahuje grafiku. Ak ju nevidíte, pozrite si email online.

IRONCAD
Najrýchlejší spôsob modelovania

 

Vážený pán Visitor,

Priame úpravy či už nativných alebo importovaných dielov sú silnou zbraňou IRONCADu

Riešenie IRONCAD, unikátnym spôsobom kombinujúce parametrické modelovanie s priamymi úpravami umožňuje pohodlne editovať všetky druhy dielov (importované ale aj natívne diely IRONCADu). V dnešných tipoch Vám prinášame dva užitočné postupy, ktoré Vám môžu pomôcť pri riešení bežných konštrukčných úloh.

 

  1. Prvý tip Vám prinášame na základe faktu že užívatelia IRONCADu na Slovensku aj v Čechách veľmi často potrebujú upravovať importované diely a niekedy sa im stáva že takéto diely nie je možné nijakým spôsobom upraviť. Je to preto, že aby ste mohli začať vykonávať úpravy na určitých dielov, tak je potrebné vykonať jednu činnosť, ktorú demonštrujeme na dole uvedenom videu.

    IronCAD - Ako na importované diely

  2. Ako druhý tip Vám prinášame fakt, ktorý si nie všetci užívatelia IRONCADu uvedomujú. A tým je skutočnosť že priamym modelovaním môžete upravovať naraz viac dielov Vašej zostavy (či už natívnej alebo importovanej). A práve táto schopnosť eliminuje nutosť vytvárať v zostave väzby na minimum, čím sa šetrí jednak množstvo času a jednak je Vám tým umožnené robiť ľahko zmeny, ktoré by inak mohli spôsobovať konflikty vo väzbení.

    IRONCAD - Priame úpravy v zostave

 


Využite možnosť zskať IRONCAD - jedinečný systém ktorý poteší každého konštruktéra.

ButtonKontaktujte

 
 
Ak si neprajete dostávať občasné emaily týkajúce sa IronCADu -