Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovenská Republika, IČO: 31668844. IČ DPH: SK2020513638, zapísaná do Obchodného registra okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka č.: 988/P (ďalej len TECHSOFT s.r.o.).

Spoločnosť TECHSOFT s.r.o. chráni Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby v plnom rozsahu, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Na väčšine našich stránkach sa môžete, ale nemusíte zaregistrovať. Pre úplnosť uvádzame štruktúru našich stránok na ktorých sa môžu spracovávať Vaše osobné údaje:

Produktové webové stránky: http://www.tcad.czhttp://www.zwcad.cz a http://www.techsoft.sk

Stránky podpory: http://support.tcad.cz, http://support.zwcad.cz a http://support.techsoft.sk

Stránky elektronického obchodu: http://obchod.tcad.cz, http://obchod.zwcad.cz a http://obchod.techsoft.sk

Stránky CAD Fóra: http://forum.cadhelp.cz (Na týchto stránkach sa neevidujú osobné údaje)

Ostatné stránky bez registrácie: http://www.cadhelp.cz, http://www.freecad.cz, http://www.freecad.sk

Pretože poskytujeme užívateľom služby prostredníctvom viacerých stránok - registrácia na nich je (s výmimkou CAD fóra) jednotná. To znamená že ak sa zaregistrujete na ktorejkoľvek našej stránke - môžete s rovnakým menom a heslom využívať všetky výhody registrovaného užívateľa aj ostatných našich stránok.

Stránky podpory a stránky obchodu môžu zobrazovať rôzne informácie - ak ste však registrovaným užívateľom, je jedno na ktorej stránke obchodu či podpory sa nachádzate - Tvoria spolu komplexný a jednotný systém a teda napríklad Váš košík či objednávky (v prípade obchodu) alebo Vaše servisné požiadavky (v prípade podpory) budú na všetkých stránkach obchodu či podpory totožné a je jedno na ktorej stránke sa budete nachádzať.

Pri registrácii na naše stránky vyžadujeme tieto Vaše základné súkromné údaje:

Pri nakupovaní v obchode sa môžete ale nemusíte zaregistrovať. Pri objednávke alebo registrácii je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, a ak sa zaregistrujete, nebudete ich musieť nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky, ako aj pre účely poskytovania podpory. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie Upraviť profil. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené na všetkých stránkach.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránku elektronického obchodu, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti „Upraviť profil“.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli aktualizácii produktov, registrácii atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Súbory cookies (ochrana súkromia)

Tieto webová stránky používajú „cookies” a ich zablokovanie môže spôsobiť chybné zobrazovanie týchto webových stránok na Vašom prehliadači. Na našich webových stránkach môžete priamo povoliť alebo zakázať používanie cookies ukladaných touto stránkou

Súbory cookies sú neškodné malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky ktoré umožňujú si pamätať informácie medzi webovými stránkami a reláciami prehliadača. Podľa európskych právnych predpisov musia majitelia stránok s webovým obsahom informovať návšetvníkov svojich webov o tom že používajú cookies a umožniť im zakázať/povoliť ukladanie cookies.

Typy súborov cookies sú:

Tento web používa vlastné cookies, a aj cookies tretích strán.

Tieto súbory cookies neuchovávajú osobné údaje, podľa ktorých by vás iné lokality dokázali identifikovať. Sú založené čisto na histórii prehliadania.

Vlastné súbory cookie využíva táto lokalita na udržiavanie vašej relácie pri prechode lokalitou a na analýzu Vašich návštev.

Cookies tretích strán sú určené pre účely webovej analýzy a reklamy od nášho partnera Google, aby vám mohol poskytnúť vhodnú a relevantnú reklamu a nám prehľad o Vašich návštevách na základe vašej histórie prehliadania. Podrobne - viď: Ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby jej partnerov

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača (napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.)